När är tiden inne då Stefan Löfven och SAP byter ut namninsamlingar mot fysiska handgripligheter mot de vars rättighet att tänka fritt han inte accepterar?

När är tiden inne då Stefan Löfven och SAP byter ut namninsamlingar mot  fysiska handgripligheter mot de vars rättighet att tänka fritt han inte accepterar?

Socialdemokraterna har startat en namninsamling som utmålar SD-väljare (märk väl vilken generalisering) som oanständiga. Stefan Löfven tackar nu alla dem som skriver på listan. ”Tillsammans står vi på rätt sida av historien”, säger säger han!

Är det inte hög tid för en stor del av svenska folket som inte sympatiserar med SAP att känna oro?

Vad menar Stefan Löfven med oanständiga.
Var det inte så det började i såväl Hitler-Tyskland som i Sovjetunionen? I både  Hitler-Tyskland som i Sovjetunionen utmålades judarna m fl som ett hot mot folken i dessa länder trots att de rent faktiskt inte var detta precis på samma sätt som Stefan Löfven nu agerar mot SD idag. I mycket på samma grunder som dagens SD svartmålas. Men även vissa andra grupper anklagades för likartade saker trots att de aldrig liksom SD hotat med våld.
Socialdemokraterna och Stefan Löfven använder sig av samma generalisering som de nämnda diktaturerna när de varnade för hotet från judar och andra.
Trots att Stefan Löfven inte lär känna mer än högst tio-tjugo sverigedemokrater personligen utmålar han mer än en miljon etthundratusen som oanständiga etc.
Har vi hört någon annan statsman i västvärlden uttala sig så generaliserande mot en stor del av sitt folket utom de nazistiska och kommunistiska diktatorerna?
Jag kommer att tänka på några bekanta som röstat  på och troligen också är medlemmar i SD när jag hör hans skändliga och skamlösa uttalanden.

Hustrun har i ca 15 års tid helt ideellt lett och ansvarat för IFFI (Internationella invandrarkvinnornas förening) i Gävle 5 dagar i veckan utan någon som helst ersättning. Hennes man har skjutsat henne till lokalen varje sådan dag och troligen spenderat åtskilliga tusen kronor utan krav på ersättning, men dessutom hjälpt till med praktiska detaljer.

Hustrun är avgudad av kvinnorna men just nu svårt sjuk. Funnes det något kvar av rättssamhället efter att Löfven raserat det, vore det en självklarhet att han skulle ställas till ansvar för inte bara sina generaliserande kränkningar av människor han inte känner men också för all skada av katastrofal omfattning han orsakat svenska folket. Kan för övrigt nämna att en tidigare statsminister vid besök i Gävle särskilt utbett sig att också få besöka IFFI som han efter besöket uttalade en väldig uppskattning över.
Det är på tiden att svenska folket inser att hela Stefan Löfvens strävan gäller makten. För att nå denna kan han offra allt vad hederlighet är. Detta ser vi ju så gott som dagligen. Trots att den massinvandring han är ansvarig för inneburit och innebär den största katastrof i Sverige någonsin varit utsatt för rörande brott mot de svenska medborgarna och förstörelsen av ekonomin har han aldrig erkänt något ansvar för detta. Han har inte heller på något sätt visat offren för invandrarvåldet den minsta medkänsla. Lidandet för det egna folket (precis som nämnda diktatorer) försöker han nu dölja genom att smutskasta dem som varnat för det. Men också genom att uppegga de egna trogna att skapa skräck hos inte minst Sverigedemokraterna. Hans kopiering av vissa av Stalins och Hitlers metoder mot oliktänkande kunde inte vara mer exakt återanvända.
Nog skiljer sig statsminister Per Albin Hanssons tal till nationen på fyrtiotalet mot Stefan Löfvens hatiska tal där splittring och inte sammanhållning är det centrala. Då är det att märka att det fanns ett mycket stort antal riktiga nazister i Sverige. Men som den store statsman Per Albin var så hade han förmågan att se till nationens bästa och inte som Stefan Löfven genom splittring försöka vinna billiga maktfördelar för egen del.
Per Albin avskydde säkert i grunden nazisterna mer än vad Stefan Löfven i verkligheten gör. Maktmänniskor av Stefan Löfvens typ gömmer ofta inom sig ett så hänsynslöst maktbegär att de när det gäller makten kan ta stöd av vem som helst. I dag tror han att han kan vinna regeringsmakten genom att rasistförklara SD. Han skulle lika väl kunnat liera sig med ett icke demokratiskt parti om han därmed kunnat säkra sin egen makt.
Så trots att de politiska motsättningarna var större då än i dag uttalade sig Per Albin enligt nedan. Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.
 
Medan Per Albins valspråk var enande och gemenskap är Stefan Lövens; ”Söndra och härska”. Det innebär självklart enorma risker för att Sverige skall splittras och därmed generera ständiga allvarliga konflikter medborgarna emellan. Stefan Löfvens undfallenhet mot invandrarbrottslighet ger närmast uppfattningen att han genom denna söker värva valboskap!
 
Är det inte på tiden att Alliansen om de säger sig vara regeringsdugliga, men också en allians för hela folket, visar att de tar avstånd från Stefan Löfvens allt mer uttalade maktfullkomlighet och förakt, mot såväl demokratin men också mot en miljon etthundratusen medborgare som är lojala mot vårt lands konstitution men förbehåller sig rätten att tänka fritt.
 
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: