Trump hindrar FN från att bilda världsregering

oss president Donald Trump står trots mot de globala ledarna för FN
USA: s president, Donald Trump, står mot de globala ledarna i FN

READ MORE: https://neonnettle.com/features/1597-trump-is-stopping-the-united-nations-from-becoming-the-single-world-government
© Neon Nettle

Av: Jay Greenberg  | @NeonNettle den 23 december 2018

Samtidigt som andra världsledare fortsätter de att driva på globalismen, styr världen ner på vägen mot en global regering, fortsätter amerikanska presidenten Donald Trump trotsigt. I en till synes ensam kamp, ​​utöver utomstående som den ryska presidenten Vladimir Putin, verkar Trump vara den enda ledaren med en framträdande plats vid bordet som står i vägen för FN att bli en enda världsregering. Samtidigt som han talade om FN i september uppmanade Donald Trump andra nationer att avvisa globalismen och omfamna patriotism. Hans tal till Förenta nationerna avbröts dock av avskyvärda skratt från andra världsledare.

Under sin djärva  markering sade Trump att prestationerna från sitt presidentskap, vände sig mot Amerikas fiender –  Iran  främst bland dem – och stridade mot globalismen i sitt andliga hem, FN: s generalförsamling (UNGA).”Amerika styrs av amerikaner,” sade Trump. ”Vi avvisar globalismens ideologi och vi omfamnar patriotismens doktrin.”Huvudtemat i Trumps tal var patriotism, och han uppmanade stater att fokusera på sina egna nationella intressen.

Han sade: ”Runt om i världen måste ansvariga länder försvara sig mot hotet mot suveränitet inte bara från global styrning, utan också från andra, nya former av tvång och dominans.” Den franska presidenten Emmanuel Macron cementerade sin roll som anti-trumpet på världsstadiet.

TRENDING: Sheriff Border Fence Cut Crime med 91 procent i Arizona City

Macron hävdade att nationalism kommer att leda till spridningen av global laglöshet, ”där alla driver sitt eget intresse”. Han sa: ”Alla mot allt slutar i allas skada.”

in obama s final address to the un  he said  a nation ringed by walls would only imprison itself
I Obamas slutliga adress till FN sade han att ”en nation som omringas av vallar skulle bara fängsla sig”

Trumps adress till FN var en skarp kontrast till den fd presidenten Barack Obamas sluttal år 2016, där han kritiserade dem som söker en ”enkel avvisning av global integration”.

”Världen är för liten, för att vi ska vara packade tillsammans, för att vi ska kunna tillgripa de gamla tankesätten”, berättade Obama för världsledarna.”Idag skulle en nation omringad av murar bara fängsla sig”, tillade han. Valet av Donald Trump som USA: s president har säkert kastat sin nyckel i arbetet för den globalistiska agendan. Undvik internetcensur genom att prenumerera direkt på oss, FN, som planerar att vara vår världsregering senast 2030.  Enligt  E. Jeffrey Ludwig arbetar FN med att bli världsregeringen senast 2030. Trots att det fanns en socialistisk tråd i sitt grunddokument bildades Förenta nationerna utifrån en vision om de mänskliga rättigheterna som presenterades i ”Universal Declaration of Human Rights” (UDHR), som lade fram begreppet rättigheter i framkant för utvecklingen av världskroppen.

Och rättigheter är grundstenen för upplyftandet av mänsklig frihet och individens värdighet. UDHR-dokumentet följde många fantastiska dokument som presenterade rättigheter som det centrala begreppet i den postfeudala världen: den engelska förklaringen (eller propositionen) om rättigheter från 1689, den amerikanska förklaringen om självständighet med dess viktiga och kraftfulla påstående om oföränderliga naturliga rättigheter, kraftfulla amerikanska rättighetsrätten antagen 1791 och den franska förklaringen om mänskliga rättigheter och medborgare (1789). Ordet ”rättigheter” visas i nästan varje mening i 1869-talet FN-dokumentet. Dokumentet är bokstavligen besatt av rättigheter, och man måste anta att de också är besatta av rättigheternas framgångar som framträder i Storbritannien, USA och Frankrike.  Det finns emellertid några avvikelser från den rättighetsanvändning som vi alla är bekanta med.

I artikel 3, står det i stället för de oföränderliga rättigheterna ”liv, frihet och strävan efter lycka” som finns i vår förklaring om självständighet, förklarar FN allas rätt till ”liv, frihet och säkerhet för människan”.

Antyder de att säkerheten kommer att medföra lycka? Eller betyder det att lycka är för efemervärdet, och för västerländskt? Kanske behövs det ett mer övergripande överlevnadsmål för större delen av världen.

FN grundades under en ceremoni som hölls vid veteranernas krigsminnesbyggnad den 26 juni 1945
FN bildades under en ceremoni i Veterans’ War Memorial Bilding den 26 juni 1945

Vi ser en återgivning av föremål från vår Bill of rights, såsom fördömandet av grymt och ovanligt straff (artikel 5), rättvisande behandling (artiklarna 6,7,8,9, 10, 11, 14, 17), olaglig sökning och beslag (Artikel 12) och yttrandefrihet och sammansättning (artiklarna 19.20). Men nya rättigheter införs som redan 1945 pekade vägen mot FN: s intervention i vardagen för människor över hela världen.

I hela dokumentet hävdar de rätten till mat, kläder, sjukvård, socialtjänst, vid arbetslöshet och funktionshinder, barnomsorg och fri utbildning, plus rätten till ”fullständig utveckling av personligheten” (föreställ dig, att FN säger att jag har rätt att vara mig själv) och ”rätten att delta i kulturlivet i samhället … och att njuta av konsten” (vi har varje rätt att njuta av en målning eller en film). Men de anger inte rätten att visas på ”Tonight Show” eller ”Saturday Night Live”, så här fanns det fanns gränser för deras storhet.

År 2015, sjuttio år efter det ursprungliga rättighetsbaserade dokumentet, tog FN ett jätte steg mot den globala regeringen som endast antyddes i sitt första organisations-dokument. De utfärdade ett dokument med titeln ”Transforming Our World: Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Detta dokument har 91 nummererade delar av FN: s program för världsregeringen.

UDHR refereras till endast en gång i hela dokumentet i artikel 19.

Till skillnad från det ursprungliga ” moderdokumentet” som hade under 1900 ord, har detta dokument 14 883 ord. De 91 objekten behandlar frågor under de fem rubrikerna Människor, Planeten, Välstånd, Fred och Partnerskap. Dessutom tillhandahåller dokumentet 17 hållbara utvecklingsmål (SDG) för att förbättra livet på planeten. Vad menas med termen ”hållbar?”Den vanligaste citerade definitionen kommer från FN:s världskommission för miljö och utveckling: ”hållbar utveckling är utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra framtida generations förmåga att möta sina egna behov”.  

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made….. 85.6K 11:14 AM – Jul 31, 2018

Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump ….them richer. Their network is highly overrated, I have beaten them at every turn. They want to protect their companies outside the U.S. from being taxed, I’m for America First & the American Worker – a puppet for no one. Two nice guys with bad ideas. Make America Great Again! 72.8K 11:23 AM – Jul 31, 2018

De tidigare ideerna och idealena om rättigheter, frihet, jämlikhet och rättvisa delas upp under möte av behov och en uttrycklig miljö som betonar att förhindra utarmning av knappa planetariska resurser. Naturligtvis är upptaget det marxistiska axiomet, men samhället borde organiseras kring tanken på ”från varje person, enligt hans förmåga till var och en enligt hans behov”. Marxismen är således implicit i hållbarhet men nyanseras av alliansen med till synes vetenskapliga justeringar och miljömål.

En tekniskt jargong har svetsat sig till marxistisk intentionalitet för att skapa en känsla av passform och moderna framsteg. Hela ”Transforming Our World” -dokumentet är gjutet i en ström av medvetenhet om fromma platituder för en utopisk framtid. Det är en utomordentligt utopisk dröm. Fem av de 17 artiklarna hänför sig till miljön. Det finns mål för städerna, för kvinnor, för de fattiga, och även för livet under vattnet. Absolut ingen sfär av mänsklig verksamhet är befriad från FN:s kontroll. Nyckelordet är naturligtvis inte längre ”rättigheter” förutom den sneda referensen i artikel 19.

Faktum är att denna författare inte såg ordet rättigheter ensamt i det här dokumentet trots att ordet framträdde i praktiskt taget alla meningar i det ursprungliga FN-dokumentet. Den envåldshärskare från 1950-talet och början av 1960-talet befinner sig nu i FNs-förarsäte, och de har gjort sitt drag. Överläggningen av marxistiskt prat om ”mötesbehov” har flyttats till mitten av scenen. FN har tilldelat sig en tidsram för att gå framåt i sin plan för planethegemoni. Denna projicerade omvandlingsdetaljering (ännu utan detaljer) talar om en ny världsordning för miljöansvar och en betydande minskning av fattigdom och hunger men talar aldrig till den praktiska dimensionen av stora manipuleringar av människor av cyniska ledare och okunniga byråkrater som håller sina positioner genom terrorism och mutor.

De diskuterar aldrig inkompetens och korruption, tvillingbröder i familjen av vänlighet. Dokumentet visar en uppriktig värld där alla som befinner sig i makt vill hjälpa mänskligheten trots det dagliga beviset på själviskhet, korruption, mordiska avsikter, djävulska manipuleringar, stölder, personliga ohederligheter, hat och fullständiga fördärv av många regeringsledare i varje land i världen, och bland de ledande företagen också. Är inte agendan för hållbar utveckling en av de djävulska manipulationerna? Hållbarhetsidealet är inte knutet till en kristen världsuppfattning; I stället är den individuella friheten nedsänkt i en vetenskapligt bestämd kollektivistisk tankegång med slutliga beslut i händerna på de djävulska, allvetande Big Brothers.  Individens relevans är nedgraderad. Den läggs fram av ett FN som inte längre är västlig, utan en mycket större kropp än år 1945.

Kommer du att acceptera det, eller är det dags, mer än någonsin, att börja ompröva vårt medlemskap i den ohållbara kroppen?Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

2 svar

Trackbacks

  1. Trump hindrar FN från att bilda världsregering – Life, Death and all between
  2. Trump hindrar FN från att bilda världsregering – Micaels Lidéns Blog
%d bloggare gillar detta: