Varför Sverige bör lämna Förenta Nationerna

FN har idag utvecklats till ett hot mot västländerna. Organisationens majoritet utgörs av diktaturer, vilka vanligen har en allmänt auktoritär alternativt socialistisk inriktning, och de ser nu FN som den kanske bästa metoden att utnyttja och politiskt försvaga ett självständigt Europa och Nordamerika, skriver Dan Ahlmark i sin krönika.

FN har idag utvecklats till ett hot mot västländerna. Organisationens majoritet utgörs av diktaturer, vilka vanligen har en allmänt auktoritär alternativt socialistisk inriktning, och de ser nu FN som den kanske bästa metoden att utnyttja och politiskt försvaga ett självständigt Europa och Nordamerika. Bland annat vill man öka transfereringen av medel från dessa länder till utvecklingsländerna. Från att vara ett redskap att minska krigsrisker och hantera uppkomna konflikter samt ge katastrof- och utvecklingshjälp glider FN alltmer in på en rent politisk linje, som troligen avses leda till en världsregering.

Detta kräver bland annat att nationers självbestämmande – och i första hand västländernas – ska begränsas, kanske så småningom elimineras. Ett steg på vägen är nu, att man genomdriver en invandring till dessa länder från Asien, Afrika och Mellanöstern, vilket så småningom kommer att politiskt paralysera västländernas möjligheter att driva en politik, som motsätter sig den, vilken en majoritet av världens diktaturer väljer. Den allt öppnare socialistiska attityden hos – i alla fall – delar inom FN visas av de planer dess underorganisationer tagit fram för världens utveckling. Detta medför, att FN:s värde för Väst inte längre motiverar faran av att acceptera fortsatt medlemskap.

Läs mer här https://nyadagbladet.se/kronikor/varfor-sverige-bor-lamna-forenta-nationerna/Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

4 svar

 1. Jag vet inte om det som FN håller på med ska kallas för ”socialism” precis. De som migrerar från Afrika är ex. mestadels afrikansk medelklass, inkl. Boko Haram, medan de fattiga lämnas åt sitt öde. Det är monopolkapitalister som driver på det här, inte ”socialister” i allmänhet. Islam är definitivt inte samma sak som socialism.

  Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem. En ofta framhävd grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa. Socialism är dessutom oftast anti-religiös och emot fåtalets diktat över proletariatet.

  En sällan diskuterad socialism är dessutom vänsternationalism, som skiljer sig markant från det som sker i ex. Vänsterpartiet idag.

  Men det som sker i världen är inte kollektivets bästa, snarare monopolkapitalisters och diktaturers kortsiktiga bästa. Man förstör den ekologiska hållbarheten, speider barnavalnde kulturer till arktiskt klimat, vilket skpar ekonomiska och politiska problem för kollektivet, ex. rasism, snarare än att lösa några några av de långsikta problem som vi har enligt vetenskapen.

  Gilla

 2. Ju mer man läser på om FN, ju värre framträder bilden av en genomkorrupt organisation med sina mörka hemligheter vilka inbegriper pedofili!!!

  Gilla

%d bloggare gillar detta: