Om de ryggradslösa fåntrattar som kallas sjuklövern –

Kenny Korén skriver i ett gästinlägg om de ryggradslösa fåntrattar, som alla har bidragit till Sveriges nedgång och fall. De kallas sjuklövern och de borde skämmas, men det har dom inte vett till. De är alla högförrädare mot svenska folket. 

http://hagenbo.blogspot.com/2018/11/om-de-ryggradslosa-fantrattar-som.html

Min vän Carl Mörner skriver: 

Sverige har aldrig varit en äkta demokrati liknande det som skapades i Nordamerika efter revolutionen 1776. Sverige är en s.k. skendemokrati utan författningsdomstol med ett riksrättsystem som följd. 

Sveriges statschef monarken åtnjuter absolut åtalsimmunitet d.v.s. står ovanför lagen enligt regeringsformen. Makten har aldrig legat hos folket. Sverige har aldrig varit ett äkta folkvälde.

Sverige hade valbara monarker från ca 1200-tal fram till Gustaf Wasa som var det moderna Sveriges första riktiga diktator. Därefter har monarken regerat med hjälp av adeln även om det förekom maktstrider dem emellan. www.riddarhuset.se fungerade som Sveriges riksdag från ca 1625 fram till 1866 då ståndsriksdagen upplöstes. 

I nutid har bankirerna övertagit adelns forna roll med hjälp av den politiska adeln. 

Monarken fungerar som mer som fanbärare åt den politiska adeln och bankirerna. Min gammelmorbror MW insåg den betydelsen och gifte in sig i Bernadotte kretsen. 

Folket i gemen är i princip lika maktlöst som de alltid varit i Sverige i mer än 1000 år.

Sverige var ju i princip en militärdiktatur från ca 1500 tall fram till 1900 talets början.

Därefter blev Sverige en synarki. Något jag skrivit om här. Så folkvälde och att all makt utgår i från folket som det så vackert står i Regeringsformen, glöm det!

Över till Kenny: 

När man ser dessa s.k partiledare relativt obegåvade och outbildade i jämförelse med t.ex Tyskland vilket kan hänföras till den ointellektuella sandlådenivån som de gång på gång ger uttryck för i partiledardebatter så får allt det här ett löjets skimmer.

Det samtidigt som det infinner sig ett starkt obehag och ger en förklaring till den extremt negativa utveckling som vi har sett i Sverige under de senaste 15-20 åren.

De har medvetet eller p.g.a. en sällan skådad inkompetens och förmåga till att förutse och göra en i förväg konsekvensanalys av sina beslut gjort så att Sverige har flest grupp-och överfallsvåldtäkter i hela Europa.

De har medvetet eller omedvetet allvarligt skadat 10.000-tals värnlösa unga flickor och kvinnor och det uppenbarligen helt utan ånger eftersom de fortsätter att föra en massinvandringspolitik ifrån MENA-länderna som varit orsaken till den extrema ökningen av sexuella övergrepp och våldtäkter.

Sverige har upp till fem gånger så många skottlossningar med dödlig utgång jämfört med Norge och Tyskland i förhållande till befolkningsmängden.

Sverige har flest skolbränder i Världen och flest bilbränder i Europa per capita.

Sverige ligger i EU-botten när det gäller polistäthet och har en avsevärt sämre uppklarningsprocent av brott i jämförelse med bl.a Finland och Tyskland.

Sveriges har lägst antal disponibla vårdplatser bland OECD-länderna bara Mexiko och Chile har färre.

EU-siffror visar att 16,8 procent av pensionärerna i Sverige lever under gränsen för fattigdomsrisk.

Det är en klart högre siffra än i våra nordiska grannländer. I ett tioårsperspektiv mellan åren 2006- 2016 så har de nordiska länderna såväl som EU-genomsnittet sänkt andelen fattigpensionärer det medan Sveriges procenttal har höjts.

Dessa prideflaggande partiföreträdare låtsas vara helt oförstående och helt utan ansvar för vad deras partiers politik har medfört. De tillsammans anklagar Sverigedemokraterna för ”homofobi” för att få med sig hbtq-personer i sitt röstfiske att gå deras partiers ärenden under valdagen.

De nationssöndrande globalisterna och kulturmarxisterna sluter sig samman för att utestänga 1.1 människor som har röstat på Sverigedemokraterna alltså ett parti som i första hand prioriterar sin egna befolkning och vårt land Sverige.

Dessa 7 partier frångår de grundläggande förutsättningarna för vad en sann demokrati står för och vad som innefattas i parlamentarismens grundtanke när man helt utestänger Sveriges tredje största parti.
De skulle lika gärna ha åsiktsregistrerat hela Sveriges röstberättigade befolkning och helt inskränkt deras demokratiska rättighet till att få att gå och rösta.

Dessa 7 partier förvägrar 1.1 miljoner människor att få vara med och påverka politiska beslut på riksplanet medan de har gjort så att nyanlända kan avgöra kommunalvalen i Sverige.

Fundera över hur sjukt de resonerar när de påstår att de ser sig som partiledare i en demokrati och om att företräda ”allas lika värde”.

Ebba Bush Thor och Ulf Kristersson struntar helt öppet totalt i sina egna väljare och att all makt skall utgå ifrån folket och de beter sig som självutnämnda diktatorer på ett sätt som inte är förenligt med en rättsstat och våra grundlagar. 80 % av KDs väljare kan tänka sig att se ett samarbete med SD medans 70 % av Moderaternas väljare kan göra detsamma.

Hur reagerar då deras väljare? Det återstå att se vid ett eventuellt nyval som 7 partier med hjälp av talmannen gör allt för att förhindra.

De andra partierna (S)+(MP)+(V) är sekteristiska sammanslutningar som även de använder ofta våldsamma och oftast outbildade klankulturer med en snedvriden syn på demokrati, samfällighet och kvinnors jämlikhet som ett redskap för nationens upplösning.

De för en agenda med olika bevekelsegrunder men med samma mål om att Sverige skall bli en provins till EU utan någon större möjlighet till ett eget självbestämmande och en påverkan från Sveriges befolkning vilket vi sedan flera år har sett många prov på.

EU är en odemokratisk överstatlig organisation med en begränsad insyn i beslutsfattandet och som är styrd av globalister, multinationella företag och bankväsendet samt läkemedels – och kemikalieindustrin.

Det sker bl.a genom påverkan av minst 4 lobbyister på varje politikermarionett i parlamentet i Bryssel. Det är parlamentariker som har enormt höga ekonomiska ersättningar och andra förmåner och som använder sig av EU-organisationens egna låga skattesatser i förhållande till deras respektive hemländers skattesystem.

På detta globalistiska tåg är samtliga dessa 7 partier sedan länge passagerare trots alla urspårningar och därför så gör de allt för att utestänga det nationalistiska SD med olika typer av påhittade anklagelser och falska epitet som under framträdandet på scen med prideflaggor.

De gömmer sig bakom ”värdegrunder” och begrepp som ”allas lika värde” medans de som alla politiker under alla tider prioriterar vissa väljare framför andra vilket sedan länge har varit immigranter istället för sin egna befolknings gamla, sjuka, barn, ungdomar och handikappade.

Kulturmarxister och/eller globalister och deras propagandamegafoner använder olika tekniker och epitet för att misskreditera och tysta oliktänkande och sina meningsmotståndare.

Under prideflaggsviftandet då ersattes nazistiska rötter med att kalla SD och deras väljare för att vara ”homofobiska”.

Denna argumentationsteknik är som allra oftast inte sprungna ur plötsliga infall (utom när tex Stefan Löfvén eller t.ex Annie Lööf kraftigt gör bort sig live utan att ställas till svars av MSM-media) utan det är redan färdigskrivna manuskript om hur man skall gå till väga för att förflytta fokus, desinformera och sprida lögner allra oftast genom att utelämna viss fakta.

Det är intressant eller skrämmande om man så vill hur lika dessa förtryckarmanualer används i princip likadant i t.ex USA som i Sverige.

Det görs på flera olika plan samtidigt och när en teknik har tappat sin verkan p.g.a att alltfler genomskådat bluffen och dess falska påhopp och floskler då sätts nästa skademinimeringsmanual in för att dölja de negativa konsekvenserna av ens egna förda politik.

De borde skämmas och be om ursäkt men det ger de inget uttryck för och det är ett typiskt sociopatiskt eller psykopatiskt beteende att inte känna ånger inför all den statistik som finns över våldet och som medvetet spritts över i stort hela Sverige.

Inte helt nytt men minst lika aktuellt. Tyvärr så är alltför många för lata att lyssna till detta som jag personligen anser vara en av de allra bästa klipp någonsin om anledningen till den politikerstödda massinvandringen till Sverige.

 

Det är även viktigt att förstå varför politiker medvetet har valt att promota en invandring av i huvudsak oftast extremt outbildade yngre och äldre män ifrån våldsamma klankulturer och med en snedvriden kvinnosyn och gett dem permanenta uppehållstillstånd.

Varför har politikerna inte istället valt att tillåta en begränsad invandring av välutbildade, fredliga kulturer som fått tillfälliga uppehållstillstånd och bestående av ungefär lika många män och kvinnor och framförallt prioriterat de som verkligen är barn som man gjorde under andra världskriget?

Varför skall de få som verkligen är flyktingar enligt UNHCR inte återvända till sitt hemland och vara med och bygga upp sina hemländer när situationen har blivit trygg i sina hemländer och som man gjorde när stora delar av Europa låg i ruiner?

Varför skall de som endera ljugit om sin ålder och flyktingstatus eller som övergivet barn och gamla i sitt hemland få ett permanent uppehållstillstånd?

Så länge man försörjer sig själv och inte har ett handikapp och inte dömts för grova brott eller för återkommande mindre brottslighet och istället bidrar till samhället och inte ställer krav på anpassning av den sedan länge infödda befolkningen då är man välkommen att få stanna tills vidare.

Så länge man vill anpassa sig och delar vår syn på demokrati, kvinnosyn, religionsfrihet, samfällighet och delaktighet där inte endast klanen är viktig då är man välkommen att stanna så länge som förutsättningarna finns för välfärdssystemens och pensionssystemets bevarande.

Så länge dessa krav uppfylls så kommer välfärdssystemen och pensionssystemet högst sannolikt vara tryggat beroende på vad ett land själva kan göra för att det upprätthålls men med nuvarande invandringspolitik så är det en enkel nationalekonomisk självklarhet att dessa system på sikt kommer att haverera.

Enligt min retorik så är det så att oavsett hudfärg, kön, ursprung, etnicitet och sexuell läggning så skall du så länge du är självförsörjande och vill leva efter en Västerländsk syn på demokrati och kvinnosyn samt religionsfrihet så är du välkommen att bygga en ny framtid om landet Sverige har förutsättningar för det. Då skall du kunna få stanna men Sverige kommer aldrig ha plats för denna minoritet av goda människor som kommer till Sverige av flera skäl om det blir för stora volymer.

Nu är förstås inte vår konjunktur fristående från vad som händer utan snarare mycket mer tvärtom men Svenska politiker skall inte aktivt bidra till ett haveri och en extrem skuldbelåning som vi ser hos kommunerna.

Varför vill Socialdemokraterna tillsammans med den tidigare regeringen Reinfeldt söndra det folkhem som pensionärerna har byggt upp och generationerna före dem?

Varför vill Socialdemokraterna och flera andra ansvariga partier att de som byggde upp vårt välstånd skall få det allt sämre och prioritera nyanlända utan en verklig flyktingstatus?

Fråga dig varför man vill göra detta medvetet när allt fler kommuner inte kan upprätthålla sina åtaganden mot sina kommunalinnevånare som betalar skatt för att stat och kommun skall uppfylla sina åtaganden om vård-skola-omsorg-kommunikationer och polisiär trygghet.

Ta dig tid och dela och lyssna till En Arg Blatte talar i video ovan. Kom gärna med adekvata formuleringar omkring i kommentarsrutan. Känslomässigt tyckande undanbedes.

Så långt Kenny Korén.

Min vän Jan-Ola Gustafsson kommenterar bildkavalkaden ovan så här:

Bildkavalkaden ovan bevisar bortom allt tvivel att Sverige har ”ledare” som i många år har fördärvat landet. men att ett antal miljoner väljare/medborgare ställt upp på detta vanstyre har gjort oss medskyldiga. 

Det finns profetiska förutsägelser som förebådar mycket obehagliga händelser framöver för den befolkning som illa vanskött ett land som varit enormt gynnat under MÅNGA år. 

Vi slapp också att drabbas av de båda världskrigen. Troligen funderar Gud just nu på vilken metod som ska väljas för att bringa svenskarna till besinning.

Det kom ut en bok med titeln OFREDSTIDER för ca 30 år sedan med en mycket allvarlig varning till Sverige. Jag kom i kontakt med den då och läste den. I boken, sid 85, står att flera frikyrkopastorer hade haft liknande uppenbarelser, och en av dem hade i bön bett om ett tecken som skulle vara till hjälp då denna ofredstid närmade sig. Han fick svaret: ”När ockupationstrupperna lämnar Afghanistan.”

Detta var för mig som gammal FN-soldat i Kongo och på Cypern helt obegripligt 1991 och oken hamnade i bokhyllan och var bortglömd tills alldeles nyligen då jag läste den på nytt. Och då klarnade det!

Sverige hade för att blidka George Busch gått med på att skicka svensk trupp till den orättfärdiga attacken på och ockupationen på Afghanistan. 

”Vi” hade alltså svenska soldater som legotrupp åt USA (utan FN-mandat) under åren 2002-2014 och räknas därmed som medskyldiga i de krigsförbrytelser som USA begick.

Detta inte minst genom massbombningar med granater och bomber som har utarmat uran (Depleted Uranium) som vid brisaden sprider stora moln av radioaktivt stoft som inandas av människor och djur i områdena.

Påverkan ger skador på arvsanlagen och leder till att befolkning och djur föder groteskt vanställda foster. 

Stålsätt er och titta på bilderna och läs bl.a. denna artikel för att begripa det hela: www.rense.com/general70/deathmde.htm

När ”våra” ockupationstrupper kom åter till Sverige så påbörjades den invasion av unga afghaner i soldatåldern som har belastat Sverige i flera år tillsammans med de enorma flöden av oidentifierade unga soldater från MENA-länderna (Middle East/North African countries).

Boken OFREDSTIDER finns att läsa på nätet www.harmoni.be

Den kan också beställas som ”pappersbok” via: paulb_49@yahoo.se

Den svenska politiska adelns politik är lika sataniskt ondskefull som deras uppdragsgivare i New World Order, Khazarmaffian i Israel/USA.

Bianca Muratagic skriver på Facebook:

Dan Eliasson gör det igen.

Han gör en fantastisk comeback. Man ser redan resultatet av hans arbete som chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Socialdemokraternas har förklarat krig mot sanningen. Maktmaskiner mot folket. 

Regeringens propaganda och indoktrinering metastaserar likt en aggressiv cancer från myndighet till myndighet och sprider sig till folkets ryggmärg. 

Det svenska folket lever i Matrix. Ovetande om det som pågår cementeras och injiceras dagligen ”rätt värdegrund” och groteska lögner i vårt blodsystem så vi kan leva i falsk trygghet, en parallell värld skapad av makteliten.

Socialism har blivit Sveriges folksjukdom.

Sveriges verklighet är en lögn. Desinformation. Och vi väljer att leva i den. Det kallas för ”demokrati.”

Medborgarna, särskilt samhällets svagaste offras på Matrix altare. 

Matrix mångkulturella experiment. 

En destruktiv, ansvarslös och misslyckad integrations-, migrations-och flyktingpolitik, ökande kriminalitet, no-go zoner, bilbränder och eskalerande brutala våldtäkter på kvinnor och barn finns inte i verkligheten. 

Allt är FAKE NEWS. 

”Högerextremistisk propaganda.”

”Det är den värld som dragits ner över dina ögon för att dölja sanningen” berättade Morpheus för Neo.

Läs här vad Katarina Janouch skriver om Dan Eliasson och MSB.

Jag avslutar med att lägga in en bild på RIKTIGA flyktingar från Yemen 2018. Detta för att ge lite distans till dessa högförrädares migrationspolitik syftande till att krossa Sverige enligt Kalergiplanen och konspirationen för New World Order (NWO). Läs om den här.

Dessa äkta flyktingar på bilden nedan från Yemen 2018 nedan har garanterat ingen iPhone…

 Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , , ,

4 svar

 1. Plan to Burn up Northern California Disclosed https://www.youtube.com/watch?v=DHKIBN2my2Y

  Gilla

 2. California Wildfires: Directed Energy Weapons Theory

  Det som tystas ner är – att tusentals människor är bara försvunna – samt bredvid städerna stora privata vindruvor odlingar är oberörda – Befriar de område från befolkningen? …. samtidigt som karavaner med unga män – slår sig med våld in i USA från Latin Amerika och bland de även soldater från mellan öster (ISIS)- förbereder NWO nya militär styrka av sadist-djur som kapabla till slakt av vem som helst för lite betald – är detta strategi förre de startar offensiv slakt av befolkningen?

  Gilla

 3. Nya Karolinska: Dyrare och sämre vård. “Korruptionen i Sverige”.- “Nya Karolinska Solna är världens dyraste sjukhus”.!!!!! = ”SJUKT HUS” – utan nytta för samhälle….
  https://www.globalpolitics.se/nya-karolinska-dyrare-och-samre-vard-korruptionen-i-sverige/

  – klart stort korruptionshärva både global och i Sverige – enorm ekonomi förstöring med ”0” nytta som resultat! – alla pengar hamnade i de rikas händer som blir ännu rikare och landets skattebetalare blev rånade och tvingas till fortsatt slaveri att betala resterande skulder 20-30 år till och med dagens antistatlig politik med massor av vilda-lågbildade migranter, förvandling av landet till den nya ”Somali”- då någon förstör just landets ekonomi och livsstandard – slår sönder Sverige och byter befolkningsmassa. Företag degraderas och i stället för specialister fylls med dumma nickedockor och sektmedlemmar som man kan sätta utan att blinka i krematorieugn för eliminering hela bunten –

  Gilla

  • – då globalist NWO sekt just leder till eliminering av befolkningen … därtill tillhör fördumning och degradering med mål till kraftig befolkningsminskning – manipulation utan like- de blinkade inte även nu när de med Laser Vapen brände människor i California nyligen och 11/7 i NY, de blinkar inte vid elimineringskrig som USA fortsätter med under sionist ledning

   Gilla

%d bloggare gillar detta: