Visste du det här om kriminalvård, fångar och livstidsstraff?

Valår 2018. Kriminalpolitiken står högt upp på agendan, populistiska utspel som ska locka väljare matas ut som från en kulspruta. Just Kriminalvård, fångar och livstidsstraff är tacksamma måltavlor – för alla vill väl ha hårdare straff? Men sanningen förvrids ofta och mycket fakta blir förvanskat i röstfiskets kölvatten.

   Visste du till exempel att livstids fängelse faktiskt har inneburit livstid för flera fångar?

   Visste du att Kriminalvårdens totala tilldelade anslag är 8,6 miljarder kronor?

Visste du att genomsnittskostnaden per dygn för en intagen i häkte är cirka 3800 kr?

   Visste du att genomsnittskostnaden per dygn för en intagen i anstalt är cirka 3600 kr?

   Visste du att genomsnittskostnaden per dygn för en intagen i frivård är cirka 350 kr?

   Visste du att en intagens mat i anstalt som mest får kosta 45 kr per dygn? Denna summa ska räcka till frukost, lunch och kvällsmat samt städartiklar till avdelningen.

   Visste du att dygnskostnaden för en intagens mat inte har höjts på över 20 år?

   Visste du att en intagen som deltar i anvisad sysselsättning får 13 kr i timmen i ersättning? Detta ska räcka till vissa hygienartiklar, frimärken, telefonkostnader för att ringa anhöriga, tandvårdskostnader med mera.

Visste du att 10 procent av de 13 kronorna läggs undan i ett särskilt permissions- och frigivningskonto? Dessa pengar ska i första hand användas för betalning av resor och annat under permissioner, men kan även användas vid betalning av exempelvis tandvårdskostnader.

   Visste du att intagna som ska utvisas inte kan få vanliga permissioner och att de 10 procent som läggs undan ofta används för att betala deras hemresa vid frigivning?

   Visste du att det den 1 oktober 2017 fanns 4 148 fångar inskrivna i svenska fängelser, 94 % var män och 6 % kvinnor?

   Visste du att oavsett om det sitter 4 000 eller 10 000 personer bakom galler i Sverige, så påverkas inte den allmänna brottsnivån?

   Visste du att USA:s befolkningsmängd utgör cirka 5 % av jordens befolkning, men ändå har de nästan 25 % av hela världens fångar? Det motsvarar cirka 2,6 miljoner intagna.

   Visste du att det för drygt 30 år sedan fanns cirka 400 000 fångar i USA?

   Visste du att brottsnivån i USA inte har sjunkit de senaste 30 åren trots sexdubblingen av antalet som är inlåsta – istället har den ökat.

   Visste du att Kina har 1,6 miljoner interner trots att de har fyra gånger fler invånare än USA?

   Visste du att det land som har minst antal fångar är San Marino? Med bara cirka 33 000 invånare så har de ibland så få intagna som en enda.

   Visste du att år 2013 hade USA 716 fångar per 100 000 invånare? För Sverige var motsvarande siffra 67.

   Visste du att det i oktober 2017 fanns 144 livstidsdömda i Sverige?

   Visste du att det 1990 fanns 30 livstidsfångar?

   Visste du att den livstidsdömd som suttit längst i svenskt fängelse och fått sitt straff omvandlat, fick 51 år och frigavs efter att ha avtjänat drygt 34 år (enligt två tredjedelsregeln)?

   Visste du att livstid faktiskt kan innebära livstid? Det är nämligen ingen rättighet att få tidsbestämt, anses man för farlig för allmänheten kommer man aldrig ut.

   Visste du att flera livstidsdömda har dött i fängelse, av bland annat hög ålder? De har därmed verkligen avtjänat ett livstidsstraff.

   Visste du att en livstidsdömd kan ansöka om att få sitt straff tidsbestämt hos Örebro tingsrätt efter att ha avtjänat minst 10 år?

   Visste du att en livstidsdömd även kan vända sig till regeringen för att ansöka om nåd och därigenom få tidsbestämt?

   Visste du att under flera årtionden, fram till 1988, var livstidsstraffet i praktiken 7-8 år och nästan ingen som släpptes ut återföll i grov brottslighet?

   Visste du att det lägsta antal år som ett livstidsstraff kan tidsbestämmas till är 18 år? Men det är ytterst få som idag får denna lägsta nivå. Betydligt vanligare är en omvandling till mellan 21 och 24 år (om det gäller singelmord, fler mord innebär betydligt längre strafftider).

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/52506-visste-du-det-har-om-kriminalvard-fangar-och-livstidsstraff/

Ricard A R Nilsson

är dömd till livstids fängelse för mord, men fick under 2017 sitt straff tidsbestämt till 30 år. Under åren har han hunnit beta av nio universitetsexamina och är idag kriminalvårdens högst utbildade, generaldirektören inräknad.

Ricard har släppt böcker, bland annat ”En livstidsdömds dagbok”. I hans författande skildras ofta det brutala fängelselivet.

 Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: