– Vi är ett litet land som haft en väldigt stabil demokrati länge. För oss är det inget problem att pengarna bara syns på en internetsida – vi litar på det, säger han.

Är då Sverige redo att lämna kontanter så snart? 

– Ja, det är stora delar av Sverige, men det finns också grupper som absolut inte är redo. Äldre, personer med funktionsnedsättningar, immigranter och mindre företag. Där måste man hitta lösningar som hjälper dem.

Vem har ansvar för att göra det? 

– Det har i slutänden Riksbanken som ansvarar för kontanter och det pågår just nu en utredning kring kontanter där. Sedan har Post- och Telestyrelsen och Länsstyrelserna tillsammans ansvar för att följa upp och utvärdera tillgången till grundläggande betaltjänster. I praktiken vill dock staten att banker och andra företag ska tillhandahålla dessa tjänster.

Men hinner de verkligen med nu när utvecklingen går så fort?

– Nej, det gör de inte. Det finns en medvetenhet men det finns inga hållbara lösningar ännu, säger Niklas Arvidsson.