Jan Björklund mörkade generöst M-erbjudande

I ett långt dokument skisseras hur Liberalerna skulle få omfattande inflytande på en moderatledd regering, med löfte om att inga förhandlingar ska ske med SD.

Men partiledningen har mörkat det generösa erbjudandet – både för riksdagsgruppen och partistyrelsen, skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

https://www.expressen.se/debatt/jan-bjorklund-morkade-generost-m-erbjudande/

Mitt parti, Liberalerna, står inför ett ödesval. I ett läge där vi under lång tid har legat skrämmande nära riksdagsspärren tvekar vi mellan att ingå i en S-ledd regering, eller att sätta oss i opposition. Jag har själv varit tydlig med min åsikt i denna fråga. I ett läge där sju av tio L-väljare enligt SVT:s Valu definierar sig som höger, och Moderaterna är det vanligaste andrahandsalternativet för våra väljare, vore det förödande att med 5,5 procent i ryggen göra upp med Stefan Löfven. Min bild är att vi då kommer ha mycket svårt att klara riksdagsspärren 2022.

Men vårt parti är, trots sin litenhet, en bred kyrka. Vi har olika åsikter i regeringsfrågan. Gott så. Frågan har därför debatterats i riksdagsgruppen och i partistyrelsen. Och jag ser nu fram emot en öppen debatt om vårt partis viktiga vägval på det partiråd som troligtvis äger rum under december månad.

Generöst erbjudande från M

För att resultatet av en sådan debatt och en därpå följande omröstning ska respekteras och skapa en gemensam handlingskraft i vårt parti är det viktigt att just öppenhet präglar vägvalet. Våra medlemmar har rätt till full insyn i de alternativ som finns.

Det är därför olyckligt att partiledningen under den gångna helgen varken för riksdagsgruppen eller partistyrelsen redogjort för det erbjudande vårt parti fått från Moderaterna. I ett långt dokument skisseras hur Liberalerna, vår litenhet i röster till trots, skulle få omfattande inflytande på en moderatledd regering. Vi skulle samtidigt garanteras full handlingsfrihet i kammaren, utan att det skulle hållas emot oss.

SD skulle hållas borta

En detaljerad åsiktsförklaring ingår i dokumentet. Liberala hjärtefrågor som hårdare styrning av och ekonomiska satsningar på skolan, högre försvarsanslag, statligt ansvar för och förbättringar av LSS, steg för att avskaffa den skadliga värnskatten, särskilda åtgärder för att skydda minoriteter som drabbas av hatbrott och intensifierat arbete för HBTQ-rättigheter är bara några av löftena. Allianspartierna som står utanför regeringen är fria att förhandla med densamma, men kan också välja att avstå från att göra det. Det framgår också tydligt att regeringen inte kommer att föra förhandlingar med Sverigedemokraterna.

Det är kort sagt ett mycket generöst erbjudande, som skulle ge Liberalerna tydliga framgångar sett till våra vallöften, och föra vårt land i en mer liberal riktning. 

Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av det som ibland beskrivs som en kris för den liberala samhällsordningen, nämligen att många förlorat tilltron till de liberala idéernas möjligheter att göra samhället bättre.

L som vakthund mot extremism

När liberala framsteg hotas kan vi inte nöja oss med symboliska och högtidliga avståndstaganden från höger- och vänsterpopulism. Min bestämda uppfattning är att liberalismen endast kan vinna människors förtroende genom att visa att den gör konkret skillnad i människors vardag.

Moderaternas erbjudande ger Liberalerna möjlighet att vara garanten för att Sverige kommer att präglas av liberal reformpolitik samtidigt som vi får möjlighet att som ett oppositionsparti i riksdagen vara en vakthund mot populism och extremism.

Varför detta erbjudande från Moderaterna inte har presenterats tydligt för vårt parti, i våra så avgörande interna förhandlingar, framstår för mig som ytterst märkligt. Jag hoppas att det nu blir ändring på den saken, och att vi kan få en öppen och konstruktiv diskussion på partirådet i december.

 

Av Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona (L)Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: