Patent Chemtrails

Här finns en förteckning över patent för Chemtrails i Sverige, något de
svenska medierna totalt förnekar:

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/patent-chemtrails/

chemtrail  chemtrail2

 • Svenska patent databas Aktinsyn http://was.prv.se/AktinsynWeb/servlet/akt/?lang=sv&ansnr=09005653
 • 1338343 – April 27, 1920 – förfarande och en apparat för framställning av artificiella moln, dimmor
 • 1619183 – 1 mars 1927 – förfarande för framställning av rökmoln från rörliga Flygplan
 • 1631753 – 7 Juni 1927 – Elektriska värmare – refereras i 3.990.987
 • 1665267 – April 10, 1928 – förfarande för framställning av artificiell Fördunklar
 • 1892132 – December 27, 1932 – finfördelning Anslutning För flygplansmotor Avgassystem
 • 1928963 – 3 oktober, 1933 – Elsystem och metod
 • 1957075 – 1 maj 1934 – Flygplan Spray Utrustning
 • 2097581 – 2 November, 1937 – Electric Stream Generator – refereras i 3.990.987
 • 2409201 – 15 oktober 1946 – Smoke Producera Blandning
 • 2476171 – 18 Juli 1945 – Smoke Screen Generator
 • 2480967 – September 6, 1949 – Aerial utmatningsanordning
 • 2550324 – April 24, 1951 – förfarande för reglering Väder
 • 2582678 – 15 juni 1952 – Material Sprida Apparat för flygplan
 • 2591988 – April 8, 1952 – Produktion av TiO2 Pigments – refereras i 3.899.144
 • 2614083 – 14 Oktober 1952 – Metal Chloride Screening Smoke Blandning
 • 2633455 – 31 mars 1953 – rökgenerator
 • 2688069 – 31 augusti 1954 – ånggenerator – refereras i 3.990.987
 • 2721495 – 25 oktober, 1955 – förfarande och en anordning för detektering av Minuten kristallbildande partiklar suspenderade i en gasatmosfär
 • 2730402 – 10 JANUARI 1956 – Reglerbar spridningsanordningen
 • 2801322 – 30 juli 1957 – Nedbrytning avdelningen för enkomponentdrivmedlet Fuel – refereras i 3.990.987
 • 2881335 – April 7, 1959 – Generation av elektriska fält
 • 2908442 – 13 oktober 1959 – Metod för att sprida naturliga atmosfär Fördunklar och moln
 • 2986360 – 30 Maj 1962 – Aerial Insektsdamm Device
 • 2963975 – December 13, 1960 – Cloud sådd Koldioxid Bullet
 • 3126155 – 24 MARS 1964 – silverjodid Cloud sådd Generator – refereras i 3.990.987
 • 3127107 – 31 Mars 1964 – Generation of Ice-Kärn Kristaller
 • 3131131 – April 28, 1964 – Elektro Blandning i Microbial omvandlingar
 • 3174150 – 16 Mars 1965 – Själv Fokusering Antennsystem
 • 3234357 – 8 februari, 1966 – elektriskt uppvärmd Smoke Producera Device
 • 3274035 – September 20, 1966 – Metallic sammansättning för tillverkning av hydroskopisk Smoke
 • 3300721 – 24 januari 1967 – Medel för kommunikation genom ett skikt av joniserade gaser
 • 3313487 – April 11, 1967 – Cloud Seeding Apparater
 • 3338476 – 29 Augusti 1967 – uppvärmningsanordning för användning med Aerosol Containers – refereras i 3.990.987
 • 3410489 – November 12, 1968 – Automatiskt justerbar Airfoil Spray system med Pump
 • 3429507 – 25 Februari 1969 – Rainmaker
 • 3432208 – November 7, 1967 – fluidiserad partikel Dispenser
 • 3441214 – April 29, 1969 – förfarande och anordning för Sådd moln
 • 3445844 – 20 maj, 1969 – Trapped Elektromagnetisk strålning Communications System
 • 3456880 – 22 juli 1969 – metod för framställning av nederbörd från atmosfären
 • 3518670 30 juni 1970 – Artificial Ion Cloud
 • 3534906 – 20 oktober 1970 – Kontroll av atmosfäriska partiklar
 • 3545677 – December 8, 1970 – Metod för molnsådd
 • 3564253 – 16 februari 1971 – system och förfarande för bestrålning av Planet ytor
 • 3587966 – 28 JUNI 1971 – Fryskärn
 • 3601312 – 24 aug 1971 – Metoder för att öka sannolikheten för Precipatation av den artificiella Införande av Sea Water Vapor i atmosfären Winward av en luft Lift Region
 • 3608810 – September 28, 1971 – Metoder för behandling av atmosfäriska förhållanden
 • 3608820 – September 20, 1971 – Behandling av atmosfäriska förhållanden genom Intermittent Utlämning av material Däri
 • 3613992 – 19 Oktober 1971 – Väder Ändring Method
 • 3630950 – December 28, 1971 – Brännbara Kompositioner för att generera Aerosoler, särskilt lämplig för Cloud Modifiering och väder kontroll och Aerosolise Process
 • USRE29142 – Detta patent är en återutgivning av patent US3630950 – Brännbara kompositioner för att generera aerosoler, särskilt lämplig för moln modifiering och väder kontroll och aerosolbildning process
 • 3659785 – December 8, 1971 – Väder Ändring Använda Mikro Material
 • 3666176 – 3 mars 1972 – Solar Temperatur Inversion Device
 • 3677840 – 18 JULI 1972 – Pyroteknik Bestående Oxide Silver för vädermodifiering användning
 • 3722183 – 27 Mars 1973 – enhet för Clearing föroreningar från atmosfären
 • 3769107 – 30 oktober, 1973 – pyroteknisk sats för att generera blybaserad Smoke
 • 3784099 – 8 januari 1974 – Air Pollution Control Method
 • 3785557 – 15 Jan 1974 – Cloud sådd System
 • 3795626 – 5 mars, 1974 – Väder modifieringsprocessen
 • 3808595 – April 30, 1974 – agnar Dispensing System
 • 3813875 – 4 juni, 1974 – Rocket Med Barium Release System för att skapa Ion moln i den övre Atmosphere
 • 3835059 – September 10, 1974 – metoder för att generera iskärnor rökpartiklar för Weather modifiering och Apparater Därför
 • 3835293 – September 10, 1974 – elvärme apparatur för generering av överhettad ånga
 • 3877642 – April 15, 1975 – Fryskärnbild
 • 3882393 – 6 maj, 1975 – Communications System Använda Modulering av den karakteristiska Polarisering av jonosfären: Ett system för högfrekvent ionospheric radiokommunikation som använder sändande och mottagande antenn polarisationer som är anpassade för att ta hänsyn till särskilda egenskaper hos jonosfäriska medium och innefattande två uppsättningar av sändare, mottagare och antenner som skickar och tar emot polariserade vågor. Två kanaler med information kan tas emot vid en enda RF-sända frekvensen. En RF-exciteKretsen åstadkommer excitationen till två bländare som var och en drivs av två signalkällor. Utsignalerna från bländarna förstärks sedan för att driva antennerna. 
 • 3896993 – 29 juli 1975 – Process För lokal Ändring av dimma och moln för att utlösa deras nederbörd och hindrar utvecklingen av Hail producerande moln
 • 3899129 – 12 aug 1975 – Apparater för att generera iskärnor rökpartiklar för vädermodifiering
 • 3899144 – 12 aug 1975 – Powder contrail generation
 • 3940059 – 24 februari 1976 – Metod för Fog Dispersion
 • 3940060 – 24 februari 1976 – vortexring Generator
 • 3990987 – November 9, 1976 – Smoke generator
 • 3992628 – November 16, 1976 – Åtgärd system för laserstrålning
 • 3994437 – November 30, 1976 – Broadcast spridning av spårmängder av biologiskt aktiva kemikalier
 • 4042196 – augusti 16, 1977 – Metod och anordning för att utlösa en väsentlig förändring av jordegenskaper och mäta förändringar jord
 • RE29,142 – 22 Februari 1977 – Reissue av: 03.630.950 – Brännbara kompositioner för att generera aerosoler,
 • särskilt lämplig för moln modifiering och väder kontroll och aerosolbildning process
 • 4035726 – 12 Juli, 1977 – Metod för att styra och / eller förbättra hög latitud och annan kommunikation eller radiovåg övervakningssystem genom partiell kontroll över radiovåg et al
 • 4096005 – 20 juni 1978 – Pyrotekniska molnsådd Sammansättning
 • 4129252 – December 12, 1978 – Metod och anordning för framställning av seeding material
 • 4141274 – 27 februari, 1979 – Väder modifiering automatisk patron dispenser
 • 4167008 – September 4, 1979 – fluidiserad bädd agnar dispenser
 • 4347284 – 31 augusti 1982 – Vit täckarkmaterialet förmåga att reflektera ultravioletta strålar
 • 4362271 – December 7, 1982 – Förfarande för den konstgjorda modifiering av atmosfärisk nederbörd liksom föreningar med en dimetylsulfoxid bas för användning vid utförande av nämnda förfarande
 • 4402480 – September 6, 1983 – Atmosfär ändring satellit
 • 4412654 – November 1, 1983 – laminärt microjet atomizer och metod för flygbesprutning av vätskor
 • 4415265 – November 15, 1983 – Metod och anordning för aerosol absorption partikel spektroskopi
 • 4470544 – September 11, 1984 – Metod och Medel för vädermodifiering
 • 4475927 – 9 oktober 1984 – Bipolär Fog Abatement System
 • 4600147 – 15 juli 1986 – Flytande propan generator för cloud seeding apparat
 • 4633714 – 6 januari 1987 – Aerosol partikelladdning och storleks-analysator
 • 4643355 – 17 februari 1987 – Metod och anordning för modifiering av klimatförhållanden
 • 4653690 – 31 mars 1987 – Förfarande för framställning av cumulusmoln
 • 4684063 – 4 augusti 1987 – Partiklar generation och borttagning
 • 4686605 – 11 augusti 1987 – Metod och anordning för att förändra en region i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfären: Sammanfattning Ett förfarande och en anordning för att ändra åtminstone en vald region, som normalt föreligger ovanför jordens yta. Regionen exciteras av elektroncyklotronresonans värmning för att därigenom öka sin laddade partikeldensitet . I en utföringsform är cirkulärt polariserad elektromagnetisk strålning som sänds uppåt i en riktning väsentligen parallell med och längs en fältlinje , som sträcker sig genom regionen av plasma som skall förändras. Strålningen sänds med en frekvens, som exciterar elektroncyklotronresonans för värme och accelerera de laddade partiklarna. Denna ökning i energi kan orsaka jonisering av neutrala partiklar, vilka sedan absorberas som en del av regionen och därigenom öka den laddade partikeldensitet av regionen. 
 • 4704942 – November 10, 1987 – Charged Aerosol
 • 4712155 – December 8, 1987 – Förfarande och anordning för att skapa en artificiell elektron cyklotron uppvärmningsområdet av plasma
 • 4744919 – 17 maj 1988 – Metod för dispergering partikel aerosol tracer
 • 4766725 – 30 augusti, 1988 – Metod för att undertrycka bildningen av strimmor och lösningen därför
 • 4829838 – 16 maj, 1989 – Förfarande och anordning för mätning av storleken hos partiklarna som medbringas i en gas
 • 4836086 – 6 Juni 1989 – Apparater och metod för blandning och spridning av varm och kall luft för att lösa dimma
 • 4873928 – 17 oktober 1989 – Nuclear stora explosioner utan strålning
 • 4948257 – 14 aug 1990 – Laser optisk mätanordning och ett förfarande för stabilisering av fransmönster avstånd
 • 1338343 – 14 aug 1990 – förfarande och en anordning för framställning av intensiva artificiella Fog
 • 4999637 – 12 Mars 1991 – Skapande av konstgjorda jonisering moln ovanför jorden
 • 5003186 – 26 mars, 1991 – Stratospheric Welsbach sådd för att minska den globala uppvärmningen
 • 5005355 – April 9, 1991 – Metod för att undertrycka bildningen av strimmor och lösningen därför
 • 5038664 – 13 augusti 1991 – Förfarande för framställning av ett skal av relativistiska partiklar på en höjd över jordytan
 • 5041760 – 20 Aug 1991 – Förfarande och anordning för alstring och användning av en förening plasmakonfiguration
 • 5041834 – 20 Aug 1991 – Konstgjord jonosfärisk spegel som består av ett plasmaskikt som kan lutas
 • 5056357 – 15 oktober, 1991- Akustisk metod för att mäta egenskaperna hos en mobil-medium
 • 5059909 – 22 oktober, 1991 – Fastställande av partikelstorlek och elektrisk laddning
 • 5104069 – April 14, 1992 – anordning och metod för att stöta ut material från ett flygplan
 • 5110502 – 5 maj 1992 – Metod för att undertrycka bildningen av strimmor och lösningen därför
 • 5156802 – 20 okt 1992 – Kontroll av bränslepartiklar med akustik
 • 5174498 – December 29, 1992 – Cloud sådd
 • 5148173 – September 15, 1992 – millimetervåg screening moln och metod
 • 5245290 – September 14, 1993 – enhet för att bestämma storleken och ansvarar för kolloidala partiklar genom mätning av elektro effekt
 • 5286979 – 15 Feb 1994 – Process för att absorbera ultraviolett strålning med hjälp av spridda melanin
 • 5296910 – 22 mars 1994 – Metod och anordning för partikelanalys
 • 5327222 – 5 juli 1994 – förskjutningsinformation detekteringsanordning
 • 5357865 – 25 oktober, 1994 – Metod för molnsådd
 • 5360162 – November 1, 1994 – Metod och komposition för utfällning av vatten i atmosfären
 • 5383024 – 17 januari 1995 – Optisk våt ånga monitor
 • 5425413 – 20 juni, 1995 – Metod för att hindra bildandet och att bryta upp overhead atmosfär inversioner, förbättra marknivå luftcirkulation och förbättra luftkvaliteten i städerna
 • 5434667 – 18 juli 1995 – karakterisering av partiklar genom module dynamisk ljusspridning
 • 5441200 – 15 augusti, 1995 – tropisk cyklon störningar
 • 5486900 – 23 januari 1996 – mätanordning för mängden laddning av toner och bildskapande anordning med mätanordningen
 • 5556029 – September 17, 1996 – Metod för hydrometeor förlust (moln)
 • 5628455 – 13 maj 1997 – Metod och anordning för modifiering av underkylt dimma
 • 5631414 – 20 Maj 1997 – Metod och anordning för fjärrdiagnostik av ocean-atmosfär väsendet
 • 5639441 – 17 juni, 1997 – Metoder för fin partikelbildning
 • 5762298 – 9 juni, 1998 – Användning av artificiella satelliter i jordbanor adaptivt modifiera effekten att solstrålningen annars skulle ha på jordens väder
 • 5912396 – 15 juni 1999 – System och metod för sanering av utvalda atmosfäriska förhållanden
 • 5922976 – 13 juli 1999 – Metod för att mäta aerosolpartiklar med hjälp av automatiserad rörlighet-sekretessbelagda aerosol detektor
 • 5949001 – September 7, 1999 – Metod för aerodynamisk partikelstorleksanalys
 • 5984239 – November 16, 1999 – Väder modifiering av satelliten
 • 6025402 – 15 februari 2000 – Kemisk sammansättning för effektuera en minskning av synlighet förmörkelse, och en detoxifixation av rök och kemiska dimmor i utrymmen av eld ursprung
 • 6030506 – 29 februari, 2000 – Framställning av oberoende genererade mycket reaktiva kemiska ämnen
 • 6034073 – 7 Mars, 2000 – lösningsmedel tvättmedel emulsioner med antiviral aktivitet
 • 6045089 – April 4, 2000 – Solar-driven flygplan
 • 6056203 – 2 Maj 2000 – Förfarande och anordning för modifiering av underkylda moln
 • 6110590 – 29 Aug 2000 – Syntetiskt spunnet silke nanofibrer och ett förfarande för att tillverka densamma
 • 6263744 – 24 Juli 2001 – Automatiserad detektor rörlighet klassade-aerosol
 • 6281972 – 28 aug 2001 – Förfarande och anordning för mätning av partikelstorleksfördelning
 • 6315213 – November 13, 2001 – Metod för att ändra väder: En metod för att på konstgjord väg modifiera vädret genom ympning regnmoln av en storm med lämpligt tvärbunden vattenhaltig polymer. Polymeren sprids i molnet och vind stormen agiterar blandningen orsakar polymeren att absorbera regnet.Denna reaktion bildar en gelatinös substans som faller ut till ytan nedan.Således minskar molnen förmåga att regna. 
 • 6382526 – 7 maj 2002 – Process och anordning för produktion av nanofibrer
 • 6408704 – 25 juni 2002 – Aerodynamisk partikelstorleksanalysmetoden och apparaten
 • 6412416 – 2 juli, 2002 – drivmedelsbaserade aerosolbildande anordningar och metod
 • 6520425 – 18 feb 2003 – Process och anordning för produktion av nanofibrer
 • 6539812 – April 1, 2003 – System för att mäta flödet av en gas med hjälp av ultraljud
 • 6553849 – April 29, 2003 – Elektro partikelstorleksanalysator
 • 6569393 – 27 maj, 2003 – Förfarande och anordning för rengöring av atmosfären


Kategorier:klimatet, Rymden, Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: