Kraftigt ökade utgifter för ensamkommande barn

Det oväntat stora antalet ensamkommande barn och ungdomar gör att den beräknade kostnaden för staten skrivs upp med 15 miljarder kronor under varje år fram till och med 2019. Det här visar uppgifter som SVT Nyheter har sammanställt ur Migrationsverkets senaste prognos.

Redan nästa år uppgår utgifterna till nästan 28 miljarder, vilket utgör 46 procent av den totala kostnaden för migrationen.

 

För tio år sedan, under hela året 2005, kom knappt 400 ensamkommande barn till Sverige. År 2014 kom drygt 7.000. Till och med september i år hade över 14.000 anlänt, och nu, bara under den senaste veckan, kom 2.300. Ingen har kunnat förutse denna dramatiska utveckling. Det är också en utveckling som får dramatiska konsekvenser för statens finanser.

Fördubbling

I somras gjorde Migrationsverket en prognos där de förväntade utgifterna för ensamkommande barn skulle uppgå till 12,6 miljarder under nästa år. I den senaste prognosen från förra veckan skrevs denna siffra upp till 27,6 miljarder.

Det är alltså mer än en fördubbling, och den kommer att utgöra 46 procent av den uppskattade totala utgiften för migrationen under nästa år på 60,2 miljarder. Härefter väntas utgifterna för ensamkommande att ligga kring 30 miljarder under varje år fram till och med år 2019.

Boendekostnader ses över

Från regeringens sida har finansminister Magdalena Andersson sagt att man nu ser över hur de kraftigt ökade utgifterna för migrationen ska hanteras. Vad gäller utgifterna för att ta hand om de ensamkommande jobbar regeringen på att framför allt boendekostnaderna ska ses över.

Idag är det hårda krav på ensamkommandes boenden, där krav finns på ett så kallat HVB-hem, om man inte hittar ett familjehem, till exempel. Tanken är att en ny boendeform ska inrättas, ett nytt slags gruppboende. Med denna åtgärd är förhoppningen att utgiften för själva boendet i bästa fall halveras där det är möjligt.

 

Osäker beräkning

Men, denna prognos är ytterst osäker. Den bygger bland annat på ett antagande om att antalet ensamkommande faller tillbaka ganska kraftigt från dagens nivåer. Nästa år beräknas antalet ensamkommande vara nere på totalt 24.000 för att åren därefter falla ner ytterligare. Det kan vara svårt att tro att det slår in. Det mesta talar dessutom för att årets prognos på 33.000 kommer att passeras med råge.

 

OKTOBER-PROGNOS (JFR MED JULI-PROGNOS)

Antal ensamkommande

 • 2015 – 33.000  (+21.000)
 • 2016 – 24.000  (+13.000)
 • 2017 – 16.000  (+7.800)
 • 2018 – 11.000  (+3.500)
 • 2019 – 8.000  (+1.000)

Beräknade kostnader för ensamkommande barn

 • 2016 – 27,6 MILJARDER KR (+15,0)
 • 2017 – 34,0 MDR KR (+19,7)
 • 2018 – 29,5 MDR KR (+13,7)
 • 2019 – 30,3 MDR KR (+11,8)

Andel av migrationens totala kostnader

 • 2016 – 46 %
 • 2017 – 47 %
 • 2018 – 42 %
 • 2019 – 45 %

Källa: Migrationsverket

 

Är det ingen som reflekterar över kostnaderna för ensamkommande minderåriga asylsökande?

Mar 29, 2017
http://meritwager.nu/allmant/ar-det-ingen-som-seriost-reflekterar-over-kostnaderna-for-ensamkommande-minderariga-asylsokande/

45.617  ensamkommande asylsökande som sade sig vara ”barn” – från Afghanistan, Pakistan Iran, Syrien, Irak, Somalia etc kom till Sverige under åren 2014-2016.

Under samma tid kom det 14.571 ensamkommande minderåriga asylsökande totalt till de övriga tre nordiska länderna under samma tid.

 

 

 

 

 

Varför ser det ut så här? Kan det vara för att ”alla” vet – smugglare och de som vill söka sig till bättre liv och försörjning i Norden – att det går bra att ljuga om det mesta i Sverige så som namn, nationalitet, asylhistoria och ålder och att det inte går lika lätt i de andra länderna? Kan det vara för att asylprocesserna fungerar som de ska, i enlighet med raka och tydliga utlänningslagar,  i de tre andra länderna men inte i Sverige?

Sverige har det dyraste mottagandet av den här kategorin asylsökande. Varje person som säger sig vara under 18 år (han må vara 22, 28 eller 33 i verkligheten), behandlas i Sverige som ett ”barn” och inhyses mycket dyrt, ges fickpengar, ofta gymkort, biljetter till badanläggningar, tandvård, sjukvård, skolgång, reskort med mera. Till det kommer kostnaderna för god man, asylombud, asylprocessen och överklagandeprocessen. Samt kostnader för polisutrednings- och rättegångskostnader för dem som begår brott. Och kostnader för återsändande och startbidrag på 30.000 kronor per person för dem som återvänder frivilligt.

De flesta torde vänta på beslut i minst ett år, en del längre – upp till 1,5 år.

Den totala kostnaden per faktiskt och påstått ”barn”, det vill säga asylsökande under 18 år (som i de andra länderna kallas ”minderårig”) uppgår troligen till ca 1,5 miljoner kronor per år i genomsnitt, ca 2,2 miljoner kronor för dem som väntar i 1,5 år på asylbeslut.

Jag gör inte anspråk på att ha exakta och korrekta siffror; ingen torde kunna räkna ut helt korrekt vad mottagningen och asylhanteringen med mera av dessa pojkar och män – och enstaka flickor och kvinnor – kostar skattebetalarna totalt. Men uppskattningar kan göras, likt den som gjorts här. Räknar man då ut vad 45.617 faktiskt och påstått minderåriga asylsökande kan komma att kosta Sverige om man beräknar väntetiden till ett år för alla så blir beloppet så svindlande att många säkert tänker att det helt enkelt inte kan vara möjligt. Men det är det. Beloppet kan till och med vara ännu högre.

45.167 personer x 1,5 miljoner kronor = nästan 68 miljarder kronor. 68.000 miljoner kronor.

På regeringens hemsida kan man läsa om statens budget för 2017: ”Utgifterna för staten föreslås uppgå till 972,4 miljarder kronor under 2017 ”. 68 miljarder kronor enbart för ”ensamkommande barn” (alltså inte alla andra asylsökande som kom 2014-2016) kan alltså vara så stor som en fjortondedel av hela Sveriges statsbudget, eller 7 procent!

OBS! När man läser siffrorna på regeringens hemsida (som länkas till ovan), ska man vara medveten om att man under rubriken Migration inte kan utläsa några siffror som indikerar vad ensamkommande asylsökande ”minderåriga” kostar. Och än en gång framhålls och påpekas här att beloppet 1,5 miljoner kronor/minderårig asylsökande/år är en uppskattning av alla kostnader sammantagna för den här kategorin. Det handlar ju inte enbart om vad boendet och skolan kostar, allt annat som tillkommer ska ju också räknas in för att man ska närma sig sanningen och få en hyfsat rättvisande bild av vad drygt 45.000 utländska personer som tagit sig till Sverige för att söka asyl tillåts kosta.

Ingen annan grupp kommer ens i närheten på långa vägar till att få kosta sådana enorma summor av våra skattemedel. Allra minst pensionärer. En bekant berättade just idag att han hade fått sina deklarationsblanketter och av dem framgick att hans bruttopension för 2016 hade varit 127.000 kronor. En svensk pensionär som efter ett långt skattebetalande arbetsliv brutto får i pension ungefär en tolftedel av vad en minderårig asylsökande får kosta. Något är allvarligt fel i den ekvationen och då kan man tala om att ”inte ställa grupper mot varandra” hur mycket man vill.

Frågan kvarstår också: Varför tar Sverige emot 45.167 påstått minderåriga utan gedigen kontroll av ålder, bakgrund, varifrån de faktiskt kommer och vilka eventuella asyl- eller skyddsskäl de, som påstår sig vara under 18 år, har? Varför?

Tillägg ett antal timmar efter publicering från en person som läst ovanstående:

Afghanistan. Statsbudgeten för 2017 är på 4 miljarder dollar (cirka 35 miljarder kronor), vilket är en minskning med 2,5 miljarder dollar från året innan. I den ingår en utvecklingsbudget på 2,4 miljarder dollar (cirka 21,4 miljarder kronor). 36 procent av budgeten går till säkerhetssektorn, 13 procent till utbildning och 6 procent till jordbruket.*
Med denna vetskap borde man fundera flera varv i ämnet. Proportionerna brukar ge en del människor en rejäl tankeställare, men för andra blir det ofta ingen reaktion alls. Det är verkligen ett mått på det där med hur man bäst hjälper människor. Vi kan alltså, om applicerat, hjälpa hela Afghanistan och inkludera till exempel alla gatubarn i Pakistan för samma summa som för de ensamkommande asylsökande unga i Sverige.


Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

1 svar

 1. Rebloggar detta på micaelsblogspot

  Gilla

%d bloggare gillar detta: