De moraliskt och intellektuellt undermåliga men också respektlösa mot folket och demokratin

I en färsk granskningsrapport från Riksrevisionen kritiseras denna och tidigare regeringar för att ha gjort gravt bristfälliga konsekvensanalyser som underlag för sin migrationspolitik.

Regeringen har enligt granskningen underlåtit att göra ekonomiska analyser av invandringens kostnader, inte på ett trovärdigt sätt gjort prognoser om antalet asylsökande och inte heller tagit hänsyn till vilka konsekvenser den förda migrationspolitiken får för medborgare, myndigheter, kommuner och landsting. Riksrevisionen påtalar att en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen ska vara underbyggd med en noggrann analys av vilka konsekvenser förslaget kan få på olika områden, något man menar inte har skett på det migrationspolitiska området. Samtliga 26 migrationspolitiska propositioner som lagts mellan 2004 och 2015 har granskats med avseende på vilka konsekvensanalyser som gjorts och allvarliga brister har upptäckts.

Ovanstående är inte en engångshändelse utan snarare ett av flera bevis på regeringen Löfvens men också Reinfeldts generella respekt- och ansvarslöshet vad gäller ansvar för folkets välfärd och trygghet. Det Riksrevisionen säger i klartext och anklagar regeringen för är genom denna granskningsrapport solklart. Regeringen är skyldig till den enorma katastrof massinvandringen inneburit för Sverige och Sveriges folk. Konsekvenserna av detta har blivit att ett av världens främsta och tryggaste välfärdsländer nu hamnat i en situation där mord, våldtäkter, rån, terror, förstörelse av allmän och enskild egendom har blivit dagligt förekommande.

I nästan inget annat land i världen har otryggheten för kvinnor – från att tidigare ha varit det tryggaste i världen – nu blivit ett land där kvinnor aldrig mera kan gå ut ensamma  med risk för att de våldtas eller på annat sätt utsätts för fara. Detta talar varken regeringen eller övriga sjuklövern om utan söker på alla sätt att förminska den katastrof de skapat genom tillåtelse till invandring av flera hundratusen utomeuropeiska individer.

En konsekvensanalys skulle bland mycket annat visat att dessa individer kommer från stater/kulturer/religioner där mannen i stort sett kan behandla kvinnor hur vidrigt som helst. Inte minst är kvinnan i dessa stater en andraklassens medborgare och knappt detta. Men det skulle också framgått om regeringarna inte kände till detta (i så fall på bristande bildning), visat att värdegrunden i dessa stater är den motsatta mot den vi lagfäst.

Därför kan varken regeringen eller övriga sjuklövern – som godkände massinvandringen – svära sig fria från att ha förstört vårt land och gjort medborgarna skyddslösa. Likväl skall de än en gång få bilda regering!

När man nu ser hur den socialdemokratiska regeringen och dess ungdomsförbund rekryterar radikala muslimer som salafister, islamister, jihadister och även antisemiter enbart för att kunna förstärka sitt valunderlag förstår varje medborgare att de är skyldiga till ett snart framtida sammanbrott i det svenska samhället. Därför är varje svensk som lägger sin röst på eller stöder socialdemokratin medansvarig till sammanbrottet som kommer. Och då handlar det inte om det kommer utan när det kommer.

Som vi ser – inte minst av de pågående regeringssonderingarna – är även de 6 övriga sjuklöverpartierna skyldiga till dagens katastrof liksom den kommande. Även om det gäller samtliga så är två partier mer skyldiga – C och L – eftersom de tydligare än dessa driver Sverige mot stupet och detta enbart av maktbegär. Det märkliga är att den värsta – därtill medlem i en antidemokratisk och närmast en internationell nazistorganisation  Annie Lööf – har av sina medlemmar och väljare uppfattas som att hon står för stabilitet. Men inte nog med detta. I denna organisation finns en person – en av de mera inflytelserika medlemmarna – som enligt några av USA.s mest aktade jurister organiserade störtandet av Allende en folkvald president! Dessa har givit ut en bok om detta, som ingen kunnat förneka sanningshalten i.

I själva verket handlar inte hennes agerande om stabilitet. Steget mellan stabilitet och halsstarrighet är för övrigt inte långt och det är i själva verket detta senare hon representerar. Genom att envist hävda att hon varken samarbetar eller talar med Jimmie Åkesson/Sverigedemokraterna/SD tror hon sig vara en klok politiker. Motsatsen är ju vad det är. Ingen klok politiker som vill nå framgång kan vägra att erkänna verkligheten. Verkligheten är ju den att Jimmie Åkesson representerar ett parti på ca tjugo procent vilket ger det en styrka som aldrig går att förneka. En realpolitiker, men framförallt den som är lojal mot sitt land och folk, agerar ju främst för dess välgång inte efter egna sympatier eller antipatier gentemot en annan person eller ett parti. Av en sådan politik kommer inte något positivt.

Sedan har vi den andre personen (Jan Björklund), som mer och mer börjar likna en tragisk person ur någon opera. Som före detta kapten är han mest känd för att han när han övade beväringar – med stort mod inom kasernens stängsel höjde stridsropet – fram nu med era stridskukar . Denne modige man ger dock numera när han visar sig på TV – snörvlande och näst intill tårar – när han berättar om vilket enormt hat han utsätts för, intrycket av en stackare som gör sin person mer betydelsefull än han är.

Det kan för övrigt här också nämnas om ett annat av hans enorma modiga initiativ. Denne man är nämligen så modig att han kan tänka sig att förbjuda nya religiösa skolor i vilka flickor alltid förtrycks och lär sig underkastelse av mannen. Hans mod och humanitet sträcker sig emellertid inte så långt att han kan tänka sig att förbjuda de nuvarande skolorna. Detta innebär att han – trots sitt självförhärligande – är beredd att offra alla de flickor som i framtiden av sina föräldrar tvingas gå i nuvarande religiösa skolor!

Dessa båda personer uppvisar sålunda, när de själva får säga det, en enastående osjälviskhet och människokärlek trots att de medverkat till massinvandrings-katastrofen – enligt Riksrevisionen – som orsakat död, våldtäkter, rån, terror mot tusentals svenska kvinnor, flickor, pojkar och män. Trots dessa fruktansvärda brott har de oförskämdheten och fräckheten att påstå att de är bättre människor än Sverigedemokrater.

Att de också tillsammans med övriga sjuklövern genom ”Decemberöverenskommelsen” brutit mot såväl demokratin som grundlagen medan SD däremot har hävdat att demokratin kan självklart inte göra dem till bättre människor än Sverigedemokraterna.

Bristen på demokratisk övertygelse, avsaknaden av bildning, respektlösheten mot det egna folket, fegheten att inte vilja erkänna att de och inga andra under historiens gång orsakat en större katastrof för sitt land och folk än någon annan, liksom att hela tiden ge sken av att de är de goda och de som inte delar deras åsikter är de onda är precis samma påståenden som Hitler/nazisterna och Stalin/kommunisterna stod för innan sanningen kom i fatt verkligheten.

 

Med andra ord. Den självgodhet och de anklagelser som inte minst Annie Lööf och Jan Björklund riktar, inte endast mot SD, utan mot alla vi andra som har en annan åsikt än de själva, har alltid varit kännetecknande för ickedemokrater och ensidiga maktmänniskor. Tydligare att så är fallet kan inte vara mer obestridligt än vad dessa båda gör det genom sitt närmast patologiska agerande.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Flatheten, fegheten etc kan beträffande den svenska sjuklövern inte bättre illustreras med hur man låter Jean Claude Junker, EU.s högste ledare få snurra omkring så gott som berusad vid varje sammanträde han deltar. Senast med olika skor på fötterna. Detta kan ses som en detalj, men visar inte minst ett  förakt mot det egna folket som endast synnerligen moraliskt lågtstående individer visar.. DSKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , , , , ,

1 svar

  1. Då är det väl så att landet puttas över stupkanten 10:e december?

    Gilla

%d bloggare gillar detta: