BARCELONAAVTALET ISLAMISERAR EU FÖR GAS OCH OLJA

Postat den  av Christer Brandt

http://www.oikonomia.info/?p=41773

EU-islam-olja

Ett okänt avtal har gällt för allmänheten.  Journalister i massmedia har till uppgift att vilseleda befolkningen i fråga om massinvandringen och islamiseringen!

Ett utdrag ur Barcelona-avtalet.

Greater understanding among the major religions present in the Euro Mediterranean region will facilitate greater mutual tolerance and cooperation. Support will be given to periodic meetings of representatives of religions and religious institutions as well as theologians, academics and others concerned, with the aim of breaking down prejudice, ignorance and fanaticism and fostering cooperation at grassroots level. The conferences held in Stockholm(15/17.6.1995) and Toledo (4/7.11.1995) may serve as examples in this context.

Texten berättar. “En ökad förståelse mellan de större religionerna som finns i the Euro
Mediterranean (muslimska länder) kommer att underlätta en ökad ömsesidig tolerans och samarbete. Stöd kommer att ges till periodiska möten mellan företrädarna för religioner och religiösa institutioner samt teologer, akademiker och andra berörda,i syfte att bryta ner fördomar, okunnighet och fanatism och främja samarbete på gräsrotsnivå. Konferenserna i Stockholm (15 / 17.6.1995) och Toledo (4/7.11.1995) kan tjäna som exempel i detta sammanhang.”

Barcelonaavtalet är ett avtal som kommer att få och som redan har fått enorma konsekvenser för befolkningen i Europa, är ingen tillfällighet. I gengäld skulle Europas försörjning av gas och olja säkras.

Barcelona avtalet bör så långt som möjligt hållas hemlig och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kunde eller kan förstås av vanliga medborgare i EU länderna.
Deltagare: Barcelona declaration. Adopted at the Euro-Mediterranean conference – 27-28/11/95
• The Council of the European Union, represented by its President, Mr. Javier SOLANA, Minister for Foreign Affairs of Spain,
• The European Commission, represented by Mr. Manuel MARIN, Vice President,
• Germany, represented by Mr. Klaus KINKEL, Vice Chancellor and Minister for Foreign Affairs,
• Algeria, represented by Mr. Mohamed Salah DEMBRI, Minister for Foreign Affairs,
• Austria, represented by Mrs. Benita FERREROWALDNER, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
• Belgium, represented by Mr. Erik DERYCKE, Minister for Foreign Affairs,
• Cyprus, represented by Mr. Alecos MICHAELIDES, Minister for Foreign Affairs,
• Denmark, represented by Mr. Ole Loensmann POULSEN, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs,
• Egypt, represented by Mr. Amr MOUSSA, Minister for Foreign Affairs,
• Spain, represented by Mr. Carlos WESTENDORP, State Secretary for Relations with the European Community,
• Finland, represented by Mrs. Tarja HALONEN, Minister for Foreign Affairs,
• France, represented by Mr. Hervé de CHARETTE, Minister for Foreign Affairs,
• Greece, represented by Mr. Károlos PAPOULIAS, Minister for Foreign Affairs,
• Ireland, represented by Mr. Dick SPRING, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs,
• Israel, represented by Mr. Ehud BARAK, Minister for Foreign Affairs,
• Italy, represented by Mrs. Susanna AGNELLI, Minister for Foreign Affairs,
• Jordan, represented by Mr. AbdelKarim KABARITI, Minister for Foreign Affairs,
• Lebanon, represented by Mr. Fares BOUEZ, Minister for Foreign Affairs,
• Luxembourg, represented by Mr. Jacques F. POOS, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, Foreign Trade and Cooperation,
• Malta, represented by Prof. Guido DE MARCO, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs,
• Morocco, represented by Mr. Abdellatif FILALI, Prime Minister and Minister for Foreign Affairs,
• the Netherlands, represented by Mr. Hans van MIERLO, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs,
• Portugal, represented by Mr. Jaime GAMA, Minister for Foreign Affairs,
• the United Kingdom, represented by Mr. Malcolm RIFKIND QC MP, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs,
• Syria, represented by Mr. Farouk AL-SHARAA, Minister for Foreign Affairs,
• Sweden, represented by Mrs. Lena HJELM-WALLEN, Minister for Foreign Affairs,
• Tunisia, represented by Mr. Habib Ben YAHIA, Minister for Foreign Affairs,
• Turkey, represented by Mr. Deniz BAYKAL, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs,
• the Palestinian Authority, represented by Mr. Yassir ARAFAT, President of the Palestinian Authority, taking part in the Euro-Mediterranean Conference in Barcelona:

Bakgrunden är okänd. Arabländer har tvingar EU att öka invandring av muslimer i Europa sedan 70-talet och understödja en islamisering för att tillgång till olja och gas.

År 1967, angriper Egypten, Jordanien och Syrien Israel i vad som kallas sexdagarskriget. Israel visade sig som en stark militärmakt och tillfogade dessa tre muslimska länder stora förluster. Bland annat tog Israel tillbaka sina gamla marker Västbanken, östra Jerusalem och templet som byggdes av kung David och hans son Salomo. Samt Gazaremsan, Sinaihalvön och Golanhöjderna.

Fler försök har gällt.

När dollarn föll 1973 kom oljekrisen.

Förödmjukade samlades de oljeproducerande arabländerna i Kuwait den 16 till 17 oktober 1973 i vilken de enades om att använda olja som ett medel för tvång. En lista togs fram över länder som kategoriseras som ”vänliga”, ”neutrala” eller ”fientliga” mot de muslimska länderna.

Oljepriset fyrdubblades och det infördes leveransstopp mot Israelvänliga länder som Nederländerna, Danmark och USA. Sveriges ekonomi rasade i 70-talskrisen

Vid detta möte var det också upprättat en lista med krav som måste uppfyllas innan oljekranarna öppnas igen:

  • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
  • Underlätta spridningen av islam i Europa.
  • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
  • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

Arabländerna skulle i gengäld åta sig följande

  • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning nödvändig.
  • I början av 70-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om det var full sysselsättning inom industrin, saknar vissa sektorer arbetskraft. De muslimska länderna hade mängder av arbetskraft.

Förhandlingarna inleddes i Paris den 31 juli 1974, där temat var hur dialogen ska organiseras och formaliseras. Resultatet av detta möte var att de 9 EU-länderna förband sig att arbeta för att utveckla det politiska, ekonomiska och kulturella samarbetet mellan Europa och den muslimska världen.

Den fortsatta processen överläts sedan åt EU-byråkratin utan att några större meddelanden eller någon information till befolkningen i dessa 9 EU-länder.

Vad EU: s medborgare tänkt om detta avtal var naturligtvis oväsentligt – byråkraterna visste naturligtvis bäst.

Från 1974 hölls regelbundna möten på ministernivå mellan de muslimska länderna och EU för att komma överens om huvudlinjerna i arbetet med att införliva de arabiska länderna i EU.

BARCELONA AVTALET 1995

1995 kom så Barcelona avtalet (ladda ner avtalet här), som lade grunden för länderna runt medelhavet som skulle delta i EU:s inre marknad.

Det ges intrycket att EU planerna endast gäller för Medelhavsländerna, det vill säga EU och Maghrebländerna väster om Nilen i Nordafrika d.v.s Tunisien, Libyen, Marocko och Algeriet. Men sanningen är att även den arabiska ligan, vilket motsvarar 22 muslimska länder deltog också i konferensen som ledde till Barcelona avtalet.

Undersökningar som genomfördes visar att nästan ingen har hört talas om medelhavssamarbetet eller Barcelona avtalet. Och att planerna på att skapa en union mellan EU och de muslimska länderna är okänd för de flesta.


De stora riktlinjerna för hur Europa ska islamiseras bildades vid ministermöten, som inleddes 1974 och fortsatte med Barcelonaavtalet 1995.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som är i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization)

Här i Sverige, har våra ”folkvalda” varit mycket flitiga i genomförandet av EU: s många direktiv.

Sverige har genomfört de flesta av EU-direktiven, säkerligen upp emot 99% av alla EU-direktiv som utfärdats. Något som gör Sverige till det ”bästa” av EU-länder som genomfört EU-direktiven.

Imamutbildning är ett exempel på hur EU, i nära samarbete med arabländerna arbetar för att islamisera Europa.

Sveriges första imamutbildning startade i höst i Stockholm 2016. Den islamistiska diktaturen Qatar öppnade 2017 Skandinaviens största wahhabistiska/salafistiska moské i Malmö. Qatar har investerat drygt 30 miljoner kronor.

Moskén i Växjö fick ja till böneutrop på fredag maximerat till 110 decibel. Koranen lyfts fram i broschyr från landsting. Genom att fasta kan man få ökad medvetenhet om Allah. Den informationen får man, tillsammans med flertalet citat från Koranen, i Region Örebro läns broschyr om ramadan. ”Broschyren är ett samarbete mellan regionen och moskén”,förklarar företrädare för landstinget.

911 öppnade portar. USA hade då planerat 7 krig. Fd. general Wesley Clark fick veta 10 dagar efter 911 att Pentagon avsåg starta krig i 7 länder. Det gällde länder som Irak, Afghanistan. Libyen. Syrien, Somalia, Sudan och Iran.  Iran återstår.

Krigen har alstrat 65 milj människor i flykt. Europas ansikte görs om. Ett megaspel har skett. Har våra folkvalda fört oss helt bakom ljuset.

EU är en sekulariserad vilsenhet. Mot detta står Islam

Half of the migrants (49.8%), report that religion now plays a larger role in their daily lives in Europe, than it did in their native country. 47.2% are convinced that Jews and Christians have strayed from the “right path”, and 47.8% think that the future of Islam would be in danger if Islam were to be interpreted in a modern and contemporary fashion.

https://www.gatestoneinstitute.org/11782/europe-islam-pollsKategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:, ,

2 svar

  1. Vi vill inte ha varken islam eller imamer eller oljan och gasen här vi är miljömuppar ut i fingertopparna så vi vill bara ha sol vind och vatten som försörjer oss miljövänligt så hotta ut barcelonaavtalet och dess invaderingstyper till europa uuuut mä dom samtliga boms!!!! Oss lurar ni inte in i denna våldsideologin!!!! Mvh europas länders folk och politiker som är smartare än muppen Llven för han är sinnesklen!!! På grund av barndomsmen!!!

    Gilla

Trackbacks

  1. Barcelona-avtalet | corneliadahlberg
%d bloggare gillar detta: