Om Sverige som pilotland i den Nya världsordningen

En mycket kunnig och smart vän, Annika Grahn Charmolu, skriver här ett gästinlägg om frimurarelitens planer för oss och som jackar väl in i mitt inlägg om socialismen som navet för den nya världsordningen och i mitt inlägg om Frankfurtskolan.

https://hagenbo.blogspot.com/2019/01/om-sverige-som-pilotland-i-den-nya.html?fbclid=IwAR1vucw451RGnp49uAKA6s91Ob7NixjyPuCT4uqoKqDeDIPtcEy-s1PqAks

Det är nu upp till oss att se till att deras satanistiska plan inte lyckas. Misslyckas vi är det slut med Sverige och dina barns och barnbarns framtid existerar inte längre. Över till Annika:

Löfvén som gammal fackpamp, och trots praktiskt taget utan utbildning, lyckades med bedriften att ta sig fram till svenska statsministerposten.

Han och Socialdemokraterna strävar efter ett nytt proletariat. Socialismen och Marx kan då få renässans.

Globalistiska kampsången Internationalen samt ”Proletärer i alla länder, förena er!” visar socialisternas målsättning – ett globalt proletariat under ett global centralt styre. Givet – en elit ska styra, och planekonomi och reglerade individuella rättigheter ska gälla.
Arbetarparti har de sedan länge slutat att vara utan företräder numera migrationsgrupper och bidragsberoende. De är socialdemokraternas nuvarande ”proletariat”.
Dessa utgör numera väljarbas som man genom massmigration kommer stärka till valet 2022. (Än fler kommer då fått rösträtt i riksdag).
Hans regering skrev givet på FN Global Impact trots varandes expeditionsregering och utan debatt i riksdag. Avtalet översattes inte ens till svenska!
När väststaters välfärd kollapsar och civil oro bryter ut träder andra internationella avtal i kraft som även de skrivits under i lönndom och som dolts bortom offentlighetens ljus och därmed offentlighetsprincipen.
Tänker närmast på Kigali Principles som undertecknades  2016 av den Socialdemokratiska regeringen under Löfven av Kristina Persson på World Economic Forum on Africa i Kigali, Rwanda. Kristina Persson talande nog framtidsminister. ”Temat för årets möte är den snabba digitaliseringen som nu pågår i Afrika.” ?!?
Så presenterades sammankomsten på regeringens sidor och inte ett ord om avtalet.
När så välfärdsnationen Sverige kollapsar planenligt infinner sig FN’s internationella styrkor. Nyutbildade poliser, i FN’s regi, står redo i tusentals i Kina för att överta ordningsmakten i fallerade nationer i Europa.
FN’s säkerhetsråd övertar makten över regionen och som skrivningen är i Kigali-avtalet lämnar makten den oroliga nationens huvudstad då den civila oron utbryter i nationen.
Bitar på plats för myndighetsdestruktion av Socialdemokratisk regim har effektivt kommit till stånd via hantlangare och grindvakt s-märkte Dan Eliasson plus Anders Danielsson. (Migrationsverk, försäkringskassa, polismyndighet och senast MSB- dvs skydd och beredskap senast att undermineras- )
Nationen och dess parlament och regering har då inget att sätta emot detta beslut av FN’s säkerhetsråd utifrån detta avtal. Därför mutade sig den socialdemokratiska regeringen med biståndspengar sig till en plats i FN’s säkerhetsråd under 2018!!!
Eventuellt motstånd för att inte övertas av FN och dess styrkor har redan underminerats av främst ”läckan” på Transportstyrelsen. Alla i Sverige som har kunskap om polisiära och militära operationer har funnits tillgängliga för utomstående att identifiera kartlägga för att vid behov oskadliggöra/eliminera.
Maria Ågren tog över ansvaret för Transportstyrelsen efter Staffan Widlert när upphandlingen var i slutfasen. Hon fick ta fallet för ett beslut redan fattat. Och denna ”läcka”  ligger förövrigt helt i linje strategisk med den planerade kollapsen av Sverige och dess påföljder.
Stefan Löfven ljuger då han säger sig ha varit naiv. Som globalisten Wallenbergs lakej och hantlangare sker allt från hans regering sida helt planenligt. Det enda man kan säga om hans naivitet var att han underskattade folkets missnöje.
Planen kom på skam som det var planerat för 2018. Sverige var mer stresståligt än vad man räknade med och inget undantagstillstånd kom att kunna utlysas under 2018 då Sverige och Socialdemokraterna hade plats i FN’s säkerhetsråd.
Pga eller tack vare alla turer kring regeringsbildning kunde ändå så regeringen Löfven lyckas, utan egentligt väljarmandat och utan debatt och omröstning i riksdag, skriva under Global Impact. Ett avtal om fri global migration, som inte medger att migrationsdebatt längre får föras.
Alla nykomna migranter ska omgående ha rätt till Sveriges välfärdssystem – utan medborgarskap, utan arbete, och bostäder skall även beredas dessa.
Alla har i mainstream media och på Public Service har länge hållit tyst om avtalet och samtliga trycker på och hävdar som ett mantra att avtalet inte är bindande. Detta är väldigt missvisande och vilseledande. Rent utsagt lögn om man tar del av avtalet och dess skrivningar. (finns översatt på Swebb-tv’s hemsida)
Min enda förhoppning är att nyval utlyses och att uppväckta medborgare går till val för att rädda Sverige, sig själva och de sina. Rädda oss från den globala plan-ekonomi som aldrig tidigare visat sig leda till annat än övergrepp och misär. Se alla nationer under 1900-talet som talande exempel.
(Är det inte helt fantastiskt att Merkel – en kvinna fostrad och präglad av en uppväxt i totalitära kommunistiska DDR har fått styra Europas största demokrati. Hon ställer sig följdriktigt bakom totalitära centralistiska regimer och FN med sitt Global Impact vilket innebär immigrationstvång för västliga demokratier. Så krossas välfärden i dessa länder och den marxistiska läran om proletariat kan få en renässans.)
Kenny Korén-
Så här tolkar jag detta enligt den engelska översättningen. Jag talar inte tyska så jag reserverar mig för ev. felaktigheter.
 
Angela Merkel medger att avtalet kommer att antas som en regel för alla FN:s medlemsstater när det träder i kraft eftersom en majoritet av staterna har samtyckt till den.

När hon svarade på frågor från om FN:s migrationsavtal Global Compact gjorde förbundskanslern det alldeles klart att avtalet skulle vara bindande.

Även Socialdemokraterna i Sverige har medvetet ljugit och bedragit sin inhemska befolkningen.
För några år sedan hittade jag en karta på Internet av hur Sverige i framtiden skulle se ut. Nationen var där uppstyckad i flera regioner. Södra Sverige hade Köpenhamn som säte. Östra delen som jag minns hade Tallinn som huvudort.

Västra Sverige hade enligt indelningen Oslo som huvudort. Samtliga nya huvudorter i NATO-länder. Indelningen av Sverige till flera protektorat var planerat att ske efter nationens kollaps.

Den jobbar för fullt på och nu med högsta växeln i då nya regeringen flaggat för massiv anhöriginvandring. Alla funktioner är sedan lång tid tillbaks på fallrepet.
Polis skola, vård omsorg – listan lång på de offentliga skattefinansierade samhällsfunktioner som inte i något fall visar på positiv utveckling. Svenska medborgare de med högst produktivitet på jorden och med det högsta samlade skattetrycket ska försörja än fler.
I fjol med påstådd restriktivt inflöde av migranter kom ändå ytterligare migranter motsvarande hela Jämtlands befolkning som skulle försörjas och bistås med skattemedel.
Då flertalet migranter är utan giltiga identitetshandlingar kommer anhöriginvandringen inte att kunna kontrolleras.
Vi kommer med största säkerhet utifrån Lööfs och Löfvéns uttalade ambition att kunna räkna med att utifrån varenda individ med permanent uppehållstillstånd tillkommer fler migranter exponentiellt.
Många kommuner runt om i landet extremt ekonomiskt belastade utöver att alla samhällsfunktioner är det.
Det är inte meningen att det ska lösa sig utan tvärt om är den monstruösa planen att Sverige ska gå under på alla områden. 
Migranterna lockas av generösa villkor- bidrag, bistånd, bostäder allt fritt och gratis utan motprestation.
Naturligtvis är det hit de flesta söker sig. De välutbildade med språkliga kunskaper främst engelska och franska, söker sig till länder med respektive språk.
Det är med andra ord ekonomisk och social krigföring som sker mot nationalstaten Sverige och dess befolkning.
Politikeradeln avlönade av skattebetalarna krigar så mot sitt egna folk och land. 
Migrationen är deras effektiva vapensystem. (Synd är att den karta som visade Sveriges planerade uppstyckning i protektorat är extremt svår att finna. Den hade tjänat som bevismaterial i ett kommande åtal gällande landsförräderi.


Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

3 svar

Trackbackar

  1. ★ Aktuella anteckningar – TLarsson64SE
  2. Varning för inbördeskrig i Sverige – TLarsson64SE
  3. Varning för inbördeskrig i Sverige – Bakom kulisserna
%d bloggare gillar detta: