UTLÄNDSKT INBÖRDESKRIG I SVERIGE!

Förföljelse av oliktänkande, krig mellan olika folkgrupper och länder, inbördes religiösa stridigheter mellan olika muslimska fraktioner, klankrig och även ”familjefejder” har invandrarna tagit med sig till Sverige!

*
Detta handlar inte bara om Islam och Koranen, utan också om en mångtusenårig kultur och tradition.

*
De kommer från områden där de förr levt i isolerade samhällen som helt struntat i vilka som suttit i ländernas regering.

*
Även om det i dessa länder nu har blivit mer vanligt att de kan resa och umgås med andra inom landet, så lever denna ”rättskipningskultur” och tradition kvar.

*
Varje familj har haft sin egen lagstiftning, där, ”vendetta”, våld och mord har varit ett sätt att ”skipa rättvisa”.

*
Även inom familjerna! Hederskulturen med ”hedersmord” har varit ett sätt att tvinga familjemedlemmar att rätta sig efter familjens ”lagar och regler”.

*
Familjens heder och sammanhållning har alltid varit viktigare än enskilda människoliv.

*
En kultur med en utpräglad ”kränkthetsnorm”, där till och med en lek mellan barn från olika familjer kunnat utlösa en mångårig väpnad konflikt mellan olika familjer.

*
En kultur där de i vissa fall har kunnat få stopp på stridigheterna om den ena familjen erkänner att de är ansvariga och ”betalar böter” till den andra familjen.

*
En kultur där grupper inom samma religiösa fraktion har kunnat enas om hatet mot ”oliktänkande” och gjort att de kunnat leva relativt fredligt sida vid sida under långa perioder.

*
De ledande Imamerna har försökt ena de olika fraktionerna genom att vända de troendes hat och stridigheter mot andra religioner.

*
Samtidigt har de en religiös tro där anhängarna hela tiden får veta att en som dör ”martyrdöden” kommer att hamna i ”paradiset”, vilket gör att de inte har någon respekt för människoliv, inte ens sitt eget liv.

*
De har en religion som säger att ”de ska erövra världen” både med vapenmakt, men också genom att ”befolka världen” och att de inte får beblanda sig med personer som har en annan religion och livsstil.

*
DERAS SÄTT ATT ”KRIGA” SKILJER SIG FRÅN VÄSTERLÄNDERNAS.

*
De använder materiell förstörelse (bilbränder och bränder mot fastigheter), mord och misshandel samt våldtäkter på barn, kvinnor och även män. Även spektakulära terrordåd ingår i deras ”erövringstaktik”.

*
Detta för att underminera motståndarnas självkänsla och visa att de kan ge sig på vem som helst i bland annat Sverige.

*
De ger sig i första hand på privatpersoner och gör allt får att inpränta i sina fiender skräck och på så sätt få dessa att rätta sig efter de regler som ”erövrarna” sätter upp.

*
De behöver ju andra som arbetar och försörjer dom. En modern typ av ”slaveri”!

*
De ser på oss Svenskar som om vi vore en enda ”familj” och att de har rätt att ”bestraffa” varje svensk för påhittade eller verkliga kränkningar de utsatts för.

*
De anser att varje kritik mot deras kultur, religion, tradition är en ”kränkning” och att de därför har, enligt deras ”traditionella lagstiftning” rätt att straffa varje svensk för detta.

*
De anser att Svensk lag är en ”kränkning” mot deras kultur och religion. Och att de därför inte behöver ta hänsyn till Sveriges lagar.

*
De har därför byggt upp parallella samhällen i Sverige som de styr efter sina egna traditioner, och de gör allt för att hålla det Svenska samhället utanför dessa områden.

*
Allt eftersom att de blir fler i Sverige, börjar de kräva att deras lagar och traditioner ska gälla i hela vårt land.

*
De kräver att vi Svenskar ska anpassa oss efter deras kultur, deras traditioner och deras religion, precis som så många andra länder tvingats göra under många år.

*
Vissa av dessa länder har de erövrat med vapenmakt, andra länder har de ”bara” befolkat under många år och på så sätt blivit en majoritet.

*
De har lärt sig att utnyttja och missbruka vårt Demokratiska samhällssystem, då de därigenom kan få ekonomiska och sociala fördelar.

*
Men de vägrar att ställa upp på de krav som ett demokratiskt samhälle ställer på dem, utan de kräver att få leva efter sina egna kulturella och traditionella regler.

*
Denna kultur och denna religion förbjuder dessa personer att integreras eller assimileras in i vårt samhälle, oavsett vad vi Svenskar gör.

*
Enda sättet att få stopp på deras inflytande innan det är försent är att ta bort ”mångkultur” från Svensk lagstiftning och ställa strikta krav på assimilering och laglydnad.

*
Uppehållstillstånd och Svenskt Medborgarskap ska vara villkorat och kunna dras in med omedelbar verkan om nya strikta regler inte följs!

*
Samt att utvisa samtliga som bryter mot Svenska lagar oavsett var de kommer ifrån eller när de kom till Sverige.

*
Detta skulle kunna göra att Sverige istället kan hjälpa dem som verkligen behöver och som förtjänar vår hjälp.

*
DE HAR TAGIT MED SIG SINA KRIG OCH INBÖRDES STRIDER TILL VÅRT LAND!

Saxat från FacebookKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: