Ingvar Carlsson: Carl Bildt svek sitt land – Om ubåtsskandalerna

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ingvar-carlsson-bildt-svek-sitt-land

Carl Bildt svek både regeringen och sitt land. Det menar tidigare statsminister Ingvar Carlsson (S) efter att ha tagit del av SVT:s uppgifter om att Bildt visade ubåtsskyddskommissionens rapport för USA redan innan den blev offentlig. Carl Bildt bekräftar att han underrättade amerikanerna, men menar att han inte gjorde något fel.

Den socialdemokratiska regeringen under Olof Palme utsåg Carl Bildt till en av ledamöterna i den särskilda ubåtskommission som skulle granska misstänkta undervattenskränkningar mot Sverige 1982. Det under ett av det Kalla krigets hårdare skeden med ökande spänning mellan supermakterna USA och Sovjet.

Ubåtsskyddskommissionen slog fast att det var Sovjet och dess militärallians Warszawapakten som låg bakom intrången.

Dokument SVT tagit fram visar att amerikanska ambassaden i Stockholm fick information av Carl Bildt om kommissionens slutsatser en vecka innan kommissionens rapport blev offentlig och att han visade hela rapporten dagen innan den lades fram.

– Det är naturligt att en ambassad vill få så mycket kunskap och information som möjligt. Det är inte deras sak att värna om svensk neutralitet, utan Carl Bildts, säger Ingvar Carlsson som anser att Bildts agerande är mycket allvarligt.

”Spelar under täcket”
De amerikanska ambassadtelegrammen, som numera är offentliga, visar att Carl Bildt hade kontakt med ambassaden flera gånger under kommissionens arbete.

– Det är utomordentligt anmärkningsvärt. En ledamot från kommissionen förser löpande den amerikanska ambassaden med information om arbetet i denna för Sverige väldigt känsliga fråga. Och dessutom, allra värst, innan svenska folket får del av rapporten informerar han amerikanska ambassaden och amerikanska UD. Och det är inte vilken fråga som helst – det är en fråga som är enormt känslig mot den andra stormakten och där Sveriges trovärdighet står på spel.

– Frågan är om Bildt kunnat göra sin karriär som ledare för Moderaterna med ett sådant bagage in i processen. Kan man välja en person till partiledare och tänkbar statsminister som på det här sättet spelar under täcket med den ena stormakten när Sverige är ett neutralt land?

I dag är betydligt mer känt om hur omfattande Sveriges kontakter med västmakterna i själva verket var under det kalla kriget på 1980-talet. Men Ingvar Carlsson menar att det var en annan typ av kontakter:

”Det var att svika”
– Det var av en helt annan karaktär. Vi hade en önskan att förse vårt försvar med viktig teknik, men det var de officiella svenska företrädarna. Här är det en person och partirepresentant som vid sidan om det officiella svenska systemet tar upp en sådan kontakt och det är något helt annat.

Carlsson tycker heller inte att saken blir mindre allvarlig av att amerikanerna fick se hela rapporten när det bara återstod en dag innan den skulle läggas fram.

– Det var att svika sitt uppdrag och sitt land och sin regering, säger Ingvar Carlsson.

Carlsson tillbakavisar också kategoriskt uppgifterna från Bildt om att kommissionens ordförande Sven Andersson (S) skulle ha gett Bildt uppdraget.

– Aldrig i världen. Det är helt otänkbart. Sven Andersson hade varit både försvars- och utrikesminister. Att han skulle spela under täcket som Carl Bildt gjorde – aldrig i livet!

Amerikanska dokument: Bildt gav förhandsinformation om ubåtar till USA

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/amerikanska-dokument-bildt-gav-forhandsinformation-om-ubatar-till-usa

Carl Bildt gav USA förhandsinformation om den svenska ubåtskommissionen på 1980-talet. Tidigare hemligstämplade dokument som SVT tagit fram visar att han lät amerikanska ambassaden se kommissionsrapporten innan den presenterades för svenska folket. Bildt var själv med i kommissionen som pekade ut den andra supermakten, Sovjet, för att skicka in ubåtar på svenskt vatten, utanför en av marinens hemligaste baser. Bildt själv tillbakavisar flera av uppgifterna.

Carl Bildt (M) blev som riksdagsledamot känd som en stark kritiker av regeringens agerande kring de misstänkta ubåtskränkningarna mot Sverige. Han var ledamot i den ubåtsskyddskommission som tillsattes under ledning av tidigare försvarsminister Sven Andersson (S), och som 1983 slog fast att kränkningarna utförts av dåvarande Sovjetunionen.

Under det tidiga 1980-talet hade det Kalla kriget mellan Öst och Väst förvärrats och spänningen ökade mellan supermakterna Sovjet och USA. Sverige skulle förhålla sig neutralt mellan blocken. Den svenska linjen var en balansgång som statsminister Olof Palme (S) höll hårt på i den politiska debatten.

Kommissionens rapport ledde till att den dåvarande socialdemokratiska regeringen under Olof Palme skickade en skarp svensk protestnot till den sovjetiska ledningen. Samtidigt orsakade Carl Bildt inhemsk debatt när han strax efter presentationen av rapporten besökte USA för möten med amerikanska företrädare.

Resan föranledde ett unikt uttalande där regeringen Palme i mycket skarpa ordalag kritiserade Bildt för att ha underminerat svensk utrikespolitik.

Informerade redan innan

Dokument, som numera är offentliga, visar att Carl Bildt i själva verket hade informerat USA redan innan rapporten lades fram.

En vecka tidigare hade han enligt ett dokument tipsat om huvudslutsatsen, att det var Sovjet som låg bakom kränkningarna. I ett telegram daterat 19 april 1983 rapporterar ambassaden:

”MODERATE MP AND COMMISSION MEMBER CARL BILDT HAS VIRTUALLY CONFIRMED THAT THE REPORT WILL CHARGE THAT THE INTRUDING SUBS HAVE BEEN FROM THE WARSAW PACT.”

Dagen innan rapporten läggs fram får ambassaden enligt ett annat telegram ta del av kommissionsrapporten. Och Bildt informerar om att regeringen förbereder en protestnot. Han förutspår också, enligt dokumentet, att svenska folket kommer att bli chockat av rapportens beskrivning av intrångens omfattning.

”Källan ska skyddas”

Ambassaden skriver att deras källa skall skyddas fullt ut i sin rapport från 25 april 1983:

”MODERATE (CONSERVATIVE) MP AND SUB COMMISSION MEMBER CARL BILDT (PLEASE PROTECT FULLY) HAS GIVEN US A PREVIEW OF THE COMMISSION REPORT WHICH WILL BE PUBLISHED TOMORROW. /…/ BILDT THINKS THE SWEDISH PUBLIC WILL BE SHOCKED BY THE REPORT’S DESCRIPTION OF THE SCOPE OF THE INTRUSIONS”

Ubåtsskyddskommissionens slutsats om Sovjet presenterades underhand för statsministern 12 april. Och det fanns många spekulationer. Men tack vare Bildt fick ambassaden uppgiften direkt från en av medlemmarna i kommissionen.

LÄS MER: Ingvar Carlsson (S):Carl Bildt svek sitt land

Carl Bildt förnekar i dag att han en vecka före presentationen skulle ha gett USA den typ av bekräftelse som beskrivs i ett av telegrammen.

– Jag hade inte bekräftat vid den tidpunkten.

Hänvisar till avliden

När det gäller den information som Bildt lämnade dagen före offentliggörandet hävdar han att han – trots telegrammets formulering om en ”preview” – aldrig visade upp rapporten utan bara gav en muntlig beskrivning.

Och när det gäller bakgrunden uppger Carl Bildt att han agerade på uppdrag av kommissionens sedan länge avlidne ordförande, tidigare försvarsministern Sven Andersson (S). Bildt hävdar att Andersson samordnade information till flera olika parter, även den sovjetiska ambassaden.

– Det var en muntlig information. Allt sånt här koordinerades av Sven Andersson.

Varför skulle Sven Andersson ha överlåtit på dig, en hyggligt ung riksdagsledamot, att sköta information till amerikanerna?

– Jag höll på att säga det får du fråga honom, men det kan du ju inte. Men så var det i alla fall.

Tidigare statsminister Ingvar Carlsson (S) tillbakavisar kategoriskt att Sven Andersson skulle ha kunnat ge något uppdrag till Carl Bildt.

 

Maj-Lis Lööw (S): ”Inga diskussioner om att lämna förhandsinformation”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/maj-lis-loow-s-inga-diskussioner-om-att-lamna-forhandsinformation

Ubåtsskyddskommissionen 1983 förde inga diskussioner om att lämna förhandsinformation till USA eller någon annan part. Det säger i dag Maj-Lis Lööw (S), som liksom Carl Bildt (M) ingick i kommissionen. Men Bildt menar att Lööw hölls utanför diskussionerna.

Maj-Lis Lööw beskriver att man jobbade under stor sekretess.

– Vi var väldigt noga med att inte läcka ut någonting. Vi var till och med så noggranna så att vi korrekturläste hela rapporten inom kommissionen.

Maj Lis Lööw säger att hon också mötte sura miner från en del partivänner för att hon inget berättade – till och med inom regeringen.

SVT visade i tisdags telegram från den amerikanska ambassaden i Stockholm som säger att Carl Bildt, som medlem av ubåtsskyddskommissionen, lämnade förhandsinformation till USA innan slutrapporten presenterades för svenska folket.

”Inga diskussioner”

Han och Maj-Lis Lööw är de enda av kommissionens medlemmar som är i livet. Lööw säger att hon inte varit med i några diskussioner om att lämna information i förväg till stormakterna.

Hon tillbakavisar också tanken att kommissionens ordförande, den sedan länge avlidne socialdemokratiske politikern Sven Andersson, skulle ha beslutat om det på egen hand:

– Om han i samråd med någon har kommit fram till att detta skulle kunna ha varit klokt, då hade han i så fall gjort på ett annat sätt än att be Carl Bildt gå till amerikanska ambassaden.

”Hon var inte med”

Men Carl Bildt menar att Maj-Lis Lööw hölls utanför sådana diskussioner.

– Maj-Lis är en hedervärd person, men hon var inte riktigt med i hanteringen på det sättet. Så är det. Jag säger detta med stor respekt för henne som person, men just säkerhetspolitisk hantering var inte riktigt hennes bästa gren…eller stora gren, om jag ska vara ärlig.

Maj-Lis Lööw avvisar Bildts beskrivning att kommissionen skulle ha haft en slags inre kärna.

– Som skulle bestå av honom och Sven Andersson? Vi var inte en tillräckligt stor kommission för att det skulle behövas någon inre kärna. Vi var faktiskt bara fem stycken.

Se de tidigare hemligstämplade dokumenten om ubåtskränkningen

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/carl-bildt-gav-usa-forhandsinformation-fran-ubatsskyddskommissionen-pa-1980-talet

Tidigare hemligstämplade dokument från amerikanska UD visar hur Carl Bildt som medlem av kommissionen lät dem se rapporten innan den blev offentlig i Sverige. Ubåtsfrågan var en av de mest infekterade och seglivade politiska stridsfrågorna i modern historia.

Ur telegram från amerikanska ambassaden i Stockholm 25 april 1983. Foto: SVT

Det är rapporter från den amerikanska ambassaden i Stockholm hem till Washington som det amerikanska utrikesdepartementet låtit offentliggöra. Så gör det kontinuerligt med äldre hemligt material.

I telegrammen från Stockholm kan man se hur nära förbindelse den då unge riksdagsmannen Carl Bildt hade med ambassaden. Amerikanerna beskriver honom i mycket uppskattande ordalag och säger att han är den svenske politiker som ligger närmast deras egen säkerhetspolitiska linje.

Ur ambassadtelegram 27 maj 1983. Foto: SVT

Ambassadtelegrammen från 1982-1983 skickas mitt under det kalla kriget där Sverige officiellt höll hårt på sin neutralitet mellan supermakterna USA och Sovjet. De handlar om den uppmärksammade ubåtsjakten i Hårsfjärden utanför marinens Musköbas hösten 1982.

Efter några veckors intensiv men resultatlös ubåtsjakt, med sjunkbomber och minor, tillsatte den svenska regeringen en kommission som skulle granska vad som hände. Vem var inkräktaren?

Som ordförande valde regeringen den tunge socialdemokraten Sven Andersson som varit Sveriges försvars- och utrikesminister i nästan 20 år.

Och som en av medlemmarna utsågs den moderate riksdagsmannen Carl Bildt.

Bildt ber USA om hjälp

Bara dagar efter att kommissionen bildats ber Bildt amerikanska ambassaden om hjälp. Han vill ha information om sovjetiska specialstyrkor och okonventionell krigföring. Ambassaden skriver hem till Washington att de ju känner till vilken god nytta Bildt tidigare gjort av information från amerikanska källor och att han kommer att vara den i särklass kunnigaste i ubåtskommissionen.

Telegram från 29 oktober 1982. Den svenska regeringen tillsatte ubåtsskyddskommissionen 21 oktober. Telegrammen innehåller stavfel. FAT torde vara FAR. Förkortningen USG betyder US Government, det vill säga amerikanska administrationen. Franklin S. Forsberg var den dåvarande amerikanska Sverigeambassadören. Foto: SVT

Ett annat telegram, från dagen före nyårsaftonen 1982, handlar om hur svenska tidningar skriver att en främmande ubåt kanske släpptes ut mitt under den intensiva jakten i Hårsfjärden. Överbefälhavaren dementerar det officiellt. Ambassaden rapporterar att de haft privata samtal med ubåtsskyddskommissionsmedlemmen Carl Bildt som säger att tidningarna har fel och att han skulle veta om något sådant hänt. Ambassaden skriver hem att de blivit uppmuntrade av vad Bildt säger men ändå kommer att fortsätta att undersöka saken.

Ur telegram 30 december 1982. DATT torde betyda defense attaché. Foto: SVT

I mars 1983, berättar kommissionsmedlemmen Carl Bildt för amerikanerna om en misstänkt ubåtskränkning som försvaret hemlighåller. Ambassaden ber att hans namn som källa ska skyddas.

Ur telegram från 30 mars 1983. Foto: SVT

Nu 35 år senare är det kanske svårt att förstå vilken stor fråga de misstänkta undervattensintrången var. Men ubåtsfrågan var en ständigt återkommande och ibland dominerande fråga i svensk politik under ett par decennier. Debatten var het, både om ubåtarna alls fanns och om varifrån de kom.

Bildt ger förhandsinformation

Ubåtsskyddskommissionen var färdig med sin rapport i april 1983. Den stora frågan var om de skulle kunna peka ut vem inkräktaren var.

Kommissionen höll sina slutsatser hemliga i det längsta. Den socialdemokratiske kommissionsordföranden väntade till två veckor innan rapporten skulle publiceras innan han informerade sin partivän, statsminister Olof Palme.

Strax därpå rapporterar amerikanska ambassaden att kommissionsmedlemmen Carl Bildt i stort sett bekräftat vem kommissionen kommer att peka ut, den fråga svenska tidningar och andra spekulerar om.

Ur telegram 19 april 1983. Skickat klockan 08:41 Zulu time, det vill säga militär standardtid. Foto: Amerikanska UD

25 april 1983, dagen innan rapporten ska läggas fram för riksdagen och svenska folket, skriver ambassaden att Carl Bildt visat dem rapporten (se bild 1). I ett långt telegram kan Stockholmsambassaden redogöra för vad kommissionen säger i den ännu inte offentliga rapporten. Och Bildt berättar att den svenska regeringen kommer att utfärda en skarp protest mot Sovjet nästa dag. Det som Palmes regering arbetat så intensivt med veckan innan. Rapporten från Stockholmsambassaden skickas ut brett till amerikanska ambassader i Europa, till militärbefälhavare i Europa och till försvarsdepartementet Pentagon.

Känslig fråga

Att frågan var känslig framhåller även amerikanerna. I ett telegram från 15 februari 1983, ett par månader innan kommissionen ska avsluta sitt arbete ber Carl Bildt om ett USA-besök. Amerikanerna oroar sig för att det ska se ut som att de påverkat arbetet:

Ur telegram från 15 februari 1983. Foto: SVT

När Sven Andersson, Carl Bildt och de andra i kommissionen lagt fram slutrapporten 26 april åker Carl Bildt till USA. Detta leder till ett praktgräl med statsministern. Olof Palme anser att det skadar tilltron till Sveriges alliansfrihet och neutralitet att en kommissionsmedlem besöker den ena supermakten ”innan bläcket hunnit torka” på en rapport som pekar ut den andra supermakten.

Resan leder till att regeringen samfällt kritiserar Bildt. Den amerikanska Stockholmsambassaden skriver flera telegram om saken och oroar sig över grälet kring resan. 27 maj 1983 skriver de hem att bråket skadar USA:s intressen och hur viktigt det är att undvika varje intryck av amerikanskt samarbete med när det neutrala Sverige hanterar sitt sovjetiska ubåtsproblem.

Ur telegram från 27 maj 1983. Foto: SVT

Carl Bildt kommenterar sina amerikanska kontakter med att det var självklart att han som utrikestalesperson för moderaterna samtalade med olika ambassader.

När det gäller att han ska ha givit amerikanerna en “preview” av ubåtsskyddskommissionens rapport säger han att han bara berättade om rapporten för dem. De fick aldrig se texten, enligt Carl Bildt.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , , , ,

1 svar

  1. Var går gränsen för spioneri …?

    Gilla

%d bloggare gillar detta: