Anmäl du också Regeringen Löfven & Co till Justitiekanslern (JK)

Du kan kopiera denna text och skicka den till: registrator@jk.se

 

Till Justitiekanslern,

Härmed anmäler jag sittande ministärregering för grundlagsbrott i och med att man skrivit på Migrationsavtalet i Marrakesh.
Grundlagen är tydlig gällande vad en sådan regering får hantera för ärenden, samt ta beslut rörande detsamma. Detta är inte ett av dem.
Hänvisar till följande:
Expeditionsregering eller expeditionsministär, som det enligt lag kallas, då en tillfällig ministär som sitter kvar som förvaltande tjänstemän, i huvudsak för att sköta rutinärenden, i väntan på att en ny laga regering har tillträtt.

Det är alltså en ministär som under en begränsad tid sköter de löpande och rutinmässiga regeringsuppgifterna, i väntan på att en parlamentariskt förankrad regering skall tillträda i laga ordning. En expeditionsministär skall undvika partipolitiskt kontroversiella förslag och får icke ta vilka beslut som helst på eget bevåg, som rör rikets intresse, bl. a nya bilaterala avtal.
Detta finns heller ingen konsekvensanalys eller ekonomisk analys upprättad på vad detta kan få för följder för Sverige och dess medborgare, vilket är ett krav av Grundlagstiftningen och Författningen.

Med vänlig hälsning,

xxxxxKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , ,

%d bloggare gillar detta: