Upprop: Nyval nu!

På grund av omfattande fusk under valet 2018 kräver vi nyval.

Den nya valsedeln och uppropstexten nedan.

Gör om. Gör rätt.

Partierna på utkastet till ny valsedel ovan är registrerade hos valmyndigheten och har antingen låst sina namnlistor eller ännu inte sett sina namnlistor infiltrerade av utomstående.

Hej

Fusket inför och under valet 2018 var så omfattande att det valresultat valmyndigheten presenterade den 16 september 2018 knappast speglar folkviljan.

Om detta vittnar bl a anstormningen av rapporterade instanser av valfusk, uttalanden av utländska valobservatörer, diskrepansen mellan opinionsmätningar och valresultat, samt valprocessen i sig.

Söndagen den 9 september 2018 införde valmyndigheten censur i realtid.

Det skedde efter att Sverigedemokraterna (SD) nått rekordhöjder, långt över 20% och såg ut att kunna bli valets stora vinnare liksom riksdagens största parti. När valmyndigheten slog på informationsflödet igen, hade ca 10 procentenheter av SD:s röster försvunnit. Samma öde drabbade gruppen övriga partier, inom vilken Alternativ för Sverige (AfS) ledde stort. Så stort att det spekulerades i att AfS låg över 4%-spärren och var på väg in i riksdagen.

Det valresultat valmyndigheten beslutade om gav AfS blott 0,31%.

Den kanske fräckaste valkuppen begånget av ett enskilt parti var när Arbetarepartiet Socialdemokraterna, i strid med konsumentlagar och GDPR, skickade SMS till ca 10% av väljarkåren.

Vi kräver nu att valet görs om och görs rätt.

Begreppet demokrati förutsätter existensen av val med de tre attributen: att de är fria, att de är hemliga och att valen är direkta.

  1. Fria val: Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  2. Hemliga val: Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.
  3. Direkta val: Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige – de är direktvalda av folket.

Eftersom den svenska valprocessen lider av ett systemfel som gör val i Sverige varken fria eller hemliga, kräver vi att nyvalet inte genomförs med valsedlar för enskilda partier utan med en enda valsedel där alla partier finns listade och där väljaren kryssar i sitt val.

Först då är nämligen valet fritt och hemligt.

Det svenska valsystemet med unika valsedlar för varje parti som ligger öppet för alla i vallokalen att se, är djupt problematiskt.

Hur förväntas väljarna att agera i röstlokalen?

Under nyfikna och misstänksamma blickar från andra i lokalen ta valsedlarna bara för det parti han eller hon avser att rösta på?

Ta ett ex av varje partis valsedel, gå in bakom att litet skynke och där välja ut just det parti väljaren vill rösta på?

Redan genom att göra detta signalerar den som röstar att denne kan ha partisympatier som inte uppskattas av andra i vallokalen.

Vad gör väljaren med det tjugotal valsedlar som inte användes?

Kasta i vallokalen, där människor kan se vilka valsedlar som saknas, d v s vilket parti du röstade på?

Stoppa på sig och kasta någon annanstans?

Lösningen på problemet ovan är att inför nyvalet skapa en ny valsedel, där de partier som är registrerade och namnskyddade hos valmyndigheten finns uppräknade och där väljaren sätter ett kryss för det parti han eller hon vill lägga sin röst.

Nyval nu! Gör om, gör rätt!

http://raddasverige.nu/2018/09/17/upprop-nyval-nu/Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: