Oegentligheter inom SD Karlstad, Värmland

Det här är en bok som ALLA som sympatiserar med SD borde läsa! Jag blev förskräckt redan efter att ha läst de första 25 sidorna och mer skulle komma. Själv har jag också fått pröva på något av det som beskrivs i boken. Jag och fyra andra här i Värmland  (idag är vi 7) har blivit uteslutna ur partiet utan att någon förklaring har getts, vilket tycks vara praxis inom partiet. Vi blev också ständigt förbjudna att ha kontakter med media och jag kunde aldrig förstå detta. Men nu begriper jag! Läs vad som försiggår i maktens korridorer.

Yrsa Häggström

facklan

Facklan i Riksdagen, Daniel Assai

https://www.bokus.com/bok/9789188857897/facklan-i-riksdagen/

Beskrivning:

Det tar tid att bli en del av sitt forna jag igen och samtidigt bli av med skammen och skulden när man väl insett vad man varit med om. Hur långt man lät det gå. Jag får samtal nästan varje vecka från medlemmar som antingen blivit utstötta eller lever under hot. Men jag får även samtal från dem som fortfarande är kvar och som vill lämna partiet.

I början när man träder in i en sådan här sammanslutning kan det likna en smekmånad. Bakgrunden är oftast densamma som när man går med i ett gäng eller i slutna religiösa samfund.

En frånvarande far, en chans till revansch mot samhället, en känsla av utanförskap och en längtan till att vara en del av något större…

Nu känner man sig accepterad, behövd och får en efterlängtad gemenskap. Det kan därför ge illusionen av att ha fått riktiga vänner som är lojala. Efter en tid kan man dock märka en annan verklighet men då är man redan fast. Det är då man mer eller mindre tvingas med i spelet i vetskap om att ledningen, med hjälp av någon av falangerna, grävt upp saker om dig. Det kan till exempel handla om inspelningar som kan användas i syfte att krossa dig eller din familj. Här utvecklas en form av livegenskap som gör att många tvingas fortsätta. En del klarar sig – andra inte.

Du kanske tycker att jag målar upp en alldeles för svart bild av ett politiskt parti, att jag är hämndlysten och gör vad jag kan för att sänka partiet. Jag är inte arg och jag vill inte ha någon revansch och hämnas. Jag vill bara gå ut med min sanning, min upplevelse och andras upplevelser. På så vis är min förhoppning att kunna stoppa fascismen, nynazismen och populismen – innan det är för sent.

Och jag kan gå vidare…

Daniel Assai


 

Detta är ett sammandrag med de viktigaste punkterna för vår skrivelse gällande SD Karlstad, Värmland- Ärendet har skickats till SD Riks varifrån det varit totalt tyst:

Detta är viktigt för valets utgång
– inte bara i Värmland

 

Vi som skriver detta är Yrsa Häggström och Ulf Månsson

 

Här nedan ska vi göra en sammanställning över vad den sk. ”Fem-klövern” (Runar Filper, Anina Laroma, Ljubica Jasic Modin, Mikael Strifors och Urban Pettersson) har åstadkommit inom SD Karlstad, SD Hammarö och Värmland som helhet.

 

Medan vi skrivit denna inlaga, för att bevaka Yrsas och mina intressen, har jag (Ulf) lyckats krypa under skinnet på SD Värmland, (se Bilaga 5) och därmed lärt om oegentligheter, som inte hör hemma i ett sunt parti.

 

Stadgar följs inte och några få skaffar sig makt genom att söndra. Personer med talang, meriter, arbetsförmåga och villighet att samarbeta för SD hålls i periferin av en självvald elit, som i första hand bevakar sina egna intressen.

 

Jag letade inte efter det, men jag har studerat, analyserat, lyssnat, dragit slutsatser och motvilligt noterat att SD Värmland är sjukt och på väg ”att gå av på mitten”. Detta måste förhindras i god tid före valspurten till vad som ska bli vårt bästa val. Jag återkommer till detta efter det jag är klar med detta nödrop från Yrsa och mig.

 

Eftersom årsmötet för SD Karlstad inte fått ta del av valberedningens förslag, och eftersom inga samtal med alla berörda parter ägt rum, har valberedningen inte agerat stadgeenligt och därför kan årsmötets beslut om val av styrelse inte godkännas.

 

Ljubica Jasic Modin

 

* Ljubica ska hålla en utbildning i motionsskrivning, men ägnar tiden till att göra självreklam om sin egen förträfflighet i fullmäktige

 

* Ljubica som inte ingår i valberedningen har infiltrerat sig i den i avsikt att styra vilka som ska ingå i den nya styrelsen.

 

* Två medlemmar ur valberedningen nomineras  till ordinarie medlemmar i styrelsen, Abdulwali och Anita Wiik. Ulf Månsson (suppleant) och Yrsa Häggström (ordinarie styrelseledamot) utesluts utan orsak.

 

* Ljubica har nu genom sitt aggressiva, odiplomatiska och odemokratiska sätt gjort sig omöjlig till att inneha en ledande roll inom SD Värmland. Hon bryter till synes samvetslöst mot våra stadgar för egen egoistiska vinning. Som vi ser det platsar hon helt enkelt inte med sina diktatoriska fasoner inom ramen för hur en anständig Sverigedemokrat ska agera.

 

Ljubica Jasic Modin och
Runar Filper

 

* Till kommunföreningens årsmöte 24 mars 2018 skickas endast verksamhetsberättelsen ut till Ulf Månsson och Yrsa Häggström i avsikt att dessa två inte ska få kännedom om valberedningens förslag om att dessa inte ingår i den nya styrelsen. Båda blev uteslutna.

 

* På förfrågan säger Runar, att det fanns ett datum utsatt för nominering. Därom har inte informerats. Som styrelseledamöter ställer man upp tills man själv väljer att avgå.

 

* På SD Karlstads valsedel, sätts Ulf Månsson på plats 17 och Yrsa Häggström på plats 22. Alltså på icke valbara platser. Utan någon som helst information har styrelsen nu i augusti valt att helt plocka bort Ulf och Linda Månsson samt Yrsa Häggström. Detta uppmärksammas först efter att Värmlands Folkblad ringer upp och undrar varför detta har skett.

 

* Otillbörlig påverkan.

En klick bestående av Runar Filper, Anina Laroma, Ljubica Modin, Mikael Strifors och Urban Pettersson har vidtagit åtgärder för att konsolidera sina positioner inom SD i Värmland.

 

Ledamöterna i respektive valberedning påverkas så att till styrelserna föreslås på förhand utvalda lojala personer, dvs. lojala till ovan nämnda femklöver. Detta lyckas man med genom att i de flesta kommuner inte låta valberedningarna få agera självständigt. Någon av personerna ovan adjungerar sig till aktuellt valberedningsmöte och ser till att endast av femklövern utvalda personer föreslås av respektive valberedning precis som i mitt fall i Karlstad. Jag har inte hunnit ta reda på om eventuellt uteslutna styrelseledamöter undanhållits valberedningens förslag så som i Yrsas och mitt fall i Karlstad och därmed tagits med överraskning.

 

Utrensningar har med målmedvetenhet pågått en längre tid.

 

Vid distriktets årsmöte 2018-03-04 yrkades votering i samband med personval. Enligt stadgarna gäller sluten votering. Efter påtryckning från Runar genomförde emellertid ordföranden Jonas Millard voteringen genom att be alla som röstade för ena eller andra parten att stå upp för att räknas. Detta gav ovan nämnda personer gott om tid att notera vilka som inte röstade enligt deras önskemål. Jag (Ulf) tyckte det var skamligt. Jag avstod förstås från att rösta, men blev säkert noterad som motståndare till femklövern, när Ljubica och Strifors borrade ögonen i mig. Flera vittnen hörde när Runar gick fram till podiet och sade till Millard att omröstningen skulle ske genom att medlemmarna skulle ställa sig upp. Han är en mästare i att manipulera.

Efter pausen bad sittande ordförande om ursäkt – men då var ju skadan redan skedd. Efterföljande personval skedde dolt, men då ändrades majoriteten till oppositionens nackdel.

 

Landstingsvalet

Ljubicas beteende har irriterat många medlemmar i Värmland. Medlemmarna ventilerade frustrationen på Facebook. Någon av Facebook-användarna avslöjade detta till Runar Filper, som tacksamt utnyttjade detta i eget intresse.  Valberedningen hade redan gjort en lista på kandidater till Landstinget. Runar, som fått tag på namnen på de medlemmar, som på Facebook diskuterat problemen med Ljubica, gick snabbt till verket. Utan att vara ledamot av valberedningen, möblerade han om listan och ersatte icke önskvärda med trogna supportrar.

 

Runar lyckades tidigare hålla borta Anders Ahl från riksdagslistan med motiveringen att han behövdes i Landstinget. Ljubica fick Anders Ahls plats. Nu lyckades han med nästa drag. Runar fann en ursäkt för att utesluta och ersätta honom på landstingslistan med just Ljubica. Skickligt i överkant.

 

Kompetenta och erfarna personer har efter manipulation ersatts av Ljubica Modin. Det är inte alla de medlemmar som diskuterat hur man ska lösa problemet med Ljubicas beteende, som är ett problem. Det är Ljubica som bryter mot stadgar och normal etik, som är problemet.

 

Anina Laroma

Anina menar att eftersom Ljubica inte var ledamot i valberedningen, var hon inte jävig, och då skulle valet av styrelse godkännas.

Anina har ombett mig XX i telefon att jag skall uppmana Josefine att avsäga sig sina uppdrag inom Landstinget. Motiveringen var att hon var småbarnsmamma och ensamstående och därför inte kunde närvara vid varje möte.

 

Karlstad, 2018-06-30

Ulf Månsson                               Yrsa Häggström

brev

”Följetongen” om SD Karlstad verkar växa. kommunlisktan-SD
Svart på vitt är det bekräftat att det ånyo är Ljubica Jasic Modin som står bakom
dessa uteslutningar. Värmlands Folkblad

För den som är intresserad finns här en fil med hela brevet med bilagor
Brev till Jimmie Åkesson-C2

Bilaga 1a 
Bilaga 1b
Bilaga 1c 
Bilaga 2. 
Bilaga 3.
Bilaga4. 

Brev t Runar ang studicerklar Bilaga 5JÅ

—————————————————————————–

Här är frågor till SD Patrik ordf. Patrik Johansson, angående förbättringar
som kan göras inom partiet. Även detta brev möttes med tystnad. När jag konfronterade
honom om när jag får svar på mina frågor löd svaret: Det får du aldrig! Du har varit oförskämd! Ljubica Jasic Modin kommenterade det med att jag borde stämmas för förtal.
Bedöm själv!

Efter min semester kommer ett brev från Sverigedemokraterna Riks där de anklagar
mig för att sprida nazistisk propaganda och hakkors på min hemsida/Facebook.
Brevet kan läsas här nedan:

SD partisekretariatet, sidan 1

SD partisekreteriatet, sidan 2

Inlämnar svar på detta svar-till-partisekretariatet samt ett förtydligande där jag
mer ingånde ger svar i Fortsattningen_Sverigedemokraternas Partisekretariat
I skrivande stund 2018-10-23 har jag ännu inte hört något därifrån. Däremot har
jag gått ur partiet.

TV-Värmland får veta vad som pågår/gått inom partiet och gör en intervju med alla
berörda. Inslaget har gått ut men det kan läsas i ”papperform” här

Nu, i slutet av september 2018, nås jag av uppgifterna att Ulf Månsson och Alexandra
Johansson som även deltog i TV-intervjun har fått liknande personbrev om uteslutning.


Nu är det 2018-11-18
Som nämns här ovan har Ulf Månsson, och nu även hans fru Linda, fått personbrev om uteslutning ur partiet. Ska den här ”farsen” aldrig ta slut? Här är Ulfs svar:

Medlemsutskottet+ulf, svar till… (1)
Ulf Månsson, Stadgar Sverigedemokraterna
SD-FÖRSLAG aktiviteter
Bilaga 4, Ulfs Brev t Runar ang studic. b (1)


Linda Månssons svar:
Medlemsutskottet SD Linda


 

Alexandra går ur partiet:

 BILDER, VARDAG

Alltså wow,  vad frågor jag fått !

Så för att alla ska mäkta med så här jag valt att dela upp i olika delar , så kommer en ny,  hmm nästa fredag kanske…

• Vad fick dig att gå med i ett parti?
– Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, och jag kände en enorm frustration när jag såg massa brister i samhället som inte verkade uppmärksammas.

• Varför blev det just SD ?
– Sverigedemokraterna var det partiet som stämde bäst överens med mina värderingar och strävade efter ett samhälle, så som jag vill ha det !

• vilka ”roller” har du haft inom partiet ?
– oj, suppleant , styrelseledamot, valberedare , sekreterare, revisor och kontaktansvarig för SD-kvinnor Värmland.  Kommunfullmäktigeledamot och ledamot i utbildningsnämnden.

• Varför begärde du utträde?
– Jag upplever att partiet lokalt är Runar Filper. Att han ska kontrollera allt, man ska göra som han säger och  ifrågasätter man så blir det ett himla liv.  Vill bara förtydliga att det är min uppfattning,  andra kanske tycker annorlunda om honom (men troligtvis inte 😂)
Jag är i alla fall väldigt less på att höra en efter annan berätta hur de upplever att  han betett sig illa, vrider på saker till egen fördel och styr med järnhand!

• Vilka är dina bästa minnen från tiden i partiet ?
– Min tid i SD Trollhättan var väldigt givande och rolig, dels för att man lärde känna många härliga människor,  kom in i fullmäktige , och föreningen är väldigt aktiv, så det hände alltid något ! (så det blev en riktig besvikelse när man engagerade sig i Sunne efter flytten, där det typ händer noll)

Jag har också träffat härliga människor i Värmland! Och det är såna möten som är det bästa med att engagera sig i en förening ❤

Eftersom jag har fått massa frågor så räcker det med så för idag , nästa del inriktar sig mer på frågetecken under min tid i Värmland !


2018-11-30

Följetongen SD Karlstad-Värmland tycks inte vara slut ännu. Nu har även Anders Ahl,
Hammarö blivit utesluten.

VF-Anders-Ahl


hanna1 hanna2

hanna3

hanna4.jpg

hanna5.jpg


 

2018-12-02 ur flödet på Facebook

Om Runar Filper:

Han har i regel varit ifrågasatt. På väg ut? Han känner för mycket folk för att detta skall vara möjligt. Plus att han ger allt och lite till för att behålla makten. SD var hans enda chans i livet efter att han lämnat sitt kriminella liv bakom dig. Han började att jobba på Samhall och kom således på fötter. Senare gick han med i SD. 2010 blev han anställd riksombudsman och 2014 riksdagsman. Han gör allt för att behålla detta då SD är hans liv. Förutom hans dotter vill säga. Det är tur att SD och riksdagen finns så att även Runar kan känna en meningsfull tillvaro i livet.

Och listan på uteslutna växer…

 

SD-torsby


Toppnamn utesluten ur Sverigedemokraterna

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/toppnamn-utesluten-ur-sverigedemokraterna

Publicerad  

Det tidigare landstingsrådet Anders Ahl har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det bekräftar länsordförande Runar Filper nu ikväll – men han vill inte säga något om orsaken till uteslutningen.

– Ja det stämmer att det har funnits ett personalärende på honom, säger Runar Filper (SD), länsordförande.

Kan du säga något om orsaken till uteslutningen?

– Nej det kan jag inte gå in på. Det får du fråga pressavdelningen om.

– Ärendet är rena dravlet, de som har sett det säger att det är det värsta de har läst, säger Anders Ahl.

Fick besked av en slump

Anders Ahl satt med på landstingsstyrelsen i tisdags.

– Då satt jag där, helt ovetande om att jag inte längre tillhörde partiet, säger Anders Ahl.

Han fick beskedet på onsdagskvällen, när han inte längre kom in på SD:s intranät. Han kontaktade då en tjänsteman och fick meddelandet: ”Har inte riksombudsmannen kontaktat dig? Ber om ursäkt för att besked kommer här, men partistyrelsen beslutade tyvärr att utesluta dig i måndags”.

– Det är Kalle Anka. Jag har varit med i sjutton år, så meddelas det så här. Först högg det till lite i magen men sen sjöng kroppen, äntligen är du fri, säger Anders Ahl.

Han menar att situationen i länet inom partiet har varit ambivalent och knäckande psykiskt.

– Det har varit väldigt dålig stämning, man vet inte vem som är vän med vem. Det är två stycken läger inom SD i Värmland.

Bråk på länsnivå

Partiet har på länsnivå haft bråk med avhopp, uteslutna medlemmar, petade medlemmar – och en distriktsordförande som beskrivs som en diktator. Ahl petades som landstingsråd efter att ha företrätt partiet hela förra mandatperioden.

Anders Ahl fick efter valet en av partiets platser i kommunfullmäktige på Hammarö. Nu kommer han bli en politisk vilde.

– Jag sitter kommunen och på vissa uppdrag i kyrkan. Folk har gett mig stöd, jag måste sitta kvar, säger Anders Ahl.

”Beklagar”

Christian Krappedal, pressekreterare för Sverigedemokraterna, skriver i ett mejl till SVT att ”När ett beslut fattats i ett uteslutningsärende går informationen ut till den berörde brevledes. Det gör att beskedet alltid dröjer några dagar efter det att beslutet klubbats. Innan vi kan bekräfta eller kommentera några detaljer måste vi få låta denna arbetsordning ha sin gång. I detta fall verkar det som att informationen nått fram via en informell kontakt inom partiet. Det beklagar vi och det är inte så det är tänkt att gå till.”

I övrigt har Sverigedemokraterna inte kommenterat skälen för uteslutningen för SVT.


sd-hammaro


”SD Hammarö lever fortfarande”

DEBATT

PUBLICERAD: 

Runar Filper (SD) svarar på Peter Frankes ledare i VF 4 december.


Runar Filper, distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Värmlands län.

Att Peter Franke ogillar SD är inget nytt, utan han tar varje tillfälle att förakta partiet, som den vänsterskribent han är.

Det är sant att valsedelns förstanamn i Torsby inte blev gruppledare eller ledamot i kommunstyrelsen. Förklaringen är inte svårare än att fullmäktigegruppen i demokratisk anda beslutade vem man ville ha som gruppledare och vem som skulle nomineras till kommunstyrelsen. Detta borde inte vara ett problem för någon.

Det är däremot inte sant att SD mår dåligt i Värmland. Tvärtom är åtgärder ett måste i partipolitiken om inte centrala styrdokument, stadgar och program efterlevs, utan i stället motarbetas. Det gäller lika i alla partier. Här ställer medlemmarna höga krav på ordning och reda och partidistriktet har ett ansvar gentemot sina medlemmar att hålla partilinjen ren från frifräsare och egeninitiativ som riskerar att medlemmar inte känner sig hemma.

Det finns överhuvud taget ingen spricka i distriktsorganisationen, så som media gärna vill påskina. I styrelsen, landstingsgruppen och organisationen i övrigt är sämjan och partilinjen samstämmig. Ett av SD Värmlands främsta varumärken är den goda sammanhållningen, kamratskapet och förmågan att hålla ihop partidistriktet år efter år.

Att enstaka individer som inte fått plats i distriktsstyrelse eller landstingsgrupp är besvikna kan vara förståeligt, men alla sådana beslut är tagna i demokratisk anda på distriktsårsmöte och valkonferens, där en rungande majoritet tyckte det var det bästa laget.

Att besvikelse från några, som sedan triggat andra, övergått i rent partidestruktiva handlingar är däremot ingenting som varken distriktsledningen eller partistyrelsen sett på med blida ögon.

Herr Franke bör upplysas om att uteslutna medlemmar inte äger mandat att lägga ned en förening, vilket endast kan göras på ett årsmöte eller extra årsmöte. Föreningen SD Hammarö lever alltså fortfarande, till Peter Frankes stora förtret.

Faktum är att SD numera har en lokal och regional politik. Det är mer än man kan säga om andra partier i Värmland, där få partier har ett eget program eller ens någonsin lagt en egen budget.

Att rösta på SD blir mer och mer fruktbart för varje mandatperiod. Se bara på vår nya landstingsgrupp, som bygger på kompetens och visioner för den vård och regionala utveckling som värmlänningen vill se. Det kommer att betala sig i än större förtroende kommande mandatperioder.

Runar Filper

distriktsordförande och riksdagsman för Sverigedemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.
———————————————————————————

En röst på SD kan fortfarande vara bortkastad

DEBATT

PUBLICERAD: 

Peter Franke replikerar på Runar Filpers (SD) debattinlägg.

Sverigedemokraternas distriktsordförande försöker som vanligt tona ner problemen i partiet, men fakta talar emot hans skönskrivning. Var tredje SD-ledamot lämnade sina kommunala uppdrag i förtid under den förra mandatperioden. Antingen tröttnade de, blev politiska vildar eller också uteslöts de ur partiet. Inget annat parti var i närheten av de siffrorna. Det samma gäller antalet tomma stolar.

De som suttit kvar har inte uträttat mycket. Antalet motioner är försvinnande få. Närvaron har varit låg i till exempel budgetberedningar.

Inför årets val tvingades några personer som stod på valbar plats att avsäga sig sin kandidatur i förväg. I Storfors valde förstanamnet Urban Persson att hoppa av och bilda ett nytt parti en månad före valet.

Det har inte börjat så bra efter valet heller. De tre SD-ledamöterna i Hammarö har redan blivit politiska vildar. Det återstår att se hur många till det blir under de kommande fyra åren.

Sverigedemokraterna är inte ett parti som liknar de andra. En röst på dem kan fortfarande vara bortkastad.

Peter Franke
politisk redaktör

———————————————————————-


Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:,

2 svar

  1. Om de e sant, så e de dags att avgå va?

    Gilla

Trackbacks

  1. Daniel Assai: Facklan i Riksdagen – Bakom kulisserna
%d bloggare gillar detta: