Var Hitler en Illuminati Agent?

HWABA.jpg
(Uppdaterad från jan 2006)

Av Henry Makow Ph.D.
https://www.henrymakow.com/001399.html

 

Greg Halletts bok ” Hitler var en brittisk agent”  (2005)  visar på ett krig som en ghoulistisk illusion som bekräftas av ockulta magiker för att försämra och så småningom förslava mänskligheten in i en världsregering.

Halletts påstående om att Hitler var en ”brittisk” agent är baserad på vittnesbörd om ett skuggnätverk bestående av pensionerade underrättelseagenter. Samtidigt som han inte lämnar dokumentärbevis, erbjuder Hallett ändå övertygande omständigheter.

Till exempel var Adolph Hitler i England mellan åren 1912-1913, ett faktum som stöds av hans svägerskas bok:”The Memoirs of Bridget Hitler”(1979). Många historiker, inklusive Hitlers biograiförfattare John Toland, har ignorerat denna häpnadsväckande information. (Om Hallett har rätt, är sådana historiker som Toland skyldiga att fortsätta med myten om att Hitler var ett äkta hot mot ”judiska bankirer”.

Hallett berättar att Hitler tillbringade sin tid från februari till november 1912 med att bli hjärntvättad och utbildad vid British Military Psych-Ops War School i Tavistock i Devon och på Irland. ”Krigsmaskiner behöver krig och [det betyder att de behöver] bli finansierade, utbildade och stödda av dubbelagenter för att bli deras marionetter och deras marionettfiender”, skriver Hallett (38).

Hans svägerska beskriver Hitler som fullständigt bortkastad när han anlände tomhänt till hennes hem i Liverpool. ”Jag anade att han var sjuk, hans hy var så dålig och hans ögon såg så märkliga ut”, skrev hon. ”Han läste alltid, inte böcker, utan små broschyrer tryckta på tyska. Jag vet inte vad som stod i dem eller exakt var de kom ifrån.” (s. 29, 35) Hallett säger att dessa var Tavistocks träningshandböcker.

Hallett2.gif

”Hitler var en brittisk agent” är användbart som ett alternativt paradigm.(Vanligtvis kan vi inte känna till sanningen eftersom vi har fel paradigm, dvs ”utbildning”). När Hallett skriver ”brittisk” menar han Illuminati, den frimurarkult bestående av superrika bankirer som styr ett sammankopplat nätverk av karteller. Denna kult har sin bas i staden London men använder Storbritannien och de flesta nationer som marionetter i  en juridisk show som kallas historia.

Halletts påstående kunde klargöra många osannolika händelser under andra världskriget. Till exempel, varför lät Hitler 335.000 allierade soldater fly vid Dunkerque? Den här märkliga gesten förklarades som en freds overure, men England hade säkert varit mer kompatibelt om dess armé befann sig i ett nazistiskt POW-läger. 

Nazi-triumfen i maj 1940 var som en utslagning i första ronden. Illuminati hade inte för avsikt att matchen skule sluta så snart, inte heller att nazisterna skulle slutligen vinna.

Sommaren 1940, när Storbritannien var utbredd, bad nazisternas militära  underrättelsechef (Abwehr) admiral Wilhelm Canaris för den rumänske utrikesministern Prince Michael Sturdza om att förhålla sig neutral eftersom England skulle vinna kriget . Han gav också detta budskap till den spanske diktatorn Franco.

Halletts teori förklarar också varför Hitler, förmodligen var den judiska bankrörelsens ärkefiende, agerade som om han inte kände till att Rothschilds kontrollerade England (och Amerika) trots att det var praktiskt taget allmänt känt. ( Se Hilaire Belloc, ”The Jews” 1922) . Om Hitler fanns på riktigt, hade han inte försökt samla ihop dessa länder. England kunde ha invaderats och erövrats innan Ryssland attackerades.

Halletts hypotes förklarar 1) Varför Hitler kunde expandera till Rheinland etc. utan rädsla för vedergällning. 2) Varför finansierades den nazistiska krigsmaskinen och byggdes upp av Bank of England och en vem är vem bland de anglo-amerikanska företagen som kontrolleras av Illuminati. 3) Varför stängde Hitler aldrig av Medelhavet vid Gibraltar; och varför förblev den spanske diktatorn Franco neutral, trots den enorma skulden han tillhäftade nazisterna från inbördeskriget. 4) Varför blev I.G. Farbens huvudkontoret i Frankfurt aldrig bombat. Detta blev CIA:s huvudkontor. 5) Varför belönade Bank of England Hitler för att han intog Prag genom att ge honom de tjeckiska guldreserverna som fanns i London. 6) Varför attackerade Japan inte Ryssland trots att Hitler gick in i kriget mot USA efter anfallet mot Pearl Harbor. Därigenom kunde Stalin slåss på en front medan Hitler slogs på två håll.

Det kunde förklara varför Hitler gav sin löjliga raspolitik prioritet framom att faktiskt vinna kriget. Han kunde ha utnyttjat miljontals slavar (och till och med många judar) för att övervinna det kommunistiska Ryssland. Istället gjorde han dem till oförlåtliga fiender som var villiga att slåss intill döden.

Vi kan också ifrågasätta varför nazisterna aldrig tänkte ut att deras kommunikation kunde äventyras. Varför erövrade Hitler inte oljefälten i Ryssland och Mellanöstern när han fick chansen? Varför fick inte den sjätte armén dra sig tillbaka från Stalingrad; men du får bilden. Det var gillrat.

VEM VAR HITLER?

Den största osannolikheten av dem alla är att en österrikisk gatsopare och en gay prostituerad kunde bli Tysklands kansler. Hitler tillhör en lång lista av skumma utpressningsbara figurer som har blivit utslängda till framträdande roller i världen med hjälp av en osynlig hand.

grandmother.jpeg

Salomon Rothschild 1844-1911 inte Lionel skulle vara Hitlers farfar)

Hallett skriver att Hitlers farfar var Nathan Meyer Rothschild. Maria Schickelgruber, Hitlers mormor, var en jungfru på Rothschilds herrgård i Wien när hans far, Alois, bevittnade ”i rädsla” i en satanisk rituell våldtäkt. En Rothschild kunde bara gifta sig inom sin utökade familj så att de hade oäkta barn som fungerade som anonyma agenter.

(Tydligen är detta ett mönster inom Illuminati. Bill Clinton ryktas vara en Rockefeller).

Hans mormor fick barnbidrag från en judisk affärsman som förmodligen var mellanhand till hans farfar. Bridget Hitler citerar Hitlers syster Paula: ”Sedan [Adolf] började med raslagarna hade vi ingen farfar, Adolf och jag.  Vem som helst kunde knappast ha tänkt att det medförde något gott.” ( Memoirs , s. 175)

Rothschilds son, Alois Hitlers tredje äktenskap med sin systerdotter Klara, blev Hitlers mamma. Hans far var missbrukare och hans mamma överbeskyddande. Hitler blev utblottad vid 18 års ålder när hans mamma dog, och han bodde på ett vandrarhem för män i Wien och det var hemsökt av homosexuella .

According to Lothar Machtan’s ”The Hidden Hitler” (2001),  Hitler was a homosexual with a long police record for harassing men in both in Munich and Vienna. These records reached both Russia and England but were never used for propaganda, more evidence that the war may have been a charade. (Machtan also says Hitler tried to join the Communist Party after the war but was rejected for demanding too much, evidence he may have been a ”gun for hire.”)

Enligt Lothar Machtans ”The Hidden Hitler” (2001) var Hitler homosexuell. Han hade ett långt polisregister innehållande trakasserier mot män i både München och Wien. Dessa register nådde både Ryssland och England, men användes aldrig för propaganda, mer som ett bevis på att kriget var en charade. (Machtan säger också att Hitler försökte ansluta sig till kommunistpartiet efter kriget men avvisades för att han krävde för mycket. Ett sådant bevis kan ha varit en ”skytt för uthyrning”).

MAKING OF A MADMAN

År 1912 reste Hitler till England för att utbilda sig till Illuminati-agent och det skedde på tyska. Denna ”utbildning” sträckte sig allt från att ge honom en känsla av att utgöra en roll för Tysklands öde till att lära sig hur man fascinerar publiken.

Det inkluderade också hjärntvätt. ”Förändringarna” skulle medvetet krossas genom att man bevittnade vilseledande grymheter och lidanden genom sexuella övergrepp som alla är filmade. På så sätt programmeras de olika fragmenten av medvetandet in och kan därefter nås med speciella kodord. 

Hitler returned to Germany in May 1913 and enlisted in the German army. During World War One, he served as a runner and was captured twice by the English. On both occasions, he was spared execution by an ”angel” in British intelligence.

Hitler återvände till Tyskland i maj 1913 och kom in i den tyska armén. Under första världskriget tjänade han som soldat och togs till fånga två gånger av engelsmännen. Vid båda tillfällena undkom han avrättning på grund av en ”ängel” inom den brittiska underrättelsen.

Enligt Hallett njöt Hitler av att han svek kvinnor. Han hade också underutvecklade könsorgan och endast en testikel. (Många av de kvinnor som han uppvaktade begick självmord. Han mördade sitt livs kärlek,  den 17-åriga Geli, när hon blev gravid med hans chaufför. Machtan hävdar att Hitlers verkliga känslor var för chauffören).

(Mer om Nazi Homosexualitet, se ”The Pink Swastika” online.)

 

IMPLIKATIONER

Historien utvecklas enligt Illuminatis långsiktiga plan. Krig planeras årtionden i förväg och orkestrerades för att uppnå en förstörelse av nationer och naturliga eliter, avfolkning, demoralisering och givetvis makt och vinst.

De superrika har organiserat sig i en satanisk kult för att byta ut mänskligheten och för att etablera sin egen permanenta hegemoni. Sätt in dig själv i centralbankirs situation. Världens nationer är skyldiga dig biljoner baserade i pengar de tryckte upp till en kostnad av det papper och bläck som behövs. Det enda sättet att skydda denna ”investering” är att upprätta en tunn förtäckt diktatur, med hjälp av sofistikerade metoder för social- och själskontroll. Denna är den sanna innebörden av  ordet ”terror”. Den är inte riktad mot ”muslimska terrorister”, den är riktad mot dig och mig.

Enligt Hallett var Joseph Stalin en annan Illuminati ”krigsmaskin” som deltog i Tavistock Psyche Ops träningsskola år 1907. Clifford Shack har  påstått att också Stalin var en oäkta son till en Rothschild. 

Hallett säger att Hitlers död var fejkad (en dubbelagent dödades) och Hitler flydde till Barcelona där han bodde fram till 1950 när han dog av magcancer.

Greg Hallett är en maverick och hans oöverkådliga bok är full av upprepningar och utvikningar. Jag skulle inte kunna gå i godo för något av Halletts påståenden. Men han förtjänar vårt tack för att ja utvecklat en alternativ syn på historien även om den är långsökt, är den mer trovärdig än vad som förmodligen framträdde. Vi bör kunna njuta av spekulativa synpunkter utan att känna oss tvungna att acceptera eller avvisa dem.

Andra världskriget uppnådde alla Illuminatis mål. Tyskland och Japan blev förstörda. Sextio miljoner människor slaktades. Den judiska förintelsen motiverade judar att etablera Rothschilds världsregerings huvudkontor i Israel. Idealister och naturliga ledare på båda sidor slaktades. Nationerna belastades med skulder. Förenta nationerna steg upp som en Phoenix ur askan. Hiroshima kastar en skräck av terror över världen. Sovjetunionen var en supermakt och kontrollerade Östeuropa. Arrangemanget planerades för nästa akt … det Kalla kriget.

Med tanke på de dystra utsikterna för mänskligheten, finns det en tendens att faktiskt idealisera Hitler som motståndare till centralbankirernas hegemoni. Halletts bok är en viktig påminnelse om att Stalin och Mao, Hitler, var agenter; och av Illuminati sponsrade ”fiender” för att ge upphov till konflikter och för att behålla mänskligheten vid sin träl.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, , ,

1 svar

Trackbacks

  1. FBI frisläppte nyligen hemliga uppgifter om att Hitler flydde till Argentina år 1945 – Bakom kulisserna
%d bloggare gillar detta: