Stefan Löfven rundar regeringsformen – Förbereder en “Stay behind”-styrka i Högsta Domstolen

Författningsutredningen ville på 1960-talet att behörigheten för en övergångsregering skulle vara begränsad till “löpande ärenden och sådana ärenden, vilkas avgörande icke kan uppskjutas utan betydande olägenhet”. Grundlagsberedningen ansåg dock ett decennium senare att en övergångsregerings behörighet inte borde begränsas i grundlagen.

Sedan 1990-talet finns det ett komplement i en promemoria i Statsrådsberedningen, statsministerns egen stab. I promemorian framgår att en övergångsregering inte bör lägga propositioner som är politiskt kontroversiella eller har en tydlig partipolitisk inriktning. Högre utnämningar av politisk betydelse bör även de undvikas. I fallet med Renfors kan inte tidsnöd hänvisas till då hon tillträder först under hösten 2019. Om nio månader.

Utnämningen av Cecilia Renfors är i allra högsta grad kontroversiell. Som domare i Högsta Domstolen är hon en del av de som fattar prejudicerande och vägledande domstolsutslag samtidigt som hon över tid kommer tjänstgöra i Lagrådet. Lagrådet är den myndighet som behandlar lagrådsremisser och är den högsta juridiska instans som granskar regeringens propositioner. Lagrådet är så nära en konstitutionell domstol Sverige kan komma och Lagrådets svar bedöms som väga mycket tungt.

Föredragande i regeringsbeslutet, Utnämning av justitieråd i Högsta domstolen Ju2018/04976/DOM, var justitieminister Morgan Johansson som berett ärendet.

Trots att Renfors inte tillträder förrän den 2 september 2019 har regeringen medvetet valt att forcera utnämningen. Renfors har i sin roll som Justitieombudsman utmärkt sig för politisk aktivistiska beslut och tolkningar av rådande lagrum. 

Det tydligaste exemplet på denna form av aktivism är JO:s beslut om åldersbedömningar av ensamkommande barn. Flera gånger klandrade Renfors i egenskap av chefs-JO Migrationsverket för att man gjort fel i sina åldersbedömningar och slagit fast att verket i de allra flesta fall bör vänta med att ändra åldern fram tills den ensamkommandes asylbesked kommer, för annars riskerar denne att gå miste om det bistånd som denne har rätt till som barn.

Renfors beslut fick som konsekvens att kommuner runtom i Sverige att Migrationsverket anvisat vuxna personer till HVB-hem för barn, där de har rätt till samma slags bistånd, och att de kan utgöra en risk för de verkligt minderåriga barnen på boendena.

Ett annat beslut som Renfors tagit är att hon godkänt uttalat politisk aktivism hos förment opolitiska tjänstemän i regeringskansliet under tjänstetid och med användande av de arbetsredskap som arbetsgivaren, staten, tillhandahåller. De politiska uttalanden och bedömningar av bland annat Ledarsidorna politiska hemvist som spreds i tjänsten av ett kansliråd vid Utrikesdepartementet föranledde ingen åtgärd från Renfors sida. Då JO är en stat i staten, och vars beslut inte kan överklagas, blev Renfors beslut prejudicerande och det är från och med detta beslut inom ramen för en opolitisk tjänsteman tillåtet att starta drev och rykten med politisk innebörd riktat mot enskilda medborgare och journalister.

Mer läsning: Ledarsidorna anmäler tjänsteman vid UD till Justitieombudsmannen.

Regeringen Löfven förbereder sig nu för en längre tid i politisk exil genom att, i strid med rekommendationerna för en övergångregering, bygga in ytterligare politisk aktivism i statsförvaltningen. Denna gång i Högsta Domstolen och i förlängningen Lagrådet.

Det som kallas för ”Stay behind”. För att även i exil kunna påverka kommande regeringars arbete.

 

 

Redaktörens kommentar:

Försök har gjorts på bland annat Utrikesdepartementet att forma en ”Stay Behind”-styrka i förvaltningen. Det mest uppenbara exemplet är hur utrikesminister Margot Wallström och kabinettssekreterare Annika Söder skapade en ny chefsposition, ett biträdande utrikesråd för politik, under sommaren 2018. Tjänsten var tänkt att tillsättas med en central tjänsteman från 261-listan innan valet men står fortfarande vakant.

Efter Ledarsidorna.se avslöjande av tjänstetillsättningen av det biträdande utrikesrådet och261-listan står tjänsten fortfarande vakantsatt. Utnämningsprocessen har helt enkelt runnit ut i sanden som ett alltför uppenbart försök att forma en ännu starkare ”Stay Behind”-styrka på UD än dagens laguppställning med “Dirty Dozen“.

I skuggan av detta smyger Stefan Löfven igenom andra utnämningar dagarna innan jul. Som den av Cecilia Renfors. Trots att den utnämningen inte brådskar.

Stöd fortsatt granskning av makten. Ledarsidorna.se® – Alltid i opposition.

SWISH: 070-612 53 93 
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, ,

3 svar

  1. Reblogga detta på Micaels Lidéns Blog och kommenterade:
    Bra jobbat Ledarsidorna, och Johan Westerholm i synnerhet.

    Gilla

Trackbacks

  1. Stefan Löfven rundar regeringsformen – Förbereder en “Stay behind”-styrka i Högsta Domstolen – Micaels Lidéns Blog
%d bloggare gillar detta: