De antiintellektuella och förståndshandikappade

Regeringarna Löfven, den tidigare men också den nuvarande är de mest anti-intellektuella regeringarna vi någonsin haft. Detta tar sig bl a uttryck i ministrarnas och regeringstjänstemännens tolerans ( ja tom hyllande av vidskepelse etc)  för det mest primitiva, vidskepliga, barbariska, obildade i de utomeuropeiska migranternas kultur/religion, kvinnosyn och barbariska riter mot flickor/kvinnor.

I Sverige får dessa migranter när de kommer till vårt land fortsätta att sprida och tvinga anhöriga att utöva sin primitiva kultur/religion etc utan att Stefan Löfven eller övriga regeringsmedlemmar ingriper. Det finns många exempel på detta. I stället för avståndstagande och förbud tillåter de barbariet fortsätta. Det tyder inte endast på antiintellektualism utan också på bristande förstånd och en ytterst primitiv personlighet.
T ex:
Att inte kvinnor är likaberättigade med män. Kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, tvångsgifte, hedersvåld, att kvinnor skall dölja sin kropp etc. Stefan Löfven är en av de främsta antiintellektuella och sannolikt den mest obegåvade statsminister vi någonsin haft.  Självklart omger han sig med personer av samma slag.
Bildresultat för amanda lind
Mehmet Kaplan och Amanda Lind
En som representerar denna antiintellektualism och primitivitet med råge är inte minst den nya Kultur- och demokratiministern Amanda Lind. Hon skäms inte för (därför att hennes personlighet är sådan ) att erkänna att hon ser fd ministern och islamisten Mehmet Kaplan som sin hjälte.
Det rör inte henne det ringaste att som framgår av nedanstående bild, Kaplan

driver en slags apartheid mot kvinnor. Detta trots att vi i Sverige lagstiftat om jämlikhet mellan könen. Men inte heller Stefan Löfven bryr sig. Han var ju förresten den förste att praktisera denna ojämlikhet och apartheid mot svenska kvinnor när han tillsammans med en rad svenska kvinnliga ministrar tvingade dem att skyla sig med schalar. Självklart är en sådan individ utvecklingsmässigt handikappad.
Trots att de praktiska/faktiska konsekvenserna av den religion/kultur som en stor del av de utomeuropeiska migranterna är bärare av innebär hedersvåld, ojämlikhet mellan könen etc och därför strider mot vår grundlag låter Stefan Löfven och de i europeisk mening icke civiliserade övriga ministrarna detta fortgå. Av denna anledning kan svenska kvinnor numera inte vistas ensamma ute med risk att bli våldtagna eller terroriserade. Därför är nu Sverige ett av de mest belastade samhällena vad gäller olika slags våldsbrott. Från att ha varit en av världens tryggaste länder får nu svensken aldrig känna trygghet som ett resultat av sådana som bl a Amanda Linds, Maria Ferms m fl oförmåga att kunna skilja på ett civiliserat förhållningssätt kontra ett ociviliserat och primitivt sådant.
Trots att det i Sverige varje år sker ca 4000 barnvåldtäkter och många tusen fler på vuxna kvinnor tar dessa stackare inte avstånd från barbariet. Självklart är ingen med ett synsätt som Amanda Lind m fl ministrar vuxna sin uppgift. Men om detta bryr sig inte regeringen Löfven det allra minsta! Denna regering med sådana ministrar är självklart det värsta hotet mot Sveriges folk någonsin.
I dag berättar medierna om att ytterligare 20 000 migranter skall få ta hit sina närstående! Vi vet att en stor del av de utomeuropeiska migranterna har kommit till genom inavel. Vi vet också att inavel innebär såväl fysiska som mentala defekter. Inte minst drabbas intellektet. Självklart kommer dessa defekter att ha sådana konsekvenser som leder till såväl enorma kostnader som stora samhällsproblem i framtiden.
I dag redovisar tidningarna hur olika länder placerar sig på ”Innovationslistan”.
Då framgår det att Sverige gått från en andraplats till i dag en sjundeplats? Utbredd inavel kan knappast ta oss upp till den plats vi lämnat.
När Löfven tillträdde som statsminister lovade han att Sverige skulle ha den lägsta arbetslösheten 2019. Nu erkänner finansministern att detta mål går inte att uppnå. Men hon säger inte varför. Nämligen att det tar i snitt 8 år för dagens  migranter att bli självförsörjande alltför många blir det aldrig.
Vidare fortsätter han; ”Nu kan vi ta nya tag, samhällsproblemen kan inte vänta, jobben skall bli fler, välfärden bättre! Detta säger han efter fyra års regeringstid!
Samtidigt får vi veta att sysselsättningsmålet kommer inte att nås, skola, sjukvård och åldringsvård är i kris. Trots detta röstar svenska folket på honom!
Att regeringens förståndshandikapp är orsaken till dagens många problem förstås ju när man hör olika ministrar uttala sig om framtiden. Stefan Löfven när han tillträtt som statsminister nu senast; ”Tryggheten skall öka och brottsligheten bekämpas”. I verkligheten är det ju så att trots ett fyraårigt regeringsinnehav så har de negativa konsekvenserna av massinvandringen hela tiden ökat och Sverige har ”äntligen” lyckat placera sig överst på den europeiska topplistan vad avser nästan all slags grov brottslighet.
Inte minst när dessa stackare intervjuas av någon reporter röjer de på ett häpnadsväckande sätt sin inkompetens och oduglighet. Kan någon fatta vad Ygeman menar när han utfrågas om vad han vill åstadkomma; ”Jag vill jobba för att Sverige blir starkare, smartare, grönare”! Tänk er en nytillträdd direktör för ett av våra större företag som när han utfrågas av styrelsen svarar på detta sätt! Nu hör det ju till saken att Ygeman aldrig haft ett riktigt arbete och ändå får han ansvar för ett departement!
Du Svensson, hur länge till tror Du Sverige kan vara en välfärdsstat och överhuvud vara kvar på innovationslistan med massinvandring av inavlade individer, varav många är analfabeter och flertalet saknar utbildning och med en kultur/religion som är samhällsnedbrytande?
Vad tror Du verkliga socialdemokrater som Alva Myrdal, Inga Thorsson, Ulla Lindström skulle sagt om sådana som Amanda Lind, Maria Ferm (den senare som blivit hög tjänsteman på departementet) vilka skryter om sitt knarkande och hyllar
kvinnoförtryckare som t ex Mehmet Kaplan liksom också en stor del av de invandrade utomeuropeiska männen/pojkarna är.
Tror Du att det var detta som bl a dessa tre kvinnor arbetade för och hoppades skulle bli framtidens Sverige?
image.png
Bostadsminister Mehmet Kaplan, tredje från vänster
Ovanstående bild från en moske i Sverige visar bostadminister Mehmet Kaplan. På andra raden finns kvinnorna som inte äger rätten att sitta bland männen.
Detta är en tydlig markering av kvinnornas underordnade ställning och därmed diskriminering enligt en FN-konvention. Denna konvention som säger att all diskriminering av kvinnor är förbjuden har Sverige skrivit under men regeringen bryr sig inte, av omsorg och tolerans med barbarerna. Men detta är inte allt. Inom moskéns ”ramar” sker härutöver en omfattande reglerad diskriminering av kvinnor, som tydligt strider mot grundlagen men också mot andra allmänna lagar om förbud att diskriminera någon pga kön. Vissa moskéer har härutöver fått rätten att driva friskolor. Självklart är detta inget annat än koranskolor där flickor diskrimineras och hjärntvättas att alltid vara mannen underdånig.
När nu Centern och Liberalerna bildat förbund med Stefan Löfven och Miljöpartiet måste de helt självklart få betala för detta i nästkommande val genom att medborgarna stryker dem från valsedlarna. Inget är ju mer sant än att de genom stödet till dagens regering kommer att vara delaktiga i raserandet av Sverige som välfärdsland, rättsstat och givetvis medskyldiga till de mord, våldtäkter, terroriserande av våra skolungdomar liksom förstörelse och bränder av privat och offentlig egendom. Självklart också allt det som bryter mot vår grundlag men rättfärdigas av socialdemokraterna för att därmed få fler medlemmar.
När man ställer allt detta mot Sjuklöverns omogna och barnsliga förhållningssätt mot Sverigedemokraterna (SD) omöjliggör det en tro på att denna sjuklöver skulle ha något som helst förnuft, realism eller befinna sig förståndsmässigt på en nivå där de inte är ett hot mot ditt och mitt land Svensson.
Därför finns endast ett val. Dessa måste neutraliseras och skiljas från allt som har med hur Sverige skall styras. För var dag som denna fyrklöver får vara kvar vid makten kommer vi ett steg närmare katastrofen. En sådan olycka kan Du väl ändå inte stillatigande och handlingsförlamad åse för din egen, dina barn och barnbarns skull!
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: