Den gigantiska klimatbluffen

 Kampen mot koldioxiden har blivit den nya religionen. All mänsklig aktivitet ställs mot denna kamp mot väderkvarnarna. Men som med all religion går det inte att förena tro med vetenskap.

https://samnytt.se/den-gigantiska-klimatbluffen/

Flera av Sveriges mest framstående klimatforskare avfärdar kategoriskt koldioxidens betydelse för klimatet. Legendariska forskare som Nils-Axel Mörner, Lars Bern och Peter Stilbs har i långa intervjuer i SwebbTV redogjort för vetenskapliga fakta. Ingen av dem förnekar stora miljöproblem – men alla förkastar teorin om att koldioxidutsläppen har med detta att göra. De är tvärtom ense om att koldioxid är en förutsättning för allt liv. Växterna tar upp denna livets molekyl och energin förs sedan vidare till betande djur etc.

Johan Rockström är agronom, men med rockstjärnestatus i klimatdebatten. Han menar att vi måste tillbaka till bronsålderns levnadsnivå för att rädda planeten från ökande koldioxidutsläpp och katastrof! Människans bidrag till koldioxidutsläppen är 0,0012 %! Hur är det möjligt att denne jordbrukare får styra hela den svenska klimatdebatten? Ljusår ifrån både vanligt sunt förnuft och seriös forskning. Vad talar för att just vi som lever nu skulle kunna påverka jordens klimat? Om tiden från begynnelsen görs om till en timma, har vår generation funnits i någon miljondels sekund! Vilken vettlös överskattning av vår betydelse i evighetens perspektiv!

Redan vid klimatkonferensen i Stockholm 1972 menade klimathetsarna att vi hade tio år på oss att förhindra växthuskatastrofen – det som man nu tvingats ändra till klimatförändringen. Samtidigt påstod man att jordens olje- och gasdepåer skulle vara tömda nästa decennium. Nu har vi mer gas och olja än någonsin. I samband med den första oljekrisen 1973 insåg kärnkraftsivraren Olof Palme att koldioxidhotet var ett perfekt politiskt vapen för att minska vårt oljeberoende. Skrämselpropagandan växte och 1982 påstod man att Maldiverna om ett antal år skulle var helt översvämmade av stigande havsvatten.

Sedan dess har man vart tionde år åter och åter hotat med jordens undergång inom 10 år. Men ingenting av detta har hänt! Nu senast larmar man om att New York snart kommer att översvämmas. I Stockholm läggs stora resurser på att bygga vallar mot stigande havsnivåer. Trots att havsnivåhöjningen minus landhöjningen är någon millimeter per år i Sverige!

Men tron försätter berg. Inte minst isberg. Trots att det nyligen uppmättes nytt köldrekord vid Sydpolen – med 98 grader under noll! Seriösa forskare anser det betydligt mer troligt att vi går mot en ny liten istid liknande den vi hade på 1600-talet. Dit beräknar man att det är 30-40 år. Till dess kan i värsta fall koldioxidfanatikerna fortsätta att var tionde år hota med jordens undergång i ett hett översvämmat helvete inom tio år.

Trots den ännu ganska milda vintern måste Sverige nu importera dyr kol- och gasenergi. När all kärnkraft är nedlagd lär det bli normalläget på vintrarna. Vatten- sol- och vindkraft räcker inte för ökande behov. Särskilt inte när allt – bilar, datorer, telefoner, cyklar etc – ska drivas med el. Då återstår el från utländska gas- och kolkraftverk. Risken är ju att vi byter avgaser från många små svenska avgasrör mot utsläpp från färre men stora utländska skorstenar.

Dessutom tillkommer stor energiåtgång vid masstillverkning av bilbatterier. Samt brytning av sällsynta mineraler som litium och kobolt som behövs till batterierna. Vi har inga garantier för att detta kommer att ske fossilfritt. Vad har vi vunnit? Eller snarare – vad har vi förlorat genom att okritiskt lyssna på snart 50 års ständiga domedagsprofetior om den livgivande koldioxiden som den stora faran – långt värre än t.ex. alla dödliga kärnvapen i världen?

I Afrika finns i t.ex. Nigeria oerhört stora koltillgångar. Men de kan inte bryta detta kol, eftersom EU då kommer att dra in biståndspengarna. Kina köper därför upp stora delar av Afrika och erbjuder sig att bygga bl.a. gruvor och kolkraftverk som skänks till aktuellt land, för eventuell återbetalning när dessa kraftverk blivit lönsamma. Återbetalas deras investeringar inte efter 10 år övertar kineserna anläggningarna. I Kina bygger de själva nu över tusen kolkraftverk. De tror uppenbart inte på koldioxidhotet, men ger sken av detta eftersom de då slipper konkurrens om Afrikas enorma naturtillgångar från västvärlden.

I Indien görs också en gigantisk satsning på kolkraft. Man räknar med en fördubbling på 5 år. Alltfler indier kan köpa kylskåp, diskmaskiner, bilar – och inte minst air-condition och fläktar i detta varma land. Men en stor del av befolkningen har inte tillgång till el. De indiska politiker som skulle motsätta sig användandet av indiska koltillgångar för elproduktion skulle knappast få stöd av folket. Därför avvisar Indien västvärldens krav på det fossilfria samhället. Hur mycket än lilla Sverige med en promille av världsbefolkningen säger sig vilja vara det goda, duktiga föredömet. Det är ju inte bara pretentiöst självbedrägeri, det är ju uppseendeväckande osmart.

Men värst är nog att bortskämda, svenska miljöparasiter säger sig agera i solidaritet med världens fattiga! Omställningen av i stort sett all mänsklig verksamhet med den falska koldioxidhysterin som argument kostar astronomiskt med pengar. Den stjäl ofantliga vetenskapliga och kreativa resurser. Den skapar ångest och oro och fördummar mänskligheten. Den förblindar lättlurade och makthungriga politiker som kortsynt inte ser längre än till nästa val.

Koldioxidhysterin stjäl alla de resurser som skulle behövas för att bekämpa krig, migration, svält, sjukdomar, brist på rent vatten, nedsmutsning av haven, utrotning av arter, brist på mediciner, barndödlighet i botbara sjukdomar, brist på utbildning, religiös terror, psykisk ohälsa, kriminalitet och allt annat elände som till skillnad mot klimatet faktiskt beror på mänskligt beteende och brist på kunskap. Detta beroende på denna koldioxidreligion som är alltigenom falsk propaganda som liksom inom domedagssekter förleder människor att hellre begå kollektiva självmord än att se verkligheten.

Det kan jämföras med kyrkans motstånd till Kopernikus när han 1543 vetenskapligt hävdade att jorden och planeterna cirklar runt solen- och inte tvärtom som den allrådande kyrkan bestämt. Den sol som helt styr jordens klimat och kommer så att göra i miljontals år. Eller när Galileo 60 år senare i en bok hävdade samma sak och med hot om sträckbänk tvingades ta avstånd från det som vetenskapligt bevisats. Som sagt – tro och vetenskap kan inte förenas. Fråga en fundamentalistisk muslim. Häng budbäraren, men tänk för all del inte själv först.

Rolf MalmKategorier:klimatet, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

2 svar

Trackbacks

  1. Den gigantiska klimatbluffen – Micaels Lidéns Blog
%d bloggare gillar detta: