Hur kan medborgare…

Hur kan medborgare som säger sig hävda reell demokrati, rättsstaten och allas likhet inför lagen – utan att protestera – än en gång låta de politiker (sjuklövern) som är de största förbrytarna någonsin i vårt land, sedan det blev en nation,  få styra Sverige?

De politiker som representerat/ar 7-klövern i Sveriges riksdag och regering sedan 2006 kan utan minsta tvivel fastslås som de värsta förbrytare vi någonsin har haft. Hur är det möjligt att medborgarna inte gör uppror mot dem?

Ingen kan påstå att de är som tidigare politiker vad avser intellekt, moral, bildning, mognad, rättsmedvetande och omsorg om det egna landet och dess folk. Trots detta gör vi inte uppror! Med hänsyn till hur de agerar kan det inte vara svårt för varje medborgare att se att de istället för  ansvar och trofasta  sin uppgift är makten deras enda strävan även om de leder Sverige mot otrygghet, invandrarvåld, demokratiskt, kulturellt och rättsligt förfall.

Ett utmärkande särdrag för sjuklöverns regeringar har varit och är nonchalansen vad gäller att följa regler för lagarnas utformning. Riksrevisionen påtalar t ex att en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen ska vara underbyggd med en noggrann analys av vilka konsekvenser förslaget kan få på olika områden, något man menar inte har skett på bl a det migrationspolitiska området. Samtliga 26 migrationspolitiska propositioner som lagts mellan 2004 och 2015 har granskats med avseende på vilka konsekvensanalyser som gjorts och allvarliga brister har upptäckts.

Ett så uselt ”ledarskap” får ju följdverkningar inom hela den statliga och kommunala förvaltningen. Vi ser dagligen hur miljarder av medborgarnas bidrag i form av skatter försvinner genom uselt ledarskap i de statliga myndigheterna.

Dessa människors (sjuklöverns) bildningsnivå är så låg att de istället för att förbjuda spridning och tillämpning av islamsk primitivism, vidskeplighet, och kvinnoförakt accepterar de i stället  denna.  Vi ser hur de mer och mer godtar islams kultur/religion och traditioner som är människofientliga, ja rent ut sagt barbariska.

För faktum är att de accepterar könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, månggifte, hedersvåld, att flickor och pojkar inte får bada, gymnastisera etc tillsammans. Att kvinnor/flickor skall ha heltäckande baddräkter etc. Män som begår våldtäkter utvisas inte utom i undantagsfall. Eftersom det jag här redovisar är verklighet går det inte att förneka att sjuklöverns politiker anser att det är rätt att kvinnor/flickor behandlas som djur. Och därför måste de (politikerna) anses vara primitiva, vidskepliga och inte når upp till vad som är nedre gräns för vad vi kallar ”den civiliserade människan”.

Om vi studerar 7-klöverns ledare i dag i samband med utseende av statsminister märks deras primitiva personligheter tydligt. Ingen gång har vi t ex sett att deras mandat gäller Sverige och Sveriges folk. Endast strävan efter makt åt det egna partiet. En egenskap som humor – vilken får betraktas som ett sundhetstecken och närmast nödvändigt för att vara en fullödig människa saknas totalt hos dessa individer.

Jämför t ex dagens 7-klöver med de Erlanderska ministärerna avseende bl a denna egenskap och Du skall finna en torftighet som närmast för sjuklöverns del måste anses vara att jämföra med brister i personligheten.

Det är inte detta Sverige jag kämpat för sedan jag blev politisk medveten och genom mina skatter har stött och fortfarande stöder som pensionär.

Vi har största andelen analfabeter i EU ..

Vi har flest våldtäktsmän i Europa…

Vi har längsta vårdköerna i Europa…

Vi har också en av världens längsta bostadsköer…

Vi har flest bilbränder i Europa…

Vi har flest skolbränder i Europa…

Vi har det högsta antalet ”självantändande” bilar och byggnader (främst skolor) i hela Världen…

Vi har flest barnäktenskap i Europa…

Vi har flest månggifte i Europa…

Vi har flest tvångsgifte i Europa…

Vi har mest återvända IS terrorist i Europa…

Vi har 2:a plats vad gäller kriminalitet i Europa…

Endast i Sverige kan våldtäktsmän få skadestånd och blir ytterst sällan utvisade trots brottets beskaffenhet.

Sverige är det enda land i hela världen där man kan få barnbidrag för sin egen fru!

Sjuklövern drar sig inte det minsta för att missbruka vetenskap och forskning om det kan tjäna egna syften. Sålunda används genusvetenskap och genuspedagogik för att omforma samhället så att det tjänar 7-klöverns intressen.

Men inte nog härmed.

Nu rekryteras en ojämförligt stor grupp av personer som avviker från normalfördelningen vad gäller   vissa speciella egenskaper till betydelsefulla tjänster inom stat och kommun.

Detta får helt klart till följd att barn och vuxna kan påverkas på ett sätt som gynnar ”påverkarens” syften men missgynnar den påverkade.

Inte minst är risken för sådan påverkan stor i bl a  dagis, förskolor, grundskolor och gymnasier, men även våra högskolor och universitet präglas mycket av kvasivetenskaplig genuspedagogik. Inte minst har vi där professorer som helt saknar vetenskaplig stringens för att inneha professurer eller överhuvudtaget vara lärare.

Vid dessa bedrivs helt klart en genuspedagogik som inte är vetenskaplig utan mer syftar till personlighets- och beteendeförändring i den riktning den påverkande önskar. Så det svenska folket – med öppna ögon  åser och låter ske – är att man stillatigande ser på hur ledarna för sjuklöverpartierna trots en katastrofal migrationspolitik, men också i övrigt en katastrof, åter ges möjlighet att regera Sverige.

Detta visar väl om något att hjärntvätten och manipulationen av medborgarna redan orsakat sådana skador att det är tveksamt om Sverige har en framtid som en civiliserad, kultiverad och utvecklad stat. En starkt bidragande sak – kanske orsaken – är massmedias och public services symbios med makten. Med en press som levt upp till sitt uppdrag skulle sannolikt Sverige fortfarande varit en demokrati med en framtid vi alla kunnat se fram mot.

Till slut. Har någon innan Stefan Löfven blev politiker sett honom gå hand i hand med sin hustru vid deras närvaro vid olika evenemang etc. Nej, inte en enda gång. Detta visar åter hans litenhet som person genom att så billigt efterapa dem han inte når upp till vare sig intellektuellt eller bildningsmässigt.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Du som liksom jag själv inte för ett ögonblick tror att människan skapat klimatförändringen föreslår jag att Du läser sjunde kapitlet ”Isiga tider” i boken
”En kortfattad historik över nästan allting”, av Bill Bryson.
DSKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , ,

2 svar

  1. Reblogga detta på Micaels Lidéns Blog och kommenterade:
    Mycket bra skrivet igen Olle.
    Rebloggar detta på micaelsblogspot.

    Gilla

Trackbacks

  1. Hur kan medborgare… – Micaels Lidéns Blog
%d bloggare gillar detta: