Nu framstår Annie Lööfs många uttalanden och åsikter i ett klarare, men i ett mycket olycksbådande ljus.

För några veckor sedan hade jag i en av mina artiklar också med några funderingar kring Annie Lööf. Jag menade att hennes å ena sidan påstådda humanistiska åsikter knappast kunde vara förenliga med att ha Margaret Thatcher som idol. Detta plus hennes förslag att Sverige kan ta emot 35-40 miljoner ”flyktingar” får genom avslöjandet om hennes medlemskap i Trilaterala Kommissionen också sin förklaring. Men en högst skrämmande sådan.

Bilden kan innehålla: en eller flera personer

Belysande, men också ansvarslöst, från medlemmar i sjuklövern är vad jag fick höra när jag i dag stod på Stortorget i Gävle med bild av mitt plakat.
Bland många andra, som tog del av det, och bytte såväl positiva som negativa åsikter med mig var bl a en synnerligen hängiven Annie Lööf anhängare och Centerpartist.
När jag tog upp frågan om vad han tyckte om  Annie Lööfs medlemsskap i en antidemokratisk organisation som Trilaterala Kommissionen skrattade han och sa med en underton – som om detta skulle befria Lööf från ansvar: ”Ja men (han menade höjdarna inom sjuklövern) i den organisationen är ju flertalet av dessa med!
Han inte endast förminskar Lööfs ansvar med hänvisning till att också andra är med, utan finner det inte ens upprörande och oförsvarligt att landets ledande politiker sympatiserar med en rörelse som kommunismen, eller nazismen efter
i form av folk- och demokratiförakt!
Trilaterala Kommissionens främsta syfte är att ”avväpna” folken alla organisatoriska vapen för att därmed kunna behärska dem.
Tänk er tillbaka till tiden för sent 1800-tal före demokratins genombrott. Inte nog med att politiska organisationer var förbjudna. Samma gällde fackföreningar, konsumtionsföreningar etc etc. Ja, alla försök från medborgarna för att genom att organisera sig och därigenom få mer makt och inflytande förhindrades, ofta genom våld.
Det räcker med att nämna ett namn på dem som bildade Triatala Kommissionen – Henry Kissinger, fd utrikesminister i USA. Han var den egentliga hjärnan och
anstiftaren bakom störtandet av Chiles folkvalde president. Oavsett vilken
politisk åsikt Allende stod bakom  så var störtandet av honom och hans regim
i strid med internationell lag. Till detta kan läggas att ett antal av USA:s främsta
advokater/jurister har i bokform bevisat att Henry Kissinger låg bakom.
De som grundade och nu är medlemmar i Triaterala Kommissionen är inte demokrater. Detta tyder rörelsens tydliga målsättning på. Deras globaliseringssträvanden har som främsta mål att slå ut nationalstaten (som är enda garanten för demokrati) och därmed förflytta makten så långt som möjligt från folket. Skenbara val skall hålla kvar medborgarna i tron att de fortfarande har kvar demokratin och därmed inflytande. Hur det förhåller sig med detta ser vi ju redan genom EU där mer än 75 procent av exempelvis Sveriges lagar stiftas i Bryssel. Någon påverkansmöjlighet finns inte för de enskilda ländernas del, eller som i Sveriges fall, vars befolkning knappast motsvarar 5 procent av EU:s.
Denna låtsasdemokrati kommer, om sådana som Triaterala Kommissionens
medlemmar, får inflytande att följas av förbud av politiska-, fackliga-, konsument-
organisationer etc som kan stärka medborgarnas makt och inflytande.
När Annie Lööf därför talar om att en invandring på ca 40 miljoner skulle vara möjlig är hennes avsikt att genom samhällets kollaps slå ut nationalstaten och överlämna makten till  ickedemokrater. Med andra ord, skapa en totalitär jättestat som närmast kan liknas vid ett myr- eller termitsamhälle. Ett sådant samhälle skall inte tjäna folken utan globaliserings- och monetära sådana. Tanken är att medlemmarna skall träffas i en informell miljö utan insyn från media. Syftet är vidare att bakom kulisserna påverka och därmed styra de beslut som regeringarna tar.
Hur en svensk partiledare, som därtill aspirerar på  såväl minister- som statsministerpost, överhuvudtaget kan ingå i en sådan organisation är inte endast kusligt och vidrigt, utan också så långt ifrån demokrati man kan komma. I sin omogna tro på att hon tillhör en elit (för ett hyfsat gymnasiebetygs skull) tror hon sig vara, att tillsammans med en grupp misantroper, kallad att leda världen. Hennes medlemskap kan inte enbart förklaras som förhöjd självkänsla utan snarare som ett tecken på en personlighets-störning som kallas storhetsvansinne.
Birger Schlaug som avslöjat Annie Lööfs fruktansvärda (inte massmedia eller public service) förräderi betonar också detta. Men kan ett parti som säger sig stå moraliskt högt över Sverigedemokraterna överhuvudtaget ha kvar en individ som partiledare vilken i praktiken vill slå ut demokratin och folkrätten?
sdr
Jag bifogar bilden av texten på det plakat jag demonstrerade med på Stortorget
i Gävle i dag 29/9.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: