De moraliskt undermåliga – del 3.

De flesta förstår kanske att vad jag här skrivit om gäller min hustru. I dag den 3/9 fick hon komma hem men är fortfarande i behov av vård och måste ligga till sängs större delen av dagen. Självklart är jag väldigt glad att hon kommit hem. Men som fyllda 86 år är jag något lite överraskad att jag själv får svara för denna vård utan någon hjälp. När hon i dag lämnade sjukhuset gjorde hon detta med ambulans som även hade med sig sådant som rullstol och andra hjälpmedel. Innan vi for från sjukhuset var jag på apoteket och hämtade ut de mediciner hon ordinerats. Utanför akutintagningen stod bl a Ulla Andersson vänsterpartistisk riksdagsledamot och försökte lura förbipasserande. Jag kunde då inte låta bli att tala om för henne hur hon hade del i förstörelsen av det välfärdssamhälle som jag som 15-åring började erlägga skatt till. Jag framhöll också att vad jag skrivit om nedan är hennes och sjuklöverns verk. Med en årsbudget av ca 80 miljarder till de i huvudsak inkomna ekonomiska emigranterna är det självklart att de svenska medborgarna och inte minst de äldre är på väg ett få en ”vård” som inte lever upp till nödvändig standard. Vad får jag då till svar av denna landsförrädare.

  1. Olle Du skall inte hata! Alltså denna människa som är delaktig i förstörelsen av vårt land så att vård, skola, omsorg, sjukvård inte på långa vägar håller måttet vänder på skuldfrågan och förklarar att jag inte skall hata! Hon gör alltså mitt berättigade ”hat” till något allvarligare än sjuklöverns ödeläggelse av välfärdssamhället.

Kan vi överhuvudtaget vänta oss någon som helst tillfriskning av dessa såväl moraliskt som mentalt sjuka personer. I stället för att erkänna sin och sjuklöverns skuld försöker hon skuldbelägga mig och få det till att jag pga mitt ”hat” är den mest skyldige. Hennes agerande visar klart och tydligt att sjuklöverns och hennes humanism och människokärlek är något helt påklistrat utan minsta riktiga känsla. I stället är hon och de övriga kalla och känslolösa som fiskar i allt som inte gäller att behålla makten. Deras känslodravel står snart varenda svensk upp i halsen. Hon avslöjade sig totalt varför min rubrik stämmer hundraprocentigt.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Tidigare artiklar. Bevisen förstärks alltmer om att sjuklöverns massimport av ekonomiska ”flyktingar” för varje dag slår än hårdare mot välfärdsområden som åldringsvård, sjukvård, skola etc. Denna redogörelse visar på ett fruktansvärt sätt vad inte minst våra åldringar har att vänta sig av Stefan Löfvens och övriga sjuklöverns humanism på vårt eget folks bekostnad. Och fortfarande finn det svenskar som kommer att rösta på dessa och därigenom svika sina landsmän/kvinnor! Olle Ljungbeck, Gävle 27/8 2018 efter besök hos min anförvant.

Hur länge till skall folkmördarna och folkförrädarna få förstöra livet och ta ifrån oss – svenska folket rätten till ett tryggt liv där vi får skörda den välfärd vi skapat. För några dagar sedan fick en mig mycket närstående anhörig (80 år) symptom som tydde på att något hälsoproblem tillstött. Då detta medförde betydande besvär beslöt vi att kontakta läkare. Efter samtal med en sköterska på den lokala hälsocentralen fick vi beskedet att vi skulle bli uppringda om en timme. Så skedde också. Eftersom min anhörig kände smärta krävde vi att få konsultera en läkare på centralen. Detta skulle först inte vara möjligt men genom vår envishet fick vi till slut en tid. Ankomna till hälsocentralen fann vi varenda sittplats upptagen av individer som det påstås skall berika oss och rädda vår välfärd. Ingen erbjöd oss en sittplats trots att ett flertal bestod av ungdomar som troligen enbart var sällskap. På en informationstavla kunde vi läsa att centralen hade 8 läkare. Vad som trots detta gjorde oss en aning förvånade var att endast en av dessa bar svenskt namn. Så småningom fick min anhörig komma in till läkare som var utomeuropeisk. Tyvärr kunde denna läkare inte ställa någon diagnos och inte heller någon av kollegerna som hon tillfrågade. I stället fick min anhörig beskedet att hon fick vänta på sådan och eventuellt behandling 14 dagar då hennes ordinarie  svenske läkare var åter efter se-mester. Sålunda fick vi lämna hälsocentralen utan att bli hjälpta så när som rekommendationen att inköpa ett receptfritt medel av något slag. Efter detta måste vi, över 80-åriga pensionärer som arbetat ett helt liv och som fortfarande var för sig årligen betalar in en inte obetydlig summa i skatt, ställa frågan om det kan anses vara denna slags humanism, som inte minst Stefan Löfven och övriga sjuklöverns ”ledare” dagligen stoltserar med när de utnämner sig till världens främsta humanister! Samtidigt vill jag fråga om det är osanning att påstå som jag skrivit i rubriken – folkmördare och folkförrädare – eftersom de politiker Stefan Löfven inklusive de i sjuklöverpartierna som röstat för massinvandringen utan att höra folket, måste anses ansvariga för det enorma våld i form av mord, våldtäkter, rån, sexuellterror jämte förstörelse av allmän och privat egendom för miljarder som dagligen sker i dagens Sverige? Själv anser jag att de är de ansvariga för det jag här redovisat.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 80591 Gävle

Efter att det gått 14 dagar efter besöket på hälsocentralen och vi då blivit lovad läkare som skull ställa diagnos besökte vi hälsocentralen på nytt. Tyvärr fick vi samma besked som förra gången. Det fanns fortfarande inga andra läkare än de som tidigare inte kunnat ställa diagnos. Vi begärde då men fick ingen remiss till sjukhuset. Någon annan utväg än att lämna hälsocentralen fanns sålunda inte, varför vi for hem igen. En vecka senar fick min nära anförvant så svara smärtor i magen att vi än en gång måste söka oss till hälsocentralen. Min anförvant var då mycket dålig. Vi hade inte mer än väl kommit in i undersökningsrummet så svimmade hon.Som tur var kunde jag fånga upp henne så hon inte slog i golvet. Men som några vet skall man försiktigt lägga ned en avsvimmad person på golvet. Personalen förutom ”läkaren” var all invandrare med dålig språkförståelse. I stället för att handla sprang de som yra höns utan att veta vad de skulle göra. När jag larmat ambulans som kom mycket snabbt och var enbart bemannad med svenskar lugnade det ner sig. Väl komna till lasarettet gjordes en omedelbar undersökning och läkaren förklarade att hon måste opereras inom två timmar. Läget är nu att hon ligger kvar på sjukhuset efter operationen sedan ca två och en halv vecka och kommer minst att få ligga där ytterligare en vecka.

Olle Ljungbeck, Gävle

 



Kategorier:Uncategorized

%d bloggare gillar detta: