Grundlagen säger att Löfven bör avgå

Val 2018: Oisin Cantwell om det oklara parlamentariska läget

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Rxe1m2/grundlagen-sager-att-lofven-bor-avga

Stefan Löfven borde slänga ett öga på grundlagens förarbeten.

Den innehåller en rekommendation om att statsministern bör avgå om det parlamentariska läget efter ett val är oklart.

Så fort SVT tidigt i går kväll hade presenterat sin vallokalsundersökning krävde Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer att Löfven skulle avgå.

Att partisekreteraren ansåg prognosen var för osäker för att han skulle säga någonting om sitt eget partis misslyckande hindrade honom inte från att slå fast att det parlamentariska läget var så oklart att Löfven helt enkelt inte kunde sitta kvar.

Strömmer hänvisade till grundlagen. Ett argument som Stefan Löfven i en intervju i SVT någon timme senare viftade bort: ”Det finns ingen grundlag som säger att statsministern ska avgå”.

Vem av dem har rätt? Eftersom det är juridik vi pratar om finns inget enkelt svar.

Det är korrekt, som Löfven påpekar, att grundlagen varken säger bu eller bä om huruvida statsministern bör avgå eller ej om en rörig situation uppstår.

Men en närmare titt i dess förarbeten, vars formuleringar är av stor betydelse då lagen ska tillämpas, ger vid handen att Strömmer inte är ute och cyklar.

Den senaste versionen av grundlagen trädde i kraft den 1 januari 2011 och innehöll skrivningar som rör maktförhållandet mellan en nyvald riksdag och en tidigare regering.

Tidigare fanns i regeringsformen, den grundlag som är av betydelse i sammanhanget, inga särskilda bestämmelser om eller när en regering måste avgå efter ett val.

Proceduren att välja en ny statsminister inleddes då endast om regeringen självmant avgick eller om den fick sparken efter en misstroendeförklaring.

Grundlagsutredningen konstaterade att rådande ordning gav den sittande statsministern en viss fördel i regeringsförhandlingarna. Statsministerns makt ansågs kort sagt vara för stor i förhållande till den nyvalda riksdagen.

Därför behövdes en bättre balans till förmån för det nyvalda parlamentet. En särskild regel om statsministeromröstning efter val infördes.

Några av formuleringarna i grundlagsutredningen är intressanta i sammanhanget.

Det bör ”förutsättas att en regering efter ett valresultat som lett till oklarhet om regeringens stöd i riksdagen väljer att avgå”, står det bland annat.

Utredningen påpekar också att den nya regeln inte är ”avsedd att ändra på det ovan nämnda förhållandet att en regering som lidit nederlag i valet och som inte har tillräckligt parlamentariskt stöd för sin politik bör avgå”.

Jag har svårt att tolka dessa formuleringar på annat sätt än att utredningens ledamöter, där bland andra ministrarna Morgan Johansson och Peter Eriksson ingick, var överens om att en regering som saknar riksdagens stöd omedelbart borde kasta in handduken.

I den proposition till ny lag som regeringen sedan lade fram fanns för övrigt inga invändningar mot utredningens formuleringar, vilket är viktigt i sammanhanget.

Det går att hävda att vi inte kan veta om stödet för statsministern är oklart innan sonderingar har gjorts mellan partierna. Men Alliansen har varit tydlig med att Löfven kommer att röstas bort.

Är detta juridiskt finlir som inte har någon praktisk betydelse? Inte riktigt. Som jag tolkar grundlagens förarbeten är det talmannen och inte statsministern som ska göra de inledande sonderingarna i en situation som denna. En expert jag har talat med delar bedömningen.

Genom att strunta i regeringsformens intention tillskansar sig Löfven en liten fördel.

Moderater som just nu hoppar upp och ner av indignation över denna situation nämner emellertid inte att fördelen är synnerligen begränsad. Vi vet inte mycket om framtiden, men endast en tok satsar sina besparingar på att Löfven överlever den statsministeromröstning som ska hållas inom två veckor. Socialdemokraternas ledare kommer att tvingas stiga åt sidan.

Kanske gör Löfven comeback, kanske inte. Men om talmansrundorna drar ut på tiden och han får tråkigt finns det gott om böcker som pedagogiskt förklarar fördelarna med maktdelning att läsa.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: