Den djupa staten, kabbalan – en övergripande term för makt att kontrollera oss

 

Den djupa staten, kabbalan – en övergripande term för makt. Några kallar den Illuminaterna, men det här garanterar dem att vara en överlägsen medelpunkt i verkligheten. De är trollkarlens ametister, vår organiserade brottslighet vars tid sakta håller på att rinna ut.

Källa: Delar av Youtube filen ”Deep State – Sealed indictment”

terrorism

Rakt på sak, har ett litet antal människor en enorm makt över oss alla. De tar tillbaka vår suveränitet och makt. Deras hemlighet har varit nyckeln till deras pågående grepp om verkligheten. Den här minskningen av verklig makt och påverkan har skapat en falsk realitet där krigsterrorismens ekonomiska ojämlikhet har skadat korrupta företagsvetenskapliga förfalskningar av historien.

Mångfalden av denna politiska planlöshet har blivit normaliserad och uppmuntras starkt och den etablerade maktstrukturen världen över har nedmonterats. Frågan är, vad vi har för bevis för att dessa skuggfigurer existerar? Hur djupt tränger sig makten? Finns där någon annan oinskränkt omänsklig makt bakom denna tyranni, om människan märker av den här krafter och att den är inaktiverad från vanlig kontroll.

Hjälper det att koppla bort sitt grepp om mänsklig öppenhet? Det verkar pågå en hemlig kamp mellan vissa fraktioner inom USAs militär och underrättelsesamhället, inklusive USS och I samt Storbritanniens Mi6, Canadas CSIS, Australiens AAS som har gemensamma mallfaktorer inom denna underrättelstjänst världen över, samman-kopplade så att de potentiellt arbetar mot sina egna regeringar i en strävan efter mål som styrs av den dolda handen.

colonelÖverste Philip Corso påpekade i sin bok Efter Roswell kraschen. Hans jobb var att söka efter utomjordisk teknik på order från general Arthur Trudeaus. Han uppgav att CIA och KGB under Kalla krigets dagar fungerade som en agent och man läckte ingående information till varandra, vilket han fann som djupt oroande.

Den tongivande poängen med den bok han skrev var att CIA utgjorde fienden. Många har hänvisat till anslutningarna till Wall Street vid skapandet av CIA. Om finansiering och pengar utgör den centrala kärnan till kabbalens kontrollsystem, lämnar den landets medborgare och individer i en konstant skuldsättning, eftersom övervakningssamhället mycket väl kan ses som den hemliga verkställigheten bakom den mörka identiteten.

Man ska inte dra alla över en kam och påstå att alla människor i den här organisationen är onda. Förmodligen är majoriteten goda och hårt arbetande människor som kämpar i ett dåligt system. Det är viktigt att påminna oss om, att ljus och mörker finns i alla institutioner. Vi måste alla arbeta för  att belysa mörkret och avslöja de fula skrymslena i avsikt att hela och bygga upp en positivare framtid.

Mellan åren 2017 och 2018 fanns ett par seismiskt dolda händelser som var omfattande. De avslöjades simultant av ett antal sanningssägande kommentatorer och forskare. Alla inblandade var mycket olika. Låt oss nämna detaljerna i några viktiga händelser, men den grundläggande berättelsen förblir densamma.

helikopter

Dessa utbredda bekräftelser pekar i slutändan mot att händelsen var verklig.
Den första skedde när amerikanska militära skyddshelikoptrar svävade över CIAs huvudkontor i Langly. Som en kraftmätning och skrämsel riktad mot den negativa delen av CIA. Man ansåg att tiden var inne för att gå in i det hemliga tysta kriget mot kabbal-enheterna.

missil

 För det andra fanns den fantastiska avlyssningen och förstörelsen av tunga kärnbestyckade missiler som man avfyrade från Hawaii och även senare från Japan i avsikt att kunna skylla på Nord Korea och sparka igång det tredje världskriget. Detta förklarar oundvikligen det eventuella fredsavtalet som senare slöts med Nord Korea.

q

Och så kan vi lägga den tredje och sista till den här listan. I början av september 2018 började undersökande journalister rapportera om

Förstörelse och avaktivering av CIAs superdatorer och satelliter

De här uppgifterna härstammar från en digital online insider ”Q” och han är verksam på sajten ”4chan”. Runt den 17 oktober 2018 gav han snabbt ögon och öron till många sanningssägande journalister och läsare världen över. Man antar att även källa Ronon är nära knuten till militärunderrättelsetjänst i USA.

Man kan inte med säkerhet säga om det är en person eller ett helt team. Efter ständiga avbrott på ”4chan” flyttades Q till HM, en annan webbplattform där Q fortfarande är verksam. Det är viktigt att nämna, att det inte finns någon absolut bekräftelse på den ursprungliga källan till ”Q eller QAnan” och dess verkliga motiv.

Ge inte din makt till honom eller denna mystiska grupp innan den är bekräftad. Q är en potentiellt positiv kraft men det finns inga garantier för det. Det är möjligt att Q fortfarande utgör ett hjärnspöke till en förtäckt kabbal som är utformad för att avleda människorna bland sanningssägarna och leda dem i fel riktning, vilket leder till splittring och spridande av felaktiga uppgifter. Det kan vara väldigt naivt att inte överväga detta, då en stor del av det som vi refererar till är information som kommer från Q. Ett antal webbsidor och online verktyg och forskning har fokuserat sig på Qs intelligens som är häpnadsväckande.

Det kan vara en svår avvägning med Q. Informationen utgörs av en kärnblandning av sanningar, till hälften sanna och till andra hälften desinformation. Mycket av dess hån och uppdrag formas av den Djupa staten som motåtgärder, samtidigt som man försöker informera ivriga läsare. Kompexiteten fungerar på många djupt sofistikerade nivåer. Ur en forskares synvinkel kan det vara utmanande att förbli lugn fram till det slutliga utfallet, vilket mestadels är korrekt. Massarresteringar och avslöjanden om falska sanningar är vi alla fullmatade med. Ofta handlar den pågående skuggkonflikten om militärhandlingar och arresteringar, men en annan stor aspekt läggs vid att människors hjärtan och sinnen exponeras för den verkliga korruptionen och infiltrationen som ofta utgörs av MSM-media, vilken är oförmögen att utbilda och fungera som en bastion för socialteknik och kontroll.

De utgör en begränsning för vår verklighet. Det är viktigt att hålla ett öppet sinne såsom i Kirins tidiga dagar. På informationsvågen kommer vi att kryssa på 40 000 fots höjd. Det betyder att människor ska gå ombord med Intel, och få har en begränsad möjlighet att möta verkligheten. Forskare på en kanal kallar sig ”ons” och är härledd från Anonymous som brukar posta meddelanden på HN.

datorer

Superhemliga globala underrättelsedatorer, Doc Dopey

Superdatorernas existens kan åtminstone bekräftas i en ”spion till spion” artikel publicerad i Chicago Tribune den 31 januari 2000 och med en kommenterande dokumentär som visades på Discovery Channel som ofta diskuterar det inre arbetet inom CIA.

Det är fortfarande en mycket farlig och osäker värld vi lever i, så det kan vara bra för dig att känna till att det finns sju stora superhemliga globala underrättelsedatorer och databaser där djupt inne i CIA-högkvarteret som heter Doc Dopey.

Enligt vissa analytiker bygger systemet på ett avancerat Al-lärande med naturliga språk och som kan trolla med internetformular och BOTS. Maskinerna samverkade med varandra för att skapa konsensus, så om den mänskliga användaren skickar en olämplig kommentar kan superdatorn vara oense och svara med en förolämpning. Dopey kunde då ifrågasätta dig, men på ett något trevligare sätt men fortfarande inte hålla med dig i din åsikt. Detta kallas konsensus sprickbildning. Den förändrade konversationen krossar därmed faktiska åsikter. Människorna drar sig då undan eftersom de känner sig oförstådda eller blir arga. QAnan kallar det för ”tand-för-tand” genom verbala argument.

Sådana anfall postar ofta chockerande kommentarer eller synpunkter i kommentarerna för att skrämma bort intresserade nya nyfikna människor. Dessutom blockerar de legitimt begravd information som webbsidan förmedlar, såsom i fallet med HR. Några av inläggen där var kloka men för griniga så de började attacker honom. Ett förfaringssätt som gör, att man misstänker att det kom från en Al-chatt. Man spekulerade också i om det fanns en möjlighet för kirurgiska träffar. ”8chan” attackerades med kraft och tvingades stänga ner. Det skedde efter en attack från DoD (försvarsdepartementet). Efter störningen kunde sajten återuppta sin verksamhet. Q postade då en kort kommentar efter detta avbrott: Slutet gott, bara att fortsätta. Q.

Just samma dag som Hal Turner vände sig till en radiostation och journalist  kom han först av alla ut med nyheterna om att USAs militära helikoptrar hovrade över CIA i Langley, vilket avslöjades den 31 augusti 2018. En omfattande militär insats tvingade CIA att stänga av dessa superdatorer. Spionsatelliter stängdes också ner. Man stängde av Snow White 3467, SATs samt Corona SATS, vilken är den centrala enheten där utbyte av  ursprunglig order sker, ofta under samma betäckning. En som ytterligare stängdes ner var Big Bird 9kh9. Den gjordes av en man med kodnamnet Hexagon. Det är allmänt känt att Big Bird 1 eller Nyckelhål 9 var en serie fotografiska rekognoseringssatelliter som skickades upp av amerikanska styrkor mellan 1971 och 1986. Hal Turner fortsatte med att publicera uppdateringar på sin webbplats allt eftersom mer information blev tillgänglig. Såsom följande: CIA är nu oförmögen att utföra vissa nyckelhålsövervakningar och det finns nu ett gigantiskt hål i vår förmåga att avlyssna olika signaler såsom telefoner, vissa radiostationer och  viss internetkommunikation etc.

Enkelt uttryckt fanns det vissa personer som tidigare trodde att de styr världen, genom underrättelseverksamhet inom CIA och NSA, och sedan finns det de döva, dumma och blinda som inte förstår att detta enorma har ägt rumt. Sådana saker händer inte bara av en slump. Hur det ännu kommer att sluta vet man inte, men hur som helst kommer det att vara gigantiskt.

cornwall
GCHQ i Cornwall

Angående uppgifter från Q, finns det ytterligare kommentarer från GCHQ (Government Communications Headquarters) att de skickat ut nödrop. DCA (Distributed Computing Applications Rearch Group) skickar därefter en ursäkt till den brittiska motsvarigheten till NSA. GCHQs officiella uppgift är att sammanställa signaler från organisationer, mer som en sambands – och avlyssningscentral för den brittiska regeringens satelliter. Den är baserad i norra Cornwall i sydvästra Storbritannien. Man hävdar att de spelar en viktig roll för Storbritanniens säkerhet.

Relaterad bild

Q insinuerar på att det har förekommit någon form av attack mot DC. Högkvarteret uppger att det inte lägre befinner sig under kontroll av NSA. Ännu är det okänt huruvida stationen är fysiskt skadad eller om attacken var mer mjukvarubaserad. Hur som helst, ”Den djupa staten” har starkt förlitat sig på stationen för sin globala övervakning. Underrättelsetjänsten och kabbalen i Storbritannien uppgav på en YouTube-video att GCHQ huvudsakligen drivs av USA eller NSA. Han bekräftade vidare att störningen på en så liten station som placerats ute på den attraktiva landsbygden är strategiskt mycket viktig.

Bildresultat för bude
Bude, Cornwall

artikel

En artikel daterad till den 18 februari 2018 från Cornwall hade titeln Säkerhetsbrott vid Cornwall-platser – kunde ha lett till terrorattacker. Den kommenterade en artikel publicerad i Storbritanniens Sunday Times där man gjorde gällande att det förekommit falska säkerhetsbrott i avsikt att lyfta fram säkerhetssvagheter i Bude (Cornwall).  Artikeln påstod att 97 % av all internet- och telefontrafik transporteras via detta nätverk bestående av omkring 200 fiberoptiska ledningar på havsbotten. Varje dag sker finansiella transaktioner till ett värde av sju miljarder pund och med en hastighet av
180 000 bits per sekund. Elva transatlantiska kablar är involverade och kommer här in i Storbritannien från Mellanöstern och Afrika.

Bildresultat för DC HQ taps fiber-optic cables for seeking world’s  communications

Lister skriver att detta osannolika område är centrum för all webbtrafik. Med Snowdens avslöjanden uppenbarade sig denna teknologi och vilka möjligheter som GCHQ har för att samla in stora mängder information från all världens internettrafik.

Den 21 juni 2013 fanns en artikel DC HQ tappar fiberoptiska kablar för att söka igenom världens kommunikation”Storbritanniens spionagentur GCHQ har fått hemlig åtkomst till deras nätverk av kablar som distribuerar världens telefonsamtal via internettrafik och den innehåller stora flöden av känslig personlig information som den delar med sin amerikanska partner NSA.

fiberkabel
Bild på fiberoptiska kablar

Den stora omfattningen av uppgifter som detta företag tillhandahåller återspeglar sig i de komponenter som internet och globala telecomföretag samlar in från all online- och telefontrafik. Allt detta görs utan någon form av offentlighet, kännedom eller debatt. Nyckeln för denna innovation har varit att DC bett om ursäkt för att de har kunnat utnyttja och lagra enorma datamängder genom dessa fiberoptiska kablar.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , , , , , ,

4 svar

 1. The Demise of the US Middle Class: Almost Half of All Workers Make Less Than $30K https://www.investmentwatchblog.com/the-demise-of-the-us-middle-class-almost-half-of-all-workers-make-less-than-30k/

  https://www.investmentwatchblog.com/poverty-getting-much-worse-in-america-since-2008-consumer-debt-has-risen-almost-50-percent-the-of-families-with-more-debt-than-savings-is-higher-now-than-at-any-time-since-1962/ – that a typical U.S. household needs about $60,000 annually to meet all expenses. That’s only manageable if two adults are working full-time for $15 per hour

  City, State, % of People Below the Poverty Level
  1. Detroit , MI
  32.5%
  2. Buffalo , NY
  29.9%
  3. Cincinnati , OH
  27.8%
  4. Cleveland , OH
  27.0%
  5. Miami , FL
  26.9%
  5. St. Louis , MO
  26.8%
  7. El Paso , TX
  26.4%
  8. Milwaukee , WI
  26.2%
  9. Philadelphia , PA
  25.1%
  10. Newark , NJ
  24.2%

  Gilla

 2. Trump Is Being Manipulated By The Deep State, Neocons, Ruling Elites, Zionists… http://www.battleforworld.com/2018/11/29/trump-bein (на саом деg-manipulated-by-the-deep-state/
  Trump to Media: ”I’d Say 80% of You Are Possibly in Coordination with the Opposition Party” https://www.youtube.com/watch?v=_TAnVAdPIaM&feature=youtu.be

  https://www.investmentwatchblog.com/trump-slams-reporter-over-the-wall-nbc-may-be-the-most-dishonest-reporters-of-all-time/

  President Trump is trying to prevent the US from becoming what Europe has become https://www.investmentwatchblog.com/democrats-v-trump-the-mexican-stand-off/

  Democrats v Trump – The Mexican Stand-Off https://www.investmentwatchblog.com/democrats-v-trump-the-mexican-stand-off/
  Memo to Trump: Declare an EmergencyIn the long run, history will validate Donald Trump’s stand on a border wall to defend the sovereignty and security of the United States. http://www.unz.com/pbuchanan/memo-to-trump-declare-an-emergency
  Trump must build the wall to keep America safe.
  http://www.stationgossip.com/2019/01/shocking-video-shows-mexican-police.html
  http://fmshooter.com/israel-vs-america-the-per-capita-cost-of-border-wall-construction/

  – Look at Nancy Pelosi’s House – Do You See the One SHOCKING Detail Everyone’s Talking About

  Fertility rate for white women plummets BELOW the limit needed to maintain the population in every single US state http://www.orrazz.com/2019/01/fertility-rate-for-white-women-plummets.html и https://i.dailymail.co.uk/1s/2019/01/09/20/8324670-6574435-image-a-44_1547067438913.jpg

  Gilla

%d bloggare gillar detta: