Cirkusen kring Hillary Clinton, vad hände i Benghazi, Libyen?

 2 jan. 2019
Uppgifter från en källa som ligger nära Försvardepartementet, USA

Det finns några som har visat intresse ännu en gång för vad som hände i Benghazi, för mig är det en tragedi men ändå väldigt viktig. Jag talar inte om Susan Rices artikel i Sunday Morning där hon ljuger om attacken. Däremot är det viktigt att allt leder till Benghazi och varför vi var där.

Den 25 juli 2012 sköt talibansoldater i Kunar provinsen i Afghanistan mot USAs arméhelikopter CH-47 och träffade den med den nya generationens Stringer missil. Terroristerna laddade inte missilen mer än att den exploderade och helikoptern kraschade.

Nästa dag när ett EOD (Explosive Ordnance Disposal) team anlände för att plocka upp resterna fann de oexploderade delar från en missil som endast kunde härledas till en ny generations Stinger missil. I maskinhuset hittade de ett fragment som innehöll ett helt serienummer.

Denna Stinger kunde spåras tillbaka till den materialgrupp som hade kvitterats ut av CIA och utgjorde samma serie som CIA använde sig av i Qataris i början av 2011, vapen som Hillary Clintons Utrikesdepartement hade för avsikt att använda mot anti-Gadaffi styrkor i Libyen genom John McCains kontaktman, vid namn Marc Turi.

Turi hotade med att berätta när CIA kontaktade honom och ville ha ett svar. De anklagade honom med en falsk vapenavgift i ett försök att förstöra för honom. Folk frågar sig vem denna Marc Turi är.

Marc Turi kommer från Phoenix, Arizona och han var granne med John McCain. McCain hade varit medlem av Senatens krigskommitté i många år och han hjälpte nu Turi att säkra miljarder armékontrakt tillsammans med Försvarsdepartementet (DOD). Där kom Clinton och McCain överens om en plan att förse Al-Quiada med vapen så att de kunde övermanna Gadaffi.

Man gjorde upp och drog snabbt iväg söderut. Vet inte vilken ess Marc Turi hade i rockärmen och höll honom vid liv, men den måste ha fungerat bra, eftersom alla anklagelser mot Turi drogs in under Obamas sista dagar i tjänst.

Det är inget nytt för oss att man understöder ”bad guys,” det har vi gjort tidigare, du kan ju fråga Oliver North. Men då gäller det oftast vid en CIA insats, men här motsatte man idén från allra första början på grund av dess höga risk med att beväpna ”rebeller”  med kraftfulla vapen som hotar civila flygplan.

Men Hillary Clinton inväntade en stor utbetalning och kunde låta bli att bry sig, hon flög ju ändå aldrig med civila flygplan. Clinton ville ändå gå vidare eftersom hon ville störta Gadaffi på ett enkelt sätt…

De containrar som skickades till Qatar avskiljdes i hamnen från dem som var Turis, omkring femtio av dessa sextio innehöll samma Stinger missiler som talibanerna hade fått i början av 2012. Man hade dessutom lagt till tvåhundra SA-24 Igla-S SAMs.

Nu bad Hillary Clinton att Stevens, på grund av sin position, skulle städa upp i det skandalösa företaget när det blev klart för henne att dessa ”rebeller” i själva verket var Al-Quaida, alltså samma grupp som attackerade konsulatet och slutligen dödade Stevens, Sean Smith, CIA-entreprenör Tyrone Woods och Glen Doherty.

Hillary Clinton försökte omedelbart använda sig av denna rubrik om varför de blivit attackerade men den föll platt till marken. Susan Rice skrev en spontan protest i Sunday Morning på grund av en videofilm som kommit i deras väg.

De flesta struntade i förhören om Benghazi och tänkte att allt handlade väl om en lögn om huruvida attacken berodde på en knäpp video eller inte, det är ju allt MSM vill prata om. Inte heller om varför i helsike det hade varit Stevens första uppdrag i Benghazi.

Vilken var den desperata orsaken till att man måste skicka honom till ett fientligt instabilt diplomatmöte? I Benghazi? Vi har inga uppdrag där, det är bara CIA som övervakar situationen där. Det har visat sig att Stevens var där i avsikt att etablera en provisorisk ambassad i en praktiskt taget osäker anläggning, men varför?

För att sprida fred och goodwill? Wikileaks avslöjade det hela och människor började följa deras sida. Hillary Clinton befanns djupt insyltad i illegal vapenhandel till våra fiender.  McCain och Hillary Clinton var syndabockar medan Turi skulle dölja dessa spår.

Chris Stevens blev det officiella amerikanska sambandet till den libyska oppositionen. Han kom till Benghazi första gången den 5 april 2011 i sällskap av ett USAID-team. USAID-team? Varför tillsammans med några idiotiska marinsoldater? Vem är det som är djupt insyltad i USAID och fortfarande är det än i dag? Jo, Clinton Foundation!

Under det tretton timmar långa uppehållet i Benghazi gjordes många beställningar av Hillary Clinton. USAs vice officer Eric Nordström begärde ytterligare två gånger om ytterligare säkerhet inför uppdraget i Benghazi från Utrikesministeriet men de blev nekade.

Utrikesministeriets sekreterare Charlene Lamb sade att hon ville behålla säkerheten i Benghazi ”artifiellt låg” för att inte dra uppmärksamhet till sig om varför de i själva verket befann sig där. Det var ju bara överskottsprodukter som ursprungligen hade öronmärkts för användning i Iran, men som hade omdirigerats och avsetts för användning i Benghazi i avsikt att köpa Stingers.

USAs armékommando skickades till Singoella, som var en flygmarin enhet på Sicilien, Italien. Den nattliga attacken förstörde inte Benghazi. Utrikesministeriet påstod inför sitt team att man inte anlände till Signoella förrän efter att attacken var över. Senare har det framkommit att även det var en lögn.

Diplomatiska säkerhetsagenter/ regionala säkerhetstjänstemän informerade sitt högkvarter i DC om attacken precis när den börjat ca klockan 9.40 lokal tid (15.40 DC tid). Hela tiden vidhöll man att attacken var en ”terroristattack”.

Omkring klockan 16.30 meddelade en tjänsteman från Pentagon för Leon Panetta om attacken. Pentagon gav då order om en drönare som befanns tillgänglig för att övervaka flygsäkerheten över militära läger att flyga till Benghazi. Så istället för att sända kommandosoldater skickade man iväg en drönare med kamera.

Efter ett tretton timmars dödläge, varför tog det tjugotre dagar för FBI-utredarna att samla in kriminalspår? Vad var det som de dolde på Utrikesministeriet? Var finns alla dessa officiella meddelanden? All e-post, var finns uppgifterna om Stringers och varulageruppgifterna för SA-24s?

När man märkte att deras täckning var avslöjad, vände sig Utrikesministeriet till Turi och pekade ut honom för att ha försett talibanerna med illegala vapen.  Men Wikileaks e-post avslöjade kommunikationen där Hillary Clinton hörde sig för om att få tillgång tio små omärkta containerfartyg för att förflytta dessa burkar över havet.

benghazi

Här finns 1651 e-post som har kopplingar till Clinton och Al-Quaida och ISIS, både i Libyen och Syrien, vilket bekräftar att Clinton försåg ISIS med vapen via Syrien.

https://wikileaks.org/clinton-emails/?q=%22Libya%22+&mfrom=&mto=&title=&notitle=&date_from=&date_to=&nofrom=&noto=&count=50&sort=0#searchresult

Dokumenten avslöjades av Judical Watch och av Wikileaks Julian Assange som säkerhetskopierade dem innan han gav dem till Turkiets president Erdogan som bevis på att USA-ledda koalitionsstyrkor har gett sitt stöd till terrorgrupper, inklusive ISIS i Syrien. När Hillary Clinton frågades ut i Kongressen ljög hon.


Fox intervju med

Dokumenten från försvarsavdelningen för Defense Intelligence Agency (DIA) daterade 9/12/2012, alltså dagen efter Benghazi attacken, avslöjar att attacken hade noga planerats av terroristgruppen BOCAr i avsikt att ”döda så många amerikaner som möjligt”. Observera det, gott folk!

Vem var chefen för DIA för Benghazi-tiden och vem var det som varnade Hillary Clinton och Utrikesdepartementet och Leon Panetta att en attack var under planering? Det var general Michael T. Flynn och nu förstår du varför de var så desperata med att få Flynn bort som nationell säkerhetsrådgivare. Han visste sanningen!

Dokumenten sändes sedan till dåvarande utrikesminister Hillary Clinton, dåvarande försvarsministern Leon Panetta och de gemensamma personalcheferna för Obamas White House National Security Council. Flynn kände till var alla dessa kroppar var begravda. Det är anledningen till att Obama var tvungen att göra sig av med Flynn.

Barack Obama varnade också Donald Trump för att anställa general Flynn.  Orsaken var att Flynn kände till alla dessa smutsiga hemligheter med illegala vapen som Obama-administrationen administrerade i Mellanöstern. I egenskap av nationell säkerhetsrådgivare kunde han förpassa dem alla till fängelse.

Hillary Clinton kände också till att USA sände vapen från Libyen till Syrien i slutet av 2011, ett år innan konsulatet i Benghazi attackerades.  Hon kände också till att hon fick miljarder dollars i ersättning.

E-post bevisar att de inte bara visste att de iscensatte det i strid med lagboken, NATO-fördrag och till på köpet begick hon mened för att täcka upp det.

Detta är vad Benghazi handlar om, den främjar inte diplomatin i regionen, den handlar om illegala vapenaffärer och täcker de skyldiga inblandade.

Här ljuger Hillary Clinton under ed och Rand Paul känner till det, han har sett rapporterna och e-posten, men hon faller tillbaka på att spela dum medan det i själva verket är hon och Bill Clinton, som med hjälp av McCain, berikar sig genom att sälja vapen till våra fiender, och amerikaner dör som ett resultat av detta.

Michael J. Rogers var ordförande för House Intelligence Committee,  och nästa morgon ville han prata om vapen i Libyen. Rogers var en krigshök och McCain regeringstrogen, avslöjandet hade redan börjat.

Marc Turi hade blivit åtalad av federal åklagare i Phoenix för att han hade levererat vapen till libyska ”rebeller” under kriget 2010-2011. Obama-administrationen avslöjade brottmålet en dag innan tidsfristen för domstolsbeslutet gick ut, angående information om att man beväpnat muslimska rebeller.

Turi vittnade att hans vapentransporter, avsedda för de libyska rebellerna, skedde via Quatar och Förenade Arabemiraten, som ett led i en USA-auktoriserad ansträngning. Turi berättade att Obama-administrationen var delaktig i transporten av vapen till Libyen, och till ”rebeller” i Syrien som bekämpar Assad-regimen.

Trots alla överväldigande bevis, har Den djupa staten, täckt upp allt eftersom denna illegala vapenhandel gick hela vägen upp till Ovala rummet. De hade ingen Oliver North som satt där och tog all skiten, slog Turi tillbaka.

Justitiedepartementet var tvungna att släppa åtalet mot Turi, eftersom den federale åklagaren var övertygad om att hans försvar skulle avslöja Clintons hemliga vapenaffärer till den radikala Al-Quaida-anslutna milisen i Libyen 2011.

Människor måste förstå, här finns mycket mer. Skattebetalarna har finansierat vapen som sålts till fiender. Var har dessa pengar hamnat? Inte tillbaka i den allmänna skattekistan. De hamnade i delaktiga politikers fickor, sådana som McCains, Clintons, Grahams etc. De är hökar för massor av dollars.

 Här är några av de vapen som beslagtagits från Gaddafi-regimen. Vapen som levererades av Utrikesministeriet 2011, via CIA-infiltrering till Marc Turi som låtsades vara en DoD entreprenör…..

Många av dessa rebeller som Clinton beväpnade, använde vapnen lagenligt men de såldes till Qatar av Marc Turi och andra, och gjorde det möjligt, att terroristgrupper som är våra svurna fiender fick dem,  det kostade amerikanska liv och äventyrade tusentals.

Justitiedepartementet införde en tidsfrist för överlämnandet av förundersöknings-dokumenten till Marc Turis juridiska ombud. Han hade åtalats för att ha sålt vapen till libyska rebeller. Den 5 oktober kom ett tillkännagivande om att Justitieministeriet lämnar ärendet, men man var inställd på att gå till rätten på valdagen den 8 november 2016.

Paul: Min fråga är: Är USA inblandad i något vapenkoppleri, överföring av vapeninköp, försäljning genom att överföra vapen till Turkiet ut ur Libyen?

Clinton: Till Turkiet?… Jag måste kolla frågan i protokollet. Ingen tog någonsin upp den frågan med mig. Jag, med MIG? …

Hon förnekade ju inte specifikt, hon sade bara att ingen har någonsin frågat henne om det innan. Tja, strunt samma Hillary, de människor som du kunde ha frågat om det, och inte är medskyldiga till affären, har precis blivit avslöjade på grund av läckta e-postmeddelanden till din…

Bland offren för hennes krig fanns USAs ambassadör i Libyen Chris Stevens och tre kolleger. De mördades vid det amerikanska konsulatet i Benghazi av rebeller som Clinton beväpnade med amerikansk militär hårdvara i strid med amerikansk lag och hon har aldrig hållits för ansvarig för det.

Bevisen finns fortfarande tillgängliga, alla med spårbara serienummer och med ursprung. En sak om Utrikesdepartementet, de älskar numrering av saker har en förkärlek till pappersarbete, det finns en uppsjö av dem för varje produkt… Någon måste ha älskat att göra det, och här ligger problemet…

Dessa är ett brett sortiment av speciella vapen som transporterats i lådor tydligt märkta med ”State of Quatar, Qatars väpnade styrkor, Doha, Qatar. Alla godkända redan i maj 2011.

Hillary spelad dum inför Kongressen, det är inte svårt att bevisa med sin egen e-post till Jake Sullivan som bevis.

Bevisen finns där, med öppen källkod nu efter deklassificering.

Hundratals miljoner dollar i vapen som tillverkats med skattepengar har sålts till våra fiender, men vart försvinner deras utländska valuta? Glöm inte att dessa pallar med kontanter som Obama skickade till Iran i olika valörer av kontanter, miljarder av dem.

Packlistor finns tillgängliga med öppen källkod.

Avklassifierade DOD-dokument från oktober 2012 finns tillgängliga på DODs hemsida.

Och listan fortsätter och fortsätter…

Clinton bestämde att hon var tvungen att bli av med Gadaffi, eftersom hon ville ha uppskattning, när hon ställde upp i presidentvalet, för att ha varit den regeringstjänsteman som ansvarade för att befria Libyen.

Clinton förstod att hon aldrig skulle få en krigsförklaring från Kongressen eller tillstånd enligt War Powers Resolution, vilken antogs genom president Nixons veto år 1973 om Vietnam. Så hon skapade sitt eget krig som finansierades med skattepengar och för sin egen personliga vinst.

Clinton övertalade Obama att använda sig av CIA-underrättelsetillgångar som kunde undantas från War Povers Resolution även om det innebar militär trötthet i Libyen. Jag tvivlar på att det var en ideologi hos Barack, det var helt enkelt frågan om girighet, han var på väg ut och behövde få betalt.

Hon använde sig av Intel-tillgångar med förespeglingen av War Powers Resolution. Hon behövde ett samarbete och formellt medgivande från Kongressen och inom Kongressen, från  House Committee, Intel och the Senate Select Committee angående Intel, vilka alla är svurna till sekretess, de blev istället en hävstånd för alla dollars.

Konspiratörerna är USAs president, statssekreteraren och cirka två dussin personer i Huset och i Senaten, inklusive ledningen för båda parter i båda husen. De kunde tillåta ett hemligt krig med hjälp av CIA-tillgångar och använde sig av hävstångseffekten för att avfyra dem.

Det är exakt det som Obama och Clinton gjorde. De använde sig av hävstång och inflytande och sannolikt även av Clintons decennier av kriminalitet hon hade sammanställt för att kunna utnyttja dessa erbjudanden.

När hon en gång vänt sig till Huset och Senatens Intel kommittéer, påbörjade Clinton en hemlig vapenoperation till Libyen, genom att använda sig av möjligheten till provision på FN-införda vapenembargon mot Libyen, men som tillät utrikesministern i de berörda länderna att bevilja detta undantag för embargon.

Ironin i Turis fall, är att han faktiskt aldrig skickade några vapen till Libyen. Men Turis försvarsadvokat påstod i sitt försvarstal att Obama-administrationen hade planerat att beskylla Turi för vapentransporten ifall Clinton skulle bli avslöjad.

Men med all sin arrogans och vad hon ansåg var en oberörbar status, kunde hon nog aldrig ha drömt om att hennes hemliga vapenaffärer någonsin skulle bli offentliga. Wikileaks skruvade verkligen till henne på det sättet. De behövde aldrig betala något för att avslöja allt skit om henne, det räckte med att avslöja sanningen om henne.

Även vänstertidningen New York Times skrev en lång artikel om denna affär, men den knuffades bara åt sidan. Barack håller sina demokratiska och hypnotiserande tal för att undanhålla fårskocken från allt som skett. Så gott folk, här finns ingenting!

U.S.-Approved Arms for Libya Rebels Fell Into Jihadis’ Hands

https://www.nytimes.com/2012/12/06/world/africa/weapons-sent-to-libyan-rebels-with-us-approval-fell-into-islamist-hands.html

Hillary’s Benghazi Coverup Threatens Terror Prosecutions

https://www.nationalreview.com/2016/10/hillary-clinton-scandals-libya-prosecutions-undermined/

 

Jag hittade detta intressanta i fallet med Marc Turi, titta vem som var hans advokater, flera advokater från Perkin Coie.

Lite bakgrund till Turis försvarsadvokat. Den är inkorporerad med

NV TURI DEFENSE GROUP,
INC. 7251 W LAKE MEAD BLVD
STE 300 LAS VEGAS,
NV 89128-8380

Turi Defense Group Inc. är listad som både leverantör för den amerikanska General Services Administration och som ett lobbyverksamhetsföretag med den amerikanska Senaten.

Turi blev faktiskt bekant med Chis Stevens, som introducerades som en ömsesidig vän till John Mc Cain. Turi skötte försvarskontrakt via Senatens vapenkommitté under flera år. Detta fick McCain och Turi att inse att Libyen kunde vara en lukrativ ny marknad.

Turi ansökte hos Utrikesdepartementet för licens att tillhandahålla vapen till rebellerna där. Detta enligt e-post och andra dokument som Turi har gett till domstolen till sitt försvar och även andra som har beslagtagits av Institutionen för Homeland Security under en razzia i hans hem.

Så här har vi aktörerna.
McCain är senior medlem av Senatens vapenkommitté. Clinton var utrikesminister för staten och Stevens arbetade för Utrikesministeriet under Hillary Clinton. Stevens var i kontakt med och gav sitt stöd till vapenhandlare Marc Turi.

Domstolsbevis visar på att Turi hade utbytt e-post om vapenförsäljning med Stevens, som då och då fungerade som ”särskild representant” för den libyska rebellalliansen. Turi sökte Stevens hjälp i sin vapenverksamhet.

Stevens befordrades inte till ambassadör i Libyen förrän den 7 juni 2012, när han sändes till Tripoli och så småningom till Benghazi när det här med vapenaffärer upptäcktes. Så i princip var han en ”särskild förbindelse” när han fungerade som vapenmäklare i Mellanöstern. Intressant!

I början av 2011 sökte Stevens via e-post hjälp med att få ett godkännande av en ansökan om vapenaffärer. Stevens svarade och sa att han kunde ”dela” Turis förslag med några kolleger i Washington DC.

Nu, enligt e-post från Turi till amerikanska myndigheter i USA, avvisades Turis första ansökan om licens att sälja till Libyen i slutet av mars 2011. Sedan finns det en e-post från Stevens om hur han instruerar Turi om att ändra mottagningsplatsen till Qatar.

Den här ansökan skickades exakt en vecka efter att den förra Libyen-ansökan blev nekad och man bifogade en identisk lista över vapen som i den första ansökan. Qatar-ansökan godkändes på två dagar.

DTC (Depository Trust Company ) är inte så dumma att vi tror på dem. Låt oss säga att du är en compliance officer och en anställd ber dig att skicka några blommor till Iran. Först säger du nej. Fem minuter senare är han tillbaka och säger att han har beslutat att skicka exakt samma blommor till UAE istället. Inga problem, säger du.



Kategorier:Världspolitik

Etiketter:, , , , ,

%d bloggare gillar detta: