Sverige åtalar pensionärer, men välkomnar ISIS

by Judith Bergman

Kanske anser Europarådet att Åbergs framgångsrika ansträngningar att vända sig emot andra svenskar och gå till polisen för upplevda tankebrott, är ett exempel som andra europeiska länder borde efterlikna?

https://www.gatestoneinstitute.org/13651/sweden-isis-pensioners

Pensionären förklarade under förhöret: ”Jag var arg när jag läste om hur det fungerade med invandrare och hur de undviker straff för allt de gör. De blir frikända, även om de stjäl och gör andra saker. Det är orättvist att de som begår grova brott kan gå fria …. ”

Pensionären sade att hon inte skulle ha skrivit som hon gjorde, om hon hade vetat att det var olagligt. Hon arbetade uppenbarligen under missuppfattningen att hon fortfarande bodde i en demokrati. I januari dömdes hon till böter på 4 000 svenska kronor (443 USD). Hon lever på en månatlig pension på endast 7 000 svenska kronor (775 USD).

Svenska myndigheter kan helt klart inte – eller vill inte – åtala eller döma jihadister som de så generellt välkomnar till landet. Men de har inga problem med att åtala ofarliga äldre pensionärer. Man kan tillägga att en kultur som respekterar de mänskliga rättigheterna för återvändande ISIS-krigare mer än äldre kvinnors rädsla som är rädda för dem, är allt man åstadkommit.

”Våldsfrämjande islamistisk extremism utgör för närvarande det största hotet mot Sverige”, sägs det i ett pressmeddelande från Säpo den 15 januari. ”Nivån för terrorhot förblir förhöjt, en trea på en femgradig skala. Det innebär att en terrorhandling kommer att ske”, säger Klas Friberg, chef för Säpo.

”För att möta hotet från terrorismen kommer säkerhetssystemet inom Säpo i framtiden att arbeta ännu mer strategiskt för att begränsa tillväxten av extremistiska miljöer. Det kan handla om att omhänderta personer som utgör ett säkerhetshot eller i samarbete med andra myndigheter, arbeta hårdare för att säkerställa att dessa personer åtalas för andra brott – eller så ser till att deras möjligheter hindras.”

Medan Säpo försäkrar för den svenska allmänheten om att de kommer att göra ”ännu mer” för att begränsa tillväxten av terroristmmiljöer i Sverige, förvärrar den svenska regeringen problemet genom att välkomna återvändande ISIS-krigare tillbaka till landet. Ungefär 300 personer lämnade Sverige för att kämpa för ISIS och det beräknas att cirka 150 svenska ISIS-soldater har återvänt till Sverige. Ungefär 50 av dem som inte har återvänt har dödats.

Chefen för Säpo, beskrev i januari, [1]  återvändande ISIS-krigare som ”brutna människor som har traumatiserats av sina erfarenheter” och sa att det svenska samhället måste ”spela en större roll för att integrera dem”. [2].

Svensk lag tillåter inte att säkerhetstjänsten vidtar alla nödvändiga åtgärder mot återvända ISIS-soldater, trots att en relativt ny lag, som var avsedd att ta itu med problemet med terrorister i Sverige, antogs 2016. Lagen tillåter inte att myndigheter, till exempel,  griper eller söker i mobiltelefoner och datorer för återvändande ISIS-krigare, om det inte finns en konkret misstanke om brott, säger Fredrik Hallström, biträdande chef för Säpos enhet för ”ideologiskt motiverade aktörer”. Enligt Hallström vet myndigheterna inte huruvida de återvändande krigarna utgör en fara eller inte för svenska medborgare: ”Det är också svårt att svara eftersom de bedömningar vi gör kan förändras”.

Många av ISIS-krigarna tog med sig sina familjer, inklusive små barn, när de gick med i ISIS. En svenskspråkig familj som hade rest ner för att gå med i ISIS hade gjort en hemmafilm, som nyligen sänts i svenska medier, om deras liv med jihad. I en scen övar mamman skytte, medan pappa ger tillfredsställande förklaringar till barnen, ”Nu ska vi titta på när mamma gör jihad”. Hemmafilmen visar också när hustrun skjuter med sitt gevär medan han glatt utropar, ”det var coolt!” och ”Allahu Akbar” (”Gud är störst”).

I en annan scen kan man se hur fadern göra sig redo för att gå ut och döda, medan han berättar för sin unge son och sitt barnbarn om hur han stal en walkie-talkie från en ”otrogen” som han sedan hade skjutit i huvudet och dödat. Den lilla pojken förklarar för fadern hur man bäst använder ammunitionen i sitt gevär och ber om att få komma med, men modern berättar för honom att fadern fortfarande tycker att han är ”för ung”.

Filmens berättare förklarar att många barn till sådana ISIS-familjer har återvänt till Sverige med sina familjer och finns idag i svenska daghem och skolor. Familjen i filmen är en av dem. Svenska kommuner vet emellertid inte hur många barn som har återvänt. Enligt en undersökning som svenska tv-kanalen SVT utfört bland svenska kommuner är svenska kommuner medvetna om endast 16 vuxna och 10 barn, av 150 återvändande.

Redan i juni 2017 berättade Säpos dåvarande chef Anders Thornberg för svenska medier att landet upplevde en ”historisk” utmaning med att ta itu med tusentals ”radikala islamister i Sverige”. (Så sent som år 2010 fanns 200 jihadister i Sverige, enligt Säpo). Thornberg nämnde också att hans organisation mottog cirka 6000 underrättelsetips i månaden om terrorism och extremism jämfört med i genomsnitt
2 000 i månaden år 2012.

Samtidigt är det inte överraskande att svenskar känner sig alltmer osäkra i sitt eget land. Fyra av tio kvinnor är rädda för att gå utomhus fritt enligt den nya nationella säkerhetsrapporten, som publicerades av Brottsförebyggande rådet eller Brå.

”Nästan en fjärdedel av befolkningen väljer en annan väg eller ett annat transportsätt som ett resultat av sin oro för brott och en femtedel undviker att vara aktiva på Internet på grund av oro över hot och trakasserier”, säger Brå.

”Bland kvinnor i åldern 20-24 anger 42 procent att de ofta valde en annan rutt eller ett annat transportsätt, eftersom de kände sig osäkra och oroliga för att bli utsatta för brott. Motsvarande andel bland män i samma åldersgrupp är 16 procent. ..

Aktivitetsgraden på internet kan också påverkas av oro för att bli utsatt för brott. Omkring var femte person, oavsett kön, säger att han under det gångna året ofta har avstått från att lägga ut någonting på Internet för att man varit rädd för att bli utsatt för hot eller trakasserier ”.

”Sociala medier är ett allt viktigare forum för offentlig diskussion. Om en femtedel av befolkningen känner att de inte vågar uttrycka sig på nätet av rädsla för att bli utsatt för brott”, säger Maria Söderström från Brå, då kan det vara ett demokratiskt problem ”.

Rädsla för hot och trakasserier är inte allt som får svenskarna att känna att de undviker att uttrycka sig på internet. Många som har uttryckt sig med ”felaktiga” åsikter på internet har blivit åtalade av svenska myndigheter för ”hot mot en etnisk grupp” – ett brott som är straffbart enligt svensk lag. Det ”demokratiska problemet” som Söderström beskriver det är därför dubbelt: rädslan för hot och trakasserier från andra och rädslan för åtal från staten.

Organisationen som anser sig vara ansvarig för dessa åtal, åtminstone sedan 2017, är ”Näthatsgranskaren”, en privat organisation grundad i januari 2017 av en före detta polis, Tomas Åberg, som uppenbarligen tagit det till sin uppgift att identifiera och rapportera till myndigheter om svenskar  som han och hans organisation bestämmer att de tänker begå brott och ”uppmuntrar till hat” mot invandrare. Åberg berömde sig själv när han berättade att han nyligen hade lämnat in 1 200 rapporter till polisen under 2017-2018 och 214 anklagelser som hade det blivit till 144 fällande domar. ”Många väntar fortfarande på åtal” skrev han på Twitter.

I november inbjöd Informationssamhällsgruppen, en organisation under Europarådet, Åberg att vara huvudtalare vid sin regionala konferens, ”Adressering av hatspråk i media: en roll hos tillsynsmyndigheter och rättsväsendet” i Zagreb. Konferensen granskade ”hur hatpropaganda regleras i de olika medlemsländerna inom Europarådet med inriktning på de nationella tillsynsmyndigheternas särskilda roll och arbete, bland domare och medieinspektionsorgan”. Kanske anser Europarådet att Åbergs framgångsrika ansträngningar att anmäla andra svenskar till polisen för upplevda tankebrott är ett exempel som andra europeiska länder borde efterlikna?

De svenska skattebetalarna bidrog med 1,5 miljoner kronor ($165,000) till Åbergs bolag under 2017 och 2018. Det mesta, går enligt det svenska pressmeddelandet från Fria Tider, uppenbarligen till att betala Åbergs lön.

I november ledde Åbergs ansträngningar till åtal för en 70-årig kvinna för att hon skrivit följande inlägg, som en kommentar till en artikel om våld av muslimska män mot kvinnor, i en Facebook-grupp ”Stand up for Sweden”: ”Är vi inte i Sverige eller har vi förvandlat landet till ett jävligt muslimskt monster?” Kvinnan kallades sedan in till en polisstation – det är samma svenska polis som inte har tillräckligt med resurser för att undersöka våldtäkter. Där förklarade hon:

”Jag har provocerats av olika rubriker och” Kalla Fakta ”, om att de har bränt och slagit sina fruar. Jag undrar om det kommer att bli så i Sverige också, och det gör mig upprörd”. .. Jag är emot dem som misshandlar kvinnor. Vi har så många muslimer som kommer. Jag måste ha menat att de misshandlar kvinnor ”.

För att en äldre kvinna är orolig över kvinnornas fysiska säkerhet i Sverige, speciellt som regeringen år 2016 förklarade sig som ”feministisk”, verkar detta vara oacceptabelt för de svenska myndigheterna. Medan återvände ISIS-soldater som kanske har våldtagit, plågat, torterat och mördat välkomnas med glädje tillbaka till Sverige och kan fortsätta med sina liv – eller bedriva terrorism mot svenskar – äldre svenska kvinnor får inte säga något om sin rädsla för sådana män eller till och med deras ideologi. Åklagare Lars Göransson på åklagarmyndigheten i Gävle valde att åtala 70-åringen för ”anstiftan mot en etnisk grupp”. I november blev kvinnan skyldig och dömd till böter på 4 800 kronor (530 USD).

”Även en indirekt hänvisning till smeknamn eller andra offensiva termer om ras eller invandrare i allmänhet omfattas av lagen mot hets mot en etnisk grupp och är straffbar”, skrev domare Jon Jonasson i sin dom.

Svenska myndigheter kan helt klart inte – eller vill inte – åtala eller döma de jihadister som de så generellt välkomnar in i landet. Men de har inga problem med att anhålla och åtala ofarliga äldre pensionärer. Man kan tillägga att det finns en kultur som respekterar de mänskliga rättigheterna för återvändande ISIS-krigare mer än äldre kvinnors rädsla (som är rädda för dem), och är allt man gör.

Judith Bergman, a columnist, lawyer and political analyst, is a Distinguished Senior Fellow at Gatestone Institute.


[1] See the video at 57:03

[2] Ibid. at 57:28.

 

 

 

 Kategorier:Uncategorized

Etiketter:, , , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: