Justitieombudsmannen (JO) Anmälan av Skolinspektionen för undermålig utredning om Kastets religiösa friskola

Anmälan av skolinspektionen för undermålig utredning om Kastets religiösa friskola och därmed underlåtenhet att kräva anpassning till såväl Skollagen som Grundlag och annan allmän lagstiftning.

Skolinspektionen startade omsider en utredning om den religiösa friskolan Kastet i Bomhus, Gävle kommun. Inspektionen har gett skolan vissa föreläggande men den får fortsätta att drivas. Senast februari 2019 skall den ha åtgärdat vissa ålägganden.

Gefle Dagblad har lördagen den 13 oktober 2018 en artikel om skolan och Skolinspektionens inspektion. I samma artikel intervjuas Skolinspektionens enhetschef Lena Högback om utredningen och Skolinspektionens intentioner och uppdrag.
Det framgår tydligt vid läsning av artikeln att journalisten på tidningen starkt ifrågasätter Skolinspektionens utredning och anser att inspektionen tar alltför
lätt på sin uppgift som kontrollorgan för skolområdet. Samma slutsats har jag som läsare dragit av utredningen och skolinspektionens förklaringar till tidningen.
Man frapperas av hur Skolinspektionen bortser från generellt gällande lagar som Grundlagen, Jämställdhetslagen etc. som också måste gälla skolan.

Lena Högbacks försvar mot tidningens kritiska synpunkter låter så här; ”Vi kan bara göra det som vi har i vår verktygslåda etc”!

Undertecknad som anser sig vara väl insatt i Grundlagen och allmän lagstiftning kan inte undgå att uppfatta Lena Högbacks ställningstagande som begränsat genom att hon varken tar hänsyn till Grundlagen eller annan allmän lagstiftning. Inte minst jämställdhetslagen verkar hon helt förbise.
Därför kräver jag att JO ger Skolinspektionen ett föreläggande om en ny utredning där svensk lagstiftning som Grundlagen, Jämställdhetslagen etc involveras i bedömningen av om skolan lever upp till de grundläggande krav vårt rättssystem ställer på skolor.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 GävleKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: