En ”Julhälsning” till Stefan Löfven, Annie Lööf, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Jan Björklund, Isabella Lövin

Självklart är detta mail inte avsett att hylla era goda gärningar eftersom ni inte utfört sådana utan den egentliga och sanna beskrivningen på dessa skall vara Illgärningar. Jag har slutat att längre förvånas över er totala avsaknad av självkritik och ånger över era förbrytelser Jag har också slutat förvåna mig över hur ni agerar mot Sverigedemokraterna (SD). Individer som så totalt förnekar sin skuld – som ni gör trots den katastrof ni orsakat oss svenska folket – kan helt enkelt inte vara friska mentalt.

Med den enorma brottsbelastning ni är bärare av och ni trots detta behandlar SD som att detta parti och dess sympatisörer skulle vara sämre än ni, kan endast ha sin orsak i att ni är sjuka. Alternativt att ni inser er enorma skuld men på alla sätt förnekar den för att överhuvudtaget kunna leva vidare.

För ert brott mot svenska folket är så ohyggligt att jag kan förstå att man skulle mista förståndet om man tog till sig detta och började fundera över sin skuld. Många individer skulle helt enkelt inte kunna leva med det. Det gäller emellertid då sådana som ännu har kvar något av sin mentala hälsa.

När jag skriver detta kommer jag att tänka på hur Annie Lööf reagerade och också skrev om när hennes dotter var svårt sjuk. Självklart önskar man inte ens sin värste fiende de kval som hon då gav uttryck för. Men samtidigt slår mig tanken. Hur kan hon och ni övriga visa ett så totalt avståndstagande och brist på medlidande mot alla de svenska kvinnor, män, flickor och pojkar som genom ert vållande fått sitt liv förstört för alltid. Hur är det möjligt att Du Annie Lööf kan stå helt kallsinnig mot allt detta lidande som Du bl a är medskyldig till och inte någon gång ta kontakt med t ex pappan  till den flicka som kördes ihjäl av en terrorist som befann sig i Sverige för att ni skulle betraktas som humanister. Hur är det möjligt att ni inte på något sätt agerar för alla de våldtagna kvinnorna/flickorna och alla de oavsett kön som misshandlats, ja även dödats!

Hur kan ni begära att bli betraktade som mentalt hela människor med det ofantliga lidande ni orsakat, för att ni ensamma ska framstå som de goda! För vi vet alla att detta var inte sund humanism utan sjuk egoism. Hur kan ni överhuvdtaget anse er stå för en högre moral när ni av ren egoism varit och är beredda att offra tusentals människor för att ute i världen betraktas som moraliskt mer högtstående än andra.

Jag kan inte se ert avståndstagande från SD som något annat en självbevarelsedrift för att kunna överleva era enorma brott. Är det inte på det viset utan ni fortfarande anser er vara de goda och SD de onda kan jag inte förstå det på annat sätt än att ni är så mentalt skadade att inget tillfrisknande är möjligt. Av denna anledning är det ju livsfarligt att vara svensk med er som innehavare av regeringsmakten och kanske därmed än en gång utsättas för era förbrytelser.

Det som gör att denna risk finns tyder ju ditt Annie Lööfs agerande på när det gäller de 9000 ensamkommande. Du insisterade på att dessa skulle få stanna.

Vi har redan sett vad det kommer att innebära! Kommer 1000 av dem att leva inom lagens gränser? Men de andra 8000 vad kommer de att innebära för oss svenska medborgare? Vågar du tänka tanken? Vi har ju sett det redan genom polisens rapportering. Hur många svenska kvinnor, män, flickor och pojkar skall dödas och våldtas innan Du och ni andra inser att detta handlar inte om humanism utan om ren känslokyla från er sida.

Om vi ser på historiens värsta våldsmän som Hitler, Stalin etc. Så har dessa alltid pekat ut en grupp som man lägger skulden på för sin egen brottslighet. Det ni gör mot SD och dess sympatisörer är ju precis samma sak. Jag är helt övertygad om att ingen av er har tillnärmelsevis som jag själv under min levnad kämpat så för demokrati, mot rasism men också mot antisemitism etc. Ute på tidningsredaktionernas arkiv ligger sedan minst femtio år tillbaka artiklar om detta skrivna av mig. Det ni alla gör när det gäller att peka ut SD och deras sympatisörer som varande sämre än ni, är ju vad folkförrädare alltid gjort. Nämligen att skapa syndabockar för att dölja och förringa sin egen brottsliga omänskliga verksamhet.

Nu visar det sig emellertid att det inte enbart är er omänskliga känslokyla mot landets invånare som skapat dagens katastrofala förhållanden i form av våld, våldtäkter, rån, misshandel, förstörelse av egendom etc etc .

Ett utmärkande drag för regeringarna sedan 2004 har varit och är nonchalansen vad gäller att följa regler för lagarnas utformning. Riksrevisionen påtalar t ex att en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen ska vara underbyggd med en noggrann analys av vilka konsekvenser förslaget kan få på olika områden, något man menar inte har skett på bl a det migrationspolitiska området. Samtliga 26 migrationspolitiska propositioner som lagts mellan 2004 och 2015 har granskats med avseende på vilka konsekvensanalyser som gjorts och allvarliga brister har upptäckts.

Inte minst ett seriöst regeringsansvar skulle kunnat förhindrat mycket av det lidande Du Annie Lööf och resten av sjuklövern är skyldiga till.

Alla ni rubricerade är såväl kallhamrade förbrytare som icke ansvarstagande vad gäller regelsystemets utövande rörande regeringsmakten. Detta sammantaget har orsakat välfärdssamhällets och därmed trygghetens kollaps för svenska folket.

Men ni har också med er oskicklighet och ansvarslöshet orsakat enorma skador för det svenska samhället som om ni följt grundlagen sannolikt inte skulle slagit lika hårt mot medborgarna.

Ni har sålunda inget att säga till ert försvar. Ni har genom er usla moral, genom er ansvarslöshet och med brott mot det regelverk som styr regeringens arbete gjort det svenska samhällets katastrof än större än om ni följt regelsystemet.

Att mot denna bakgrund ändå ha fräckheten och cynismen att anklaga ett annat parti och dess sympatisörer för att vara sämre än de själva är så sjukt och förljuget att vi måste ifrågasätta såväl er moral som hälsa. Eftersom ni inte erkänner er skuld eller tar upp hur er ”humanism” så till den grad kunnat förändra det svenska samhället till en av otrygghetens och brottslighetens i dag mest utpräglade stater måste ju något vara fel. Och det felet finns hos er.

Ingen kan t ex motsäga mig om jag påstår att med SD.s politik hade Sverige än i dag varit en ledande välfärdsstat med den trygghet som tidigare politiker skapat.

Därför får vi aldrig lämna tanken att ni en gång skall ställas till svars för era ogärningar. Den dagen kommer och med den en historieskrivning som kommer att visa att inga regimer tidigare har orsakat en sådan katastrof som ni.

Lika säkert som att det är jag, undertecknad Olle Ljungbeck, som skriver detta brevet, lika säkert är det att en stor del av de 9000 ensamkommande som framförallt du Annie Lööf gjort allt för att de skall få vara kvar i vårt land, lika säkert är det att en stor del av dessa redan och i framtiden kommer att  våldföra sig på svenska kvinnor/flickor, män/pojkar. Hur förhindrar du och ni alla rubricerade detta? Om inte, är ni om möjligt än värre förbrytare än vad jag angett här. För då ser ni med öppna ögon och utan att agera den katastrof komma som är oundviklig.

 

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 GävleKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , ,

3 svar

  1. Mycket bra skrivet igen Olle. Instämmer till fullo i din artikel.
    Rebloggar detta på micaelsblogspot.

    Gilla

Trackbacks

  1. En ”Julhälsning” till Stefan Löfven, Annie Lööf, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Jan Björklund, Isabella Lövin – Micaels Lidéns Blog
%d bloggare gillar detta: