Varför politiker och våra sociala system inte fungerar till vår tjänst

Av InfoWarriors of Norway
10 jan, 2019

Alla är vi lika

Ingen man eller kvinna, barn eller djur, fågel eller insekt mm är bättre eller viktigare än någon annan man, kvinna, barn, djur, fågel eller insekt.

Allt liv på jorden är heligt och skapat av en och samma skapare.

Ingen på jorden har rätt att bestämma över någon annan än sig själv. Alla lagar på jorden som använts i västliga rättssystem är etablerade, underhållna och uppgraderade under åren de gav bara ett resultat: kontroll över massorna.  De stiftades av kungarna, kejsarna, presidenterna etc och deras medarbetare i hemliga sammanslutningar över hela världen, mellan deras medarbetare i näringslivet, stat och regering etc.

Mänskliga lagar gäller endast de folk i världen som inte är kungliga eller på annat sätt ”självutnämnda ledare” för massorna såsom Vatikanpåvarna och deras jesuitiska kryptiska kazarjudar och alla deras medarbetare!

Dessa självutnämnda ledare i världen lever i en illusion där de har rätt att vara din chef och bestämma över dig.

Du som läser detta, kan leva under illusionen att politiker, kungar och kejsare, påvar, presidenter mm har rätt att bestämma på din vägnar och vara din ”mästare”. Dessa alla lever under en illusion, illusionen av uppdelningen mellan mästare och slav. Det finns ingen delning, för alla är ett.

Allt på planeten Jorden är skapat av Skaparen och alla ÄR lika viktiga för sin Skapare.

Religion

Religion är inte detsamma som tro. Religion är ett kontrollsystem som införts av andra än dem som hade en stark andlig upplevelse och ville ge vidare mening för sina erfarenheter för att inspirera andra att se verkligheten.

Religion, består liksom lag, politik, av självutnämnda ledare och handel, bank och handel. Den är bara ett kontrollsystem för att begränsa människornas öppenhet, för att skapa en uppdelning inom och utanför ditt tänkande, för att uppnå en uppdelning inom samhället och för att möjliggöra för de självutnämnda ledarna  hur de kan behålla kontrollen.

Genom att skapa organiserade religioner, så att motreformationer följs av senare uppfunna religioner, kan de använda dessa självutnämnda ledare som lyckats med att manipulera världens folk till misstro och hat mot varandra i århundraden, vilket gör att de lättare kan försvaga och styra andra länder eftersom deras folk redan är uppdelade.

Ingen färg eller ras finns eftersom allt skapas av EN gud. Allt prat om ras, är därför ett försök för världens självutnämnda ledare, är till för att skapa hat och uppdelning mellan människor i världen, för att medverka till instabilitet och för att möjliggöra för dessa självutnämnda ledare för att kunna destabilisera områden och lättare kunna stjäla resurser från andra länder .

Politik och parlamentarism

All politik är lögn. Den överväldigande majoriteten av världens viktigaste politiska familjer är efterkommande till de självdyrkande 13 stammarna i Israel, som nu kallar sig Illuminati.

Dessa familjer lever och har levt under illusionen i hundratals år, att de är förmer än alla andra på jorden, och att alla andra på jorden utom de själva är värdelösa. Detta är en allvarlig form av desillusion som kan beskrivas som paranoia och svår psykisk störning. Lyckligtvis förlorar dessa människor och deras medarbetare inom kungliga familjer, företagare, bankirer etc, när massorna vaknar upp till verkligheten.

Parlamentarism och politik i allmänhet uppfanns av Illuminati-familjerna som ett hemligt kontrollsystem inom bank, rättssystem, religion och handel.

Världens befolkningar har indoktrinerats under lång tid till att tro på politik, parlamentarism och demokrati. Verkligheten skiljer sig från dessa vanföreställningar och de illusioner som världens folk har levt under.

Hemlig betydelse av ord

Tänk på den verkliga betydelsen av ”att lämna” (be leaving). Alla ord på alla språk har tre betydelser: en positiv, en neutral och en dold negativt baserad.  Antingen har den två användningar men med samma ”stavning” eller med samma fonetiska ljud, men har olika ”stavning”.

Många språk i världen har ordet ”stavning” som ger en förening till magi för ett språk. Detta är rätt. Allt språk har manipulerats under hundratals år i avsikt att manipulera massorna för kontroll. Varje ord som börjar med ”kon” är en del av det tillverkade språket som självutnämnda ledare gör för att ”kon-trollera” (trolla med dig) dig genom sina system. För att bara nämna några: konstitution, kontrakt, konstruera osv.

Dessa ord med ett ”kon” är nu så integrerade att det kommer att vara svårt att hitta en synonym för dessa ord.

Tro (believe) är en annan betydelse för att lämna (be leaving). När du tänker efter, är det ju något som du lämnar för att tro. Kom ihåg att varje höst faller löven (leaves be leaving) precis på samma sätt ska mänskligheten lämna sin tro (be-leaving their beliefs). Med andra ord, när du känner till dessa fakta, kommer du antingen att lämna eller tro = bli en troende.

Politik är en illusion

Politik är en illusion för valbarhet i avsikt att distrahera dig från verkligheten att alla viktiga ledare inom politiken arbetar för, och tillhör Illuminati-familjer, som tillsammans med sina trogna runt om i världen formar Den nya världsordningen.

Politiska partier representerar inte landets folk utan de har andra intressen och de finns högre upp, såsom i hemliga sällskap och Illuminater/Den nya världsordningen.

Den verkligt upplysta

De verkliga Illuminaterna är utvald av få individer på jorden som är välvilliga och vars önskan är att ”skydda” folket, när denna planet övergår till nästa dimension, ifrån att människor upptäcker hur lurade de har blivit. Den självutnämnda mörka ”eliten” som kallar sig Illuminaterna är inte de som är verkligen upplysta. De självutnämnda illuminaterna är satanister och pedofiler vars primära avsikt är att förstöra alla människor i världen och planeten, såsom t ex Lady Gaia.

Politiken idag är densamma som förr, den handlar om kontrollen över världens folk och om att råna människor i världen på sina naturliga rättigheter som har getts dem av Skaparen, samt att stjäla ländernas resurser och föra dem till andra utanför ditt eget land med hjälp av rättssystemet, banksystemet,  världshandeln och unioner.

Världens folk måste lära sig att ta ansvar för sig själva, inte delegera ansvar eller beslut till andra. Detta kombinerat med att ta hand om varandra och att ta hand om vår hälsa, genom att bara äta ren ekologisk mat är avgörande för ett gott liv på jorden.

Det rättsliga systemet och dess nackdelar

Det rättsliga systemet uppfanns för att råna människorna i sin naturliga Skapares värld, vi var givna rätten till jämlikhet och ett gott liv här på jorden. Tillsammans med rättssystemet arbetar den politiska världen och bankirerna med att förse dig med nödvändigheten av samarbetsavtal (kontrakt) och konstitutioner för att du ska bli tillfredsställd och inte behöva bestämma själv utan kan delegera ansvaret på andra.

Att konversera betyder ”att prata med varandra”, men inte att berätta sanningen. All bekantskap är exakt ett kon-.  Känn till att alla förmåner (con-veniences) är en bluff som tar bort din förmåga att bestämma över dig själv, och även som i de allra flesta fallen är idag, är de till för att skada din hälsa medvetet, tänk ordentligt över alla delar i livet där du möter vänlighet.

All reklam och indoktrinering av självutnämnda ledare, deras självutnämnda myndigheter och deras medarbetare i affärer, lurar dig att köpa produkter för att vara vänliga (con-venience). Smart teknik är en av dessa, liksom att det finns mikrovågsugnar som båda två bestrålar dig långt utöver tillåtna gränsvärden, man bestrålar också din mat eller dig dryck i avsikt att förstöra all näring.

Det rättsliga systemet som regeringar och statssystem, politiker och bankirer inrättat har bara en avsikt och den är att råna dig, ta bort dina naturliga rättigheter som tillfälliga invånare på den här jorden och att stjäla ditt land på dess resurser och föra dem till i utlandet bosatta självutnämnda kriminella ledare.

Lagar var mer säkra för människor i världen under Magna Carta inspirerade Common Law = Landets lag. Maffians Khazar-gangsters har kapat alla rättssystem i världen genom att tvinga in sjölagen i alla domstolar, där de parallellt med detta kunde kapa varje land genom verkställighet i samverkan med banker som de tillsammans bildade Federal Reserve.

Sjöfartslagen = Piratlagen

Alla författningar grundar sig på maritim rätt och verkar därför inte till förmån för ett land och dess medborgare, och därför är det en svindel. Världens folk har blivit lurade in i en stor lögn under de senaste 50 åren, i avsikt att lämna sina mänskliga rättigheter och så vidare, till kon-struktörerna av rättssystemen i varje land, precis som kon-struktörerna av avtal i bank och handel, ledande politiker och statsmän mm. ​​ALLA vet att världens folk är underställda sjöfartslagen (piratkopiering) inte har några rättigheter alls.

Dagens fungerande banksystem baserar sig uteslutande på ett bedrägeri, allt sedan den dagen ditt land förvärvades av dessa gangsters, bankirerna som grundade Federal Reserve.

Alla advokater och domare undertecknar inte tydligt med sina namn under handlingar såsom de är skyldiga till, utan de skriver en signatur. Det gör de för att man inte senare ska kunna ansöka om ersättning eller åtala dem.

Alla läkare, domare, advokater, tandläkare, polis, politiker eller statligt anställda använder sig av en signatur, för de står över lagen som resten av människorna i välden måste följa.

Signatur = underteckning utan ansvar

Världens folk måste därför ta mer ansvar för sig själva, delegera mindre och kräva mer när det gäller alla användare av signaturer. Kräv juridiskt bindande avtal med handskrivna namn där du själv bevittnar handstilen med  namn på dessa ansvariga i deras närvaro.

 

Banksystemet och dess konsekvenser

Kort sagt är banksystemet uppbyggt på ett bedrägeri när alla banker konverterades till en fraktionerad reservpraxis efter att varje nationalbank hade kapats av de privatägda bankerna som tillsammans bildade Federal Reserve. (Centralbank)

Inga banker har någonsin tjänat folket eftersom de aldrig har ägts av folken i världen, utan de ägs av privata familjer som, liksom de flesta ledande politikerna oavsett vilket parti, inte är någonting annat utan efterkommande till dessa självutnämnda ledare i världen. Majoriteten av dem är efterlängtade av Illuminati-familjerna (den mörka sidan av illuminati, inte det verkligen upplysta fåtalet) lever i extrema illusion av att de är värda i stort sett mer och är viktigare än varje annan person. De är också nedlåtande,  lever snarare i en icke illusion än i en illusion, men de är inte medvetna om den.

Folket i världen kommer under de närmaste åren att snabbt inse verkligheten i omfattningen av illusioner som de har blivit utsatta för och söker därmed nya lösningar. Detta kallas andlighet och socialt uppvaknande och kommer att medföra många lösningar inför morgondagen.

Stat och regering

Alla anställda inom stat och regering kommer att bli chockade när de upptäcker verkligheten, att de arbetar för en arbetsgivare vars enda avsikt är att hjälpa självutnämnda ledare i världen med att stjäla sin befolknings rättigheter, värdesaker och landets resurser och att dessa stats- och regeringsmedarbetare hjälper till med att förstöra sitt eget land och sin egen befolkning.

När det sociala uppvaknandet sker snabbt kommer många att drabbas av en chock när de inser och förstår att de har, varit anställda för att utföra ett inbördeskrig mot sina egna medborgare i landet.

Det fanns ingen plan igår för i morgon. Bankirer, politiker, kungar och drottningar, påvar och biskopar – alla tillhör gårdagen. Allt är frågan om tid, som en rullande snöboll med socialt uppvaknande kan man inte stoppa det. Som en snöboll rullar den fortare och fortare ner för branten, krossar det negativa systemet allt i takt med att uppvaknandet fortskrider.

 

Kon-spirationen – västerländsk media

Västerländsk media, och stats- och regeringstjänstemän, har stämplat ”kon-spirationsteoretiker” på människor som vaknat upp till verkligheten. Konspiration är ett ”kon-ord” som föregår ordet ”spirit” (ande). Såsom alla andra ord innehållande ”kon,” är de falska och fabricerade av makten för att manipulera andra för att själva framstå som bättre.

Konspiration = piratkopiering

Regeringar, stat, rättssystem, banksystem och handelsvärld använder sig av piratkopiering, med användningen av havsrättens parallella språk = legalese (= juridiska lögner – legal false) för att fria och fälla världens intet ont anande människor.

Advokat = lögnare

Det är ovanstående regeringar, stater, rättssystem, banksystem och handelsvärlden som tillsammans med dess medföljande massmedier som tillsammans utgör dessa konspirationsteoretiker, eftersom de använder sig av utarbetade lögner och ett parallellt språk i domstolar och genom avtal samt genom media (medium = magi) för att fängsla människorna  i världen med sina tillverkade lögner.

Den khazariska Nya världsordningen kon-trollerar regeringar, banker, stater, lagar, handel och media, och alla är de kon-spirationsteoretiker, världens största illusionister och lögnare.

Nu känner du till sanningen – de som försöker stämpla dig med sin kon-spriation är de verkliga kon-spirationsteoretikerna – DE BEDRAR ALLTID ANDRA med det de gör för att skydda sig själva.

Dessa ”kon” är den nya världsordningens bankirgangster, det politiska och monetära systemet uppfanns för att undertrycka och stjäla från mänskligheten med sina egna lagar och falska pengar, lagar som är lika olagliga som det är att stjäla en bil eller döda ett människa, vilket är Den nya världsordningens varumärke och metoder, sedan skyller de på andra för vad de själva gjort, för att komma undan.

Människor måste komma samman

Människor i världen behöver förena sig och väcka verkligheten för att avsluta all existens av staten, regeringen, kungarna och kungarna, påvar och liknande, eftersom ingen av dessa behövs i vårt samhälle.

Framtiden ter sig mycket lovande för mänskligheten, men först måste var och en vara beredd att göra den förändring du vill se i samhället. Det första är att inse de ovanstående illusionerna. Mer kommer senare. Så är det.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

3 svar

Trackbacks

  1. Varför politiker och våra sociala system inte fungerar till vår tjänst – Micaels Lidéns Blog
%d bloggare gillar detta: