När ändamålet helgar medlen!

Till Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna

I Sverige har vi ingen författningsdomstol till vilken enskilda medborgare kan anmäla regerings- och riksdagsledamöter. Enda organ till vilken anmälan kan göras är Konstitutionsutskottet. Men ej heller dit kan medborgare göra anmälan utan en sådan måste göras av ett parti eller riksdagsledamot.
Jag vill med denna skrivelse uppmana de tre partierna ovan att anmäla nuvarande kultur- och demokratiminister Amanda Lind för hennes stöd till och hjälteförklarande av fd bostadsminister Mehmet Kaplan, när hon i stället borde ta kraftigt avstånd från honom.
Bl annat nedanstående uttalande visar att hon bryter mot vår främsta lag – Grundlagen – genom att bl a inte kräva att Mehmet Kaplan hävdar jämlikhet mellan könen utan i stället som nedanstående bild visar bryter mot en av våra starkast lagreglerade värderingar. Ett samhälle som inte stenhårt håller fast vid detta bereder mark för det rättslösa samhället och konstitutionellt förfall.
image.png
Bostadsminister Mehmet Kaplan, tredje från vänster
Ovanstående bild från en moskè i Sverige visar bostadsminister Mehmet Kaplan. På andra raden finns kvinnorna som inte äger rätten att sitta bland männen.
Detta är en tydlig markering av kvinnornas underordnade ställning och därmed diskriminering enligt en FN-konvention. Denna konvention som säger att all diskriminering av kvinnor är förbjuden har Sverige skrivit under. Men detta är inte allt. Inom moskens ”ramar” sker härutöver en omfattande reglerad diskriminering av kvinnor, som tydligt strider mot grundlagen men också mot andra allmänna lagar om förbud att diskriminera någon pga kön.

 

Amanda Lind: ”Jag känner Mehmet Kaplan som en klok person. En antirasist, en demokrat med bra gröna värderingar. Så är det. Sedan har det skett saker under den här resan. Uttalanden som inte varit bra och händelser och misstag. Men han är en klok person och en bra person och jag tycker det är tråkigt att det landade i det här”.
Amanda Lind tar i detta uttalande inte avstånd från Mehmet Kaplans tydliga antidemokratiska och kvinnokränkande förhållningssätt.  I stället försvarar hon honom genom att tillämpa en grundsats som tillskrivs Jesuitorden av den tyske filosofihistorikern J G Buhle, nämligen, ”ändamålet helgar medlen”. Detta är numera närmast ett ”normalt” förhållningssätt när Miljöpartiet till varje pris skall försvara sin politik.
Att ändamålet skall få helga medlen och därmed åsidosätta och negligera grundlagsfästa värderingar som jämlikhet mellan könen skulle bli förödande och kan aldrig accepteras i en rättsstat och en demokrati.
Amanda Lind kan därmed inte anses besitta de personliga egenskaper och respektera de krav grundlagen och allmän lag ställer på en regeringsmedlem och skall därför avgå. Att låta henne vara kvar är ett grundlagsbrott och svek mot medborgarna som därmed inte längre kan känna trygghet att grundlagen i alla sammanhang hävdas.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , ,

<span>%d</span> bloggare gillar detta: